Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  VDU ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA

  Bičių produktai tradicinei ir altenatyviajai medicinai: surinkimas, saugojimas ir perdirbimas

  Atsakingasis redaktorius prof. dr. Kemal CELİK. Iš anglų kalbos vertė Anželika Dautartė

  Bitės yra vienos iš darbščiausių ir darbščiausių būtybių pasaulyje. Nepaisant jų mažyčių sparnų, šie stambaus kūno sudėjimo padarai yra pakankamai energingi, kad per minutę galėtų 11 400 kartų plasnoti sparnais ir taip palaikyti savo kūną. Pirmoji informacija apie bičių produktų naudojimą žmonių sveikatai yra labai sena, o seniausi radiniai buvo aptikti Čatal Hiujuko kasinėjimuose Anatolijoje (7000 m. pr. m. e.). Apie bičių gyvenimą, kuris toks svarbus šiai planetai, kurią vis labiau naikiname, sukurta daug dokumentinių filmų, ir mes nuolat įsitikiname, kokios svarbios jos yra tvariam gyvenimui ir sveiko maisto gamybai. Gydomasis bičių produktų poveikis geriau suprantamas šiandien, kai planeta tampa netinkamą gyventi šiems padarams. Kaip alternatyva brangiems vaistams, auga bičių produktų, kuriuos visuomenės naudoja jau tūkstančius metų, paklausa.
  Šioje knygoje, remiantis naujausiais moksliniais įrodymais, parodoma, kaip bičių produktus, ypač propolį, kuris buvo daugiausiai mokslinių tyrimų objektas, galima sėkmingai naudoti tam tikroms ligoms gydyti. Knyga, parašyta paprastu ir suprantamu stiliumi vykdant ES projektą apie apiterapiją, bus naudinga tiems, kurie mėgsta skaityti ir tyrinėti.

  Naminių gyvūnėlių ėdalo gamyba panaudojant išmetamas žuvis

  Atsakingieji redaktoriai İlker Aydin ir Ozgur Altan. Iš anglų kalbos vertė Anželika Dautartė

  Leidinyje pateikiama informacija apie naminių gyvūnėlių ėdalo gamybą panaudojant išmetamas į jūrą žuvis. Čia pateikiamas išmetamų į jūrą, kaip pridėtinės vertės produkto, žuvų įvertinimas, apžvelgiamas į jūrą išmetamų rūšių žuvų kiekis ir siūlomi mažinimo būdai, inovatyvus nepanaudotų žuvų perdirbimas į BARF, biologinė sauga ir ES teisės aktai, susiję su išmetama žuvimi, žuvininkyste, perdirbimu ir galutiniais gamybos produktais.

  Žemės naudojimas

  Sudarytojos Jolanta Valčiukienė, Rūta Puzienė, Aurelija Petrušinė

  Žemė, jos naudojimas ir jo planavimas neatsiejamas žemėtvarkos proceso rezultatas. Žemėtvarka, tai su žemės nuosavybe ir naudojimu susijusių teisinių reguliavimo priemonių visuma, apimanti žemės naudojimo planavimą, žemėtvarkos projektų rengimą ir įgyvendinimą, žemės nuosavybės ir naudojimo teisių apsaugą, valstybinę žemės naudojimo priežiūrą, melioraciją, žemės derlingumo ir infrastruktūrinių sistemų palaikymą. Moksliniai straipsniai žemėtvarkos tema atskleidžia ne tik teritorijų planavimo, kraštovaizdžio formavimo, žemės naudojimo, geodezijos klausimus, bet ir sprendžia įvairias su šių dienų aktualijomis susijusias tvaraus žemės naudojimo problemas. Lietuvos žemėtvarkos srities mokslininkai savo tyrimų rezultatus skelbia įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygio moksliniuose renginiuose bei leidiniuose. Todėl šio leidinio tikslas – sutelkti vienoje vietoje įvairiose žemėtvarkos srities tematikose atliktus pagrindinius Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos katedros mokslininkų atliktus mokslinių tyrimų rezultatus ir pateikti juos susipažinimui visiems norintiems ir besidomintiems žemėtvarkos darbais ir šios srities aktualiais moksliniais tyrimais.

  Europos inovacijų partnerysčių (EIP) veiklos grupių projektai Lietuvoje 2023

  Sudarytoja Živilė Černiauskienė

  Leidinys „Europos inovacijų partnerysčių (EIP) veiklos grupių projektai Lietuvoje 2023“ yra skirtas plačiosios visuomenės supažindinimui su vykdomais projektais, skatinančiais inovacijas Lietuvos žemės ūkyje. Leidinyje yra pateikiama 30 EIP veiklos grupių projektų (15 iš jų – pabaigti ir įgyvendinti) 2016–2023 m., kuriems vadovauja 8 institucijos - Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA), Gamtos tyrimų centras (GTC), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC), Lietuvos socialinių mokslų centras (LSMC), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), UAB „ADDECCO“, UAB „ART 21“. Leidinyje yra pateikiama pagrindinė informacija apie projektų veiklas, iššūkius, rezultatus ir gerąją patirtį, įgyvendinant EIP projektus.

  Profesorius Algirdas Juozas Motuzas BIBLIOGRAFIJA. Bibliographic index

  Sudarytojai: Rita Rimkienė, Renata Aleškevičienė, Laimutė Butkuvienė, Algirdas-Juozas Motuzas, Rimantas Vaisvalavičius.

  Leidinyje pateiktos rašytinės žinios apie mokslinio agronomo, dirvožemininko, habilituoto daktaro, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (Lietuvos žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto) Agronomijos fakulteto profesoriaus emerito, Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus akademiko emerito Algirdo Juozo Motuzo gyvenimą ir veiklą – jo publikacijų ir publikacijų apie jį bibliografiniai duomenys. Visą kūrybinį gyvenimą dirbęs pedagogu aukštojoje mokykloje, akademikas buvo ir yra aktyvus mokslininkas bei publicistas. 1964–2022 m. parašė vienas ir sudarė 63 knygas ir brošiūras, tarp jų – 12 monografijų ir bibliografijų, 5 vadovėliai ir žodynėliai. Pagal vyraujančią tematiką knygos ir brošiūros pasiskirstę taip: dirvožemio mokslų – 31, agrarinių mokslų istoriografijos – 19. Bibliotekose saugoma 18 mokslo darbų ataskaitų. Akademikas paskelbė 824 straipsnius, tarp jų – 302 enciklopedinius. Lietuvių, anglų ir rusų kalbomis parašytose disertacijose, jų santraukose, straipsniuose nagrinėjo dirvožemio ekologijos klausimus ir agronomijos mokslų pirmtakų Lietuvoje darbus. Akademiko veiklos, darbų viešasis vertinimas (knygų ir brošiūrų recenzijos, atsiliepimai apie paskaitas, pasisakymus ir kt.) publikuotas 196 straipsniuose. Iš viso leidinyje pateiktas 1101 bibliografinis aprašas. Šiuo leidiniu siekiama prisidėti minint akademiko emerito A. J. Motuzo 80-metį.

  Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change. International Scientific Conference AgroEco2022 Programme and Abstracs

  Edited by: Rita Čepulienė, Aušra Rudinskienė, Zita Kriaučiūnienė

  4 th International Scientific Conference AgroEco2022 Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change Programme and Abstracs.

  Apskaita ir finansai verslui 2022: darnumo link. 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukos / Accounting and Finance for Business 2022: Towards Sustainability. 13th International Scientific Conference Programme and Abstracts

  Programos rengėjai / Compiled by Erika Besusparienė, Jūratė Savickienė, Anastasija Novikova

  13-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaita ir finansai verslui 2022: darnumo link“. skirta pristatyti inovatyvias ir į darnumą orientuotas apskaitos ir finansų mokslo tendencijas, pasidalyti naujais požiūriais, kurie svarbūs didinant verslo konkurencingumą ir efektyvumą bei skatinant smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus partnerystę.

  Sėjomainų projektavimas ir dirvožemio kokybės vertinimas

  Lina Marija Butkevičienė, Aušra Sinkevičienė, Darija Jodaugienė, Vaclovas Bogužas

  Pastaruoju metu Lietuvoje išplito netvaraus agroekosistemų, kurios užima per 53% šalies teritorijos, naudojimo tendencijos. Siekiant kuo didesnių derlių ir trumpalaikės naudos, sparčiai išaugo žieminių kviečių ir rapsų plotai, nesilaikoma tinkamos augalų kaitos principų, labai padidėjo azoto bei cheminių augalų apsaugos priemonių naudojimas, nepaisoma realios augalų mitybos ir sveikatingumo būklės bei geros žemdirbystės praktikos principų. Tai anksčiau ar vėliau veda prie dirvožemio degradacijos, humuso praradimo ir biologinės įvairovės mažėjimo, dirvožemio rūgštėjimo, taršos didėjimo. Mokomojoje knygoje nuosekliai aprašyti praktiniai tvarių agroekosistemų formavimo žingsniai, dirvožemio valdymo ir jo kokybės vertinimo principai.

  Augalų apsauga

  Jolanta Sinkevičienė

  Mokomoji knyga skirta apžvelgti integruotos augalų apsaugos metodus. Knyga susideda iš dviejų dalių. Pirmoje knygos dalyje aptariami pagrindiniai augalų apsaugos metodai. Informacija apie juos padės racionaliau parinkti ir pritaikyti juos praktikoje. Antroje dalyje pateiktos žinios apie cheminę kenksmingų organizmų kontrolę: pesticidus, jų veikimo mechanizmus augaluose, apie jų teigiamas savybes ir neigiamus padarinius. Nemažai dėmesio skirta ir biologiniam augalų apsaugos metodui. Knyga skirta agronomijos specialybių studentams, augalų apsaugos specialistams, ūkininkams ir visiems kas domisi augalų apsaugos mokslu.

  Quo vaditis, silvae? Miškotyros moksliniai tyrimai ir studijos

  Sudarytojai Darius Danusevičius, Gintautas Mozgeris

  Lietuvos miškotyros mokslininkai savo tyrimų rezultatus komunikuoja dažniausiai moksliniuose renginiuose bei leidiniuose užsienyje, paprastai anglų kalba. Lietuvoje vykstančiose konferencijose, praktiniuose seminaruose rezultatus dažniausia pateikia mokslinę karjerą tik pradedantys mokslininkai ar studentai, kurie disponuoja paprastai tik nesenai pradėtų tyrimų duomenimis. Santykinai aukštesnio lygio mokslininkams dalyvavimas nacionalinio lygio mokslo komunikavimo projektuose paprastai netikslingas ir dėl nepakankamo tokios veiklos pripažinimo. Todėl šio projekto naujumą sudaro (i) siekis sutelkti visus – įvairiose tematikose bei institucijose dirbančius, įvairių karjeros etapų, pradedant studentais, baigiant akademikais – miškotyros mokslininkus Lietuvoje pristatyti savo mokslinius pasiekimus bei ateities vizijas vienodu, į mokslo populiarinimą orientuotu formatu bei (ii) parengti leidinį, apibendrinantį miškotyros mokslą formatu ir turiniu, kuris Lietuvos miškotyroje nebuvo taikytas. Projekto aktualumas yra susijęs miškininkystės mokslo ir, per tai, miškininkystės studijų programų populiarinimu nauju formatu, kuris, tikimasi, padės geriau pasiekti tikslinę auditoriją (t.y. ne tik profesionalius miškotyros mokslininkus). Projektas tiesiogiai atitinką vieną iš Nacionalinio miškų susitarimo siekių: „Siekti, kad mokslo populiarinimas ir ryšys su visuomene taptų vienu iš kriterijų vertinant mokslo tiriamuosius projektus, plačiajai visuomenei pritaikyti mokslinių tyrimų rezultatai būtų dažniau pateikiami ir viešinami įvairiose medijose“.

  Grybai: tarp etnologijos ir ekologijos. Papildoma mokomoji medžiaga

  Nijolė Maršalkienė

  Grybai yra viena iš seniausių ir mažiausiai ištirtų gyvų organizmų grupių. Šia knyga skatinama ne tik susipažinti, bet ir geriau įvertinti grybus, kaip neatsiejamą ekosistemų, mus supančios aplinkos ir mūsų gyvenimo dalį. Šiuo metu, kai vis didesnis dėmesys skiriamas „žaliam“, „tvariam“ gyvenimo būdui ir gamybai, tokios žinios yra aktualios. Knyga skirta ekologijos ir miškų pakraipos studentams, žemės ūkio specialistams, žemdirbiams, bei visiems besidomintiems mus supančia aplinka ir sąsajomis su gyvąja gamta.

  5th International Symposium of Soil Physics: Book of Abstracts

  Sudarytojai Rimantas Vaisvalavičius, Virmantas Povilaitis

  This publication contains abstracts of the presentations of the 5th International Symposium of Soil Physics, held in Lithuania on June 2–3, 2022. Various scientific, academic and public organizations from Lithuania, Poland, Latvia, Hungary, Czech Republic, Moldova and Colombia actively cooperated in the preparation of this symposium. Scientific presentations focus on the perspective methods of soil physical properties studying and their innovative application, as well as on the investigation of links between physical and chemical properties of soil. Abstracts of 12 oral and 24 poster presentations are presented in the publication. Alphabetical index of authors of presentations is referred at the end of the publication.
  /
  Šiame leidinyje pateikiamos 5-ojo tarptautinio dirvožemio fizikos simpoziumo, vykusio Lietuvoje 2022 metų birželio 2–3 d., pranešimų santraukos. Rengiant šį simpoziumą aktyviai bendradarbiavo įvairios Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vengrijos, Čekijos, Moldovos ir Kolumbijos mokslo, akademinės bei visuomeninės organizacijos. Moksliniuose pranešimuose ypač daug dėmesio skirta perspektyviems dirvožemio fizikinių savybių tyrimo metodams ir jų taikymo inovacijoms bei fizikinių ir cheminių dirvožemio savybių sąsajoms nagrinėti. Iš viso leidinyje pristatomos 12 žodinių ir 24 stendinių pranešimų santraukos. Leidinio pabaigoje pateikiama abėcėlinė pranešimų autorių rodyklė.
  /
  Niniejsza publikacja zawiera streszczenia prezentacji przedstawionych w czasie V Międzynarodowego Sympozjum Fizyki Gleby, które odbyły się na Litwie w dniach 2-3 czerwca 2022 r. W sympozjum uczestniczyli przedstawiciele z różnych ośrodków naukowych oraz instytucji publicznych z Litwy, Polski, Łotwy, Węgier, Czech, Mołdawii i Kolumbii. Prezentacje naukowe koncentrowały się na zagadnieniach związanych z metodami badania właściwości fizycznych gleb i ich nowatorskim zastosowaniu, a także na badaniu powiązań między właściwościami fizycznymi i chemicznymi gleby. W publikacji przedstawiono streszczenia 12 wystąpień ustnych i 24 posterowych. Indeks alfabetyczny autorów prezentacji znajduje się na końcu publikacji.

  Teorinės mechanikos dėsnių taikymas inžinerijoje. Statika. Kinematika. Dinamika

  Eglė Jotautienė, Kristina Lekavičienė, Mečys Palšauskas, Jonas Bozys

  Techniškųjų mokslų studentams teorinė mechanika yra ne tiek studijų tikslas, kiek priemonė praktikoje pasitaikantiems uždaviniams spręsti. Labai svarbu žinoti ir mokėti taikyti praktikoje mechanikos dėsnius ir metodus, nes pereiti nuo konkretaus uždavinio prie jo matematinio formulavimo yra nelengva. Autoriai, remdamiesi teorinės mechanikos kurso dėstymo patirtimi, parašė mokomąją knygą „Teorinės mechanikos dėsnių taikymas inžinerijoje“. Šiame leidinyje pateikta visų dalyko dalių – statikos, kinematikos ir dinamikos – sunkiau suvokiami teoriniai bei praktiniai klausimai. Ši mokomoji knyga skirta mechanikos profilio studentams. Ja galės pasinaudoti ir kitų profilių studentai, studijuojantys teorinę mechaniką.

  Europos šalių trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo gerosios praktikos pavyzdžių analizė ir pavyzdiniai modeliai

  Vilma Atkočiūnienė, Gintarė Vaznonienė, Ilona Kiaušienė, Rasa Pakeltienė

  Studijos tikslas – atlikus Europos šalių trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo gerosios praktikos pavyzdžių analizę identifikuoti TMTG kūrimo ir funkcionavimo pavyzdinius modelius bei vietos rinkos organizavimo principus. Įgyvendinant projektą sprendžiamas Lietuvos žemės ūkio sektoriui, ūkininkams ir vartotojams aktualus klausimas – kokiomis priemonėmis ūkininkai ir kiti suinteresuotieji galėtų užtikrinti vietos rinkų plėtrą ir kaip veiksmingai organizuoti biologiškai vertingų produktų trumpąsias tiekimo grandines. Gerosios praktikos pavyzdžių analizė yra vienas iš efektyvių žinių kūrimo ir perdavimo būdų siekiant spartinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių (toliau TMTG) formavimą ir vietos rinkų plėtrą Lietuvoje. Taikomi ir kiti - mokslinės literatūros ir strateginių dokumentų analizės, sugretinimo, palyginimo metodai.

  Jaunasis mokslininkas 2021. Studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys

  VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto studentų mokslinės konferencijos dalyviai

  Leidinyje „Jaunasis mokslininkas: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys“ skelbiami žemės ūkio mokslų srities straipsniai.

  Kunigas, sociologas, ekonomistas, mokslų daktaras, profesorius FABIJONAS KEMĖŠIS (1880–1954). BIBLIOGRAFIJA

  Sudarytojų grupė: VDU ŽŪA prof. emeritas habil. dr., LMA akademikas emeritas Algirdas Juozas Motuzas (grupės vadovas), VDU ŽŪA BPF prof. dr. Vlada Vitunskienė, VDU ŽŪA bibliografės Rita Rimkienė ir Renata Aleškevičienė, bibliotekininkė Gražina Šiaudikienė ir Elena Treinienė.

  Leidinyje pateiktos rašytinės žinios apie kunigo, sociologo, ekonomisto, mokslų daktaro, profesoriaus, lietuvių visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo, Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje Šv. Povilo bažnyčios rektoriaus, Sibiro kankinio Fabijono Kemėšio gyvenimą ir veiklą – jo publikacijų ir publikacijų apie jį bibliografiniai duomenys. Profesorius buvo labai aktyvus publicistas. Mūsų žiniomis, parašė ir išleido 42 knygas ir brošiūras: 24 socialines (iš jų 11 blaivybės klausimu), 12 ekonominių ir 6 sakralines. Paskelbė daugiau kaip 481 straipsnį: 359 (74,6 proc.) socialinėmis (34 iš jų blaivybės klausimu); 55 (11,5 proc.) ekonominėmis (23 iš jų skirti kooperacijai); 58 (12,0 proc.) sakralinėmis ir 9 (1,9 proc.) aukštojo mokslo temomis. Jo veiklos, darbų viešasis vertinimas (knygų ir brošiūrų recenzijos, atsiliepimai apie paskaitas, pasisakymus ir kt.) yra publikuotas 921 spausdinyje. Skaitytojas ras žinių apie išlikusius, Lietuvos bibliotekose saugomus 34 profesoriaus rankraščius. Iš viso leidinyje pateikta 1480 bibliografinių aprašų. Šiuo leidiniu siekiama prisidėti minint dviejų profesorių jubiliejines datas: 2020 m. – prof. F. Kemėšio 140-tosios gimimo metinės; 2021 m. rudenį būtume sulaukę prof. M. Treinio 80-mečio.

  Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai. 12-osios tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukos / Accounting and Finance: Innovative Solutions for Sustainable Bioeconomy and Rural Development. 12th International Scientific Conference Programme and Abstracts

  Autorių kolektyvas

  12-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Apskaita ir finansai: inovatyvūs sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai“ programa ir santraukos.


  Svetimų medžių rūšių auginimo galimybės ir apribojimai Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių miškuose

  Lina Straigytė, Gintautas Činga

  Mokslo studijoje išanalizuota Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių miškuose auginamų svetimų medžių rūšių paplitimas, ūkinė naudą, invazyvumo pavojai. Atlikta visų svetimų medžių rūšių, augančių Lietuvos miškuose, paplitimo analizė; nustatytos medžių rūšys, kurios peržengia natūralizacijos barjerą ir yra arba ateityje gali būti invazyvios; įvertintas neplintančių svetimų medžių rūšių ekonominis potencialas, galima ūkinė nauda miškų ūkiui.

  Tiriamųjų projektų rašymo pagrindai: metodologinis požiūris

  Sigitas Vaitkevičius, Gediminas Merkys, Vilma Atkočiūnienė, Dainora Vaitkevičienė, Daiva Bubelienė

  Visoms socialinių tyrimų proceso fazėms skirti specifiniai metodologiniai reikalavimai ir taisyklės, kurių tyrėjas privalo laikytis. Tiriamiesiems projektams – baigiamajam kvalifikaciniam darbui, mokslo straipsniui, vaizdiniam pristatymui, taikomojo (užsakomojo) tyrimo ataskaitai raštu keliami metodologiniai reikalavimai yra ganėtinai universalūs. Mokomosios knygos paskirtis – užpildyti literatūros ir metodologinių žinių trūkumą apie paskutinę tyrimų proceso fazę – tyrimo ataskaitos raštu rengimas ir tinkamas tyrimų rezultatų viešinimas. Tikslas – supažindinti studentus, absolventus ir praktikus su tiriamojo projekto ir jo rengimo ypatumais, tiriamojo projekto turinio dalimis ir struktūra, reikalavimais tiriamojo projekto įvadinei daliai, teorinės dalies rengimui, metodinei daliai, tyrimo rezultatų eksponavimui bei metodais, gerinančiais projekto kokybę.

  Jaunasis mokslininkas 2020. Studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys

  VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto studentų mokslinės konferencijos dalyviai

  Leidinyje „Jaunasis mokslininkas: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys“ skelbiami žemės ūkio mokslų srities straipsniai.

  Agroinžinerija ir energetika. Nr. 25 (2020 m.)

  Redakcinėų kolegija: doc. dr. Rolandas Domeika, doc. dr. Jonas Čėsna, prof. dr. Eglė Jotautienė, doc. dr. Kęstutis Venslauskas, doc. dr. Gediminas Pupinis, Julia Kvietkauskienė.

  VDU ŽŪA, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas

  Žmogaus ir gamtos sauga 2020 / Human and Nature Safety 2020

  Autorių kolektyvas

  Straipsnių rinkinyje spausdinami originalūs straipsniai, kuriuose pateikiami tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatai ir / ar jų problemų sprendiniai. Straipsniai recenzuojami. / The collection contains original articles that present the results of research and/or solutions for human safety and health and environmental protection. Articles are peer reviewed.

  Docentas Kęstutis Pėtelis. Bibliografija

  Sudarė: Jolanta Stankevičiūtė, Renata Aleškevičienė, Laimutė Butkuvienė, Rita Rimkienė

  Leidinyje pateiktas docento Kęstučio Pėtelio su bendraautoriais parengtų mokslo bei mokslo populiarinimo publikacijų sąvadas.

  Bendrosios rekomendacijos reguliuojamojo drenažo inovacijai diegti

  Valerijus Gasiūnas, Stefanija Misevičienė, Nijolė Bastienė, Inga Adamonytė, Vilija Aleknevičienė, Rimas Magyla

  Bendrosios rekomendacijos inovacijai diegti šalies mastu.
  Reguliuojamo drenažo sausinimo sistemų inovacija apima: inovacijos techninį pasirengimą įgyvendinimo procesams, suteikiant žemdirbiams specialių žinių ir skatinant diegti savo ūkiuose dirvožemio drėgmės reguliavimo (reguliuojamo drenažo) sistemas, optimizuoti maisto medžiagų naudojimą, mažinant jų patekimą į paviršinius vandens telkinius ir taip užtikrinti ūkio konkurencingumą ir tausų gamtos išteklių valdymą. Inovacijos taikymas leidžia spręsti nepalankus dirvožemio drėgmės režimo ir optimalių drėgmės atsargų augalams užtikrinimo sausringais laikotarpiais, žemės ūkio nuostolių patiriamų dėl drėgmės pertekliaus ar stygiaus nuostolių mažinimo tuo pačiu efektyvesnis maisto medžiagų naudojimo ir paviršinių vandens telkinių taršos mažinimo problemas. Įrengus reguliuojamo drenažo nuotėkio sistemas ir reguliuojant drenažo nuotėkį, gaunamas didesnis augalų derlių, užtikrinant optimalias dirvos drėgmės sąlygas augalų vegetacijos ir dirvos dirbimo laikotarpiais. Ūkininkai sumažina išlaidas dėl derliaus sumažėjimo dėl drėgmės deficito ir drėkinimui skiriamas išlaidas.

  Pašarų galvijams gamyba naudojant vertikalią hidroponinę technologiją

  Vigilijus Jukna, Živilė Tarasevičienė, Astrida Miceikienė, Antanas Maziliauskas, Rolandas Bleizgys

  Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Konkurencingas ūkis“ (Nr. 35BV-KK-15-1-07872-PR001), kuris finansuojamas iš ES Struktūrinių fondų pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Projekte pritaikytas grūdų daiginimas naudojant hidroponiką- plačiai taikomą šiltnamiuose auginimo be grunto metodą atitinkamai dozuojant vandenį arba vandenį su atitinkamais maistmedžiagių tirpalais. Hidroponinė sistema įrengiama patalpoje kurioje kontroliuojama oro temperatūra, oro drėgnumas ir apšvietimas su sėklų paruošimo įranga ir vertikaliai penkiais - šešiais aukštais išdėstytais lentynų blokais grūdams daiginti su automatizuota laistymo dozavimo ir vandens surinkimo sistema. Sudygę grūdai tolygiai paskleisti lentynose per septynias dienas išaugina želmenis, kurie naudojami gyvuliams šerti atitinkamai maišant su įprastais pašarais. Projekto metu vykdyti pašarų auginimo ir šėrimo bandymai skirtinguose Lietuvos gyvulininkystės ūkiuose, atlikti produkcijos (mėsos ir pieno) bei gyvulių sveikatingumo tyrimai, skaičiuotas vertikalios hidroponinės pašarų auginimo technologijos naudojimo ekonominis efektas. Leidinyje apibendrinti projekto metu vykdytų tyrimų rezultatai pateikiami, kaip rekomendacijos ūkininkams.

  Profesorius Algirdas Sliesaravičius. Bibliografija

  Sudarytojos: Renata Aleškevičienė, Laimutė Butkuvienė, Rita Rimkienė

  Leidinyje pateiktas profesoriaus Algirdo Sliesaravičiaus su bendraautoriais parengtų mokslo bei mokslo populiarinimo publikacijų sąvadas (1962–2018).

  Automatinės vairavimo sistemos ir telemetrija žemės ūkyje

  Antanas Juostas, Eglė Jotautienė

  Automatinis vairavimas ir telemetrija yra plačiausiai taikomos sistemos tiksliojoje žemdirbystėje. Automatinio vairavimo sistema yra sudėtingi įvairių komponentų deriniai, kuriose sprendimų priėmimą ir veikimą atlieka elektronika ir mašinos. Ši sistema apima transporto priemonės valdymą, paskirties vietą ir supratimą apie aplinką. Pasaulinės palydovinės navigacinės sistemos veikimas pagrįstas sinchroniniu signalų perdavimu iš žemės orbitose skriejančių palydovų. Apžvelgiama korekcinių signalų tipai, jų tikslumai, taikymo galimybės žemės ūkio darbuose galimybės, veikimo zonos ir pan. Mokomoji knyga skiriama aukštųjų mokyklų studentai, kuriems reikalingos naujausios sumanių technologijų bei sumaniosios technikos srities žinios, darančios įtaką žemės ūkio technikos panaudojimui, formuojant racionalias intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemas.

  Sustainability and Innovation in Rural Development

  Vilma Atkočiūnienė, Gintarė Vaznonienė, Rasa Pakeltienė

  This intensive internship course study book is designed for the second level (Master) international students of Administration of Rural development study programme (compilers prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, assoc. prof. dr. Gintarė Vaznonienė, assoc. prof. dr. Rasa Pakeltienė). Language of the study book is English. This study book was designed as a methodological tool to facilitate the implementation of the study subjects "Practice of innovations" and "Master‘s final thesis". The study book consists of the explanatory part of the “Innovation Practice”, the presentation of research methods and examples of their application; at the end of the sub-sections the control questions have been formulated for students and criteria for evaluation of the tasks were performed. Such analogous study book in English was not issued to international postgraduate students yet. / Mokomoji knyga „Sustainability and Innovations in Rural Development“ (sudarytojos prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė, doc. dr. Rasa Pakeltienė) yra skirta magistrantūros studijų ,,Kaimo plėtros administravimo“ studijų programą studijuojantiems studentams. Mokomosios knygos kalba – anglų. Mokomoji knyga buvo sudaryta kaip metodinė priemonė, kuri palengvintų studijų dalyko ,,Inovacijų praktika“ (angliškai - ,,Practice of innovations“) ir ,,Magistro baigiamojo darbas“ (angliškai – ,,Master‘s final thesis“) įgyvendinimą. Mokomąją knygą sudaro ,,Inovacijų praktikos“ aiškinamoji dalis, tyrimų metodų pristatymas ir jų taikymo pavyzdžiai, poskyrių pabaigoje suformuluoti kontroliniai klausimai studentams, atliktų užduočių vertinimo kriterijai. Tokios analogiškos mokomosios knygos anglų kalba tarptautiniams magistrantūros studentams nebuvo išleista.

  Apiterapija

  Atsakingasis redaktorius prof. dr. Kemal ÇELİK / Skyrių autoriai: Kemal Celik, Ergun Demir, Harun Baytekin, Murat Yilmaz, Barbara Krol, Zuzana Palkova, Anželika Dautartė, Halis Kalmiş, Yusuf İlker Comez, Maja Słupczyńska, Akif Ozcan

  Ši knyga, pateikiant naujausius mokslinius įrodymus, patvirtina, kad bičių produktai, ypač propolis, atlikus jų mokslinius tyrimus, sėkmingai naudojami kai kurioms ligoms gydyti. Turkijoje priėmus „Tradicinės ir papildomosios medicinos praktikos reglamentą“, išaugs susidomėjimas bičių produktų naudojimu maistui ir sveikatai stiprinti. Vis dėlto reikia atsiminti, kad, norint perdirbti visus bičių produktus ir ypač juos naudoti sveikatos srityje, pirmiausia reikia kompetentingų, žinių turinčių ir išmanančių bitininkų. Ši knyga, parašyta paprastu ir suprantamu stiliumi, paremta su apiterapija ES susijusio projekto, kuriame dalyvavo mokslininkai iš Turkijos, Lenkijos, Lietuvos ir Slovakijos, patirtimi, bus naudinga mėgstantiems skaityti ir ieškoti.

  Ekonomikos ir vadybos fakultetas 2009–2018

  Sudarytoja Daiva Makutėnienė

  Leidinyje apžvelgiama Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei jo padalinių raida ir veikla 2009–2018 metais, pristatomi šį dešimtmetį fakultete dirbę darbuotojai ir studijas baigę absolventai. Leidinys skirtas Ekonomikos ir vadybos fakulteto 70-mečiui paminėti.

  Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai: nuo idėjų generavimo iki sėkmės vertinimo

  Rolandas Drejeris

  Monografija skirta visų mokslo pakopų studijuojantiesiems, siekiantiems moksliniu pagrindu perprasti paslaugų verslo subtilybes, naujo paslaugų verslo kūrimo aspektus. Monografijos studijavimas padės išmokti palyginti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

  Agronomijos pagrindai

  Sudarytojas Kęstutis Romaneckas

  Vadovėlyje aprašoma žemės ūkio gamybos reikšmė, ypatumai, raida, būklė užsienyje ir Lietuvoje, apibūdinamos žemės ūkio gamybos šakos. Leidinys skirtas Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Miškų ir ekologijos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetų studentams.

  Žvilgsnis į Baltijos jūros ateitį!

  Andris Viesturs Urtāns, Loreta Urtāne, Aleksejs Percovs

  Baltijos jūros, kaip vienos iš ES priklausančių vandens telkinių, apsaugos nuo taršos, sprendimo būdai, mažinant teršalų patekimą teisingai sutvarkant nuotekų sistemų išleidžiamuosius vandenis. Naujausių technologijų pristatymas, pateikiant informaciją apie inovatyvias priemones visai informacijai surinkti bei ją pritaikyti individualiuose sprendimuose. Gerosios praktikos pilotai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje ir Lenkijoje.

  Agroinžinerija ir energetika. Nr. 24 (2019 m.)

  Redakcinė kolegija: doc. dr. Rolandas Domeika, doc. dr. Jonas Čėsna, prof. dr. Eglė Jotautienė, doc. dr. Kęstutis Venslauskas, doc. dr. Gediminas Pupinis.

  VDU ŽŪA, Žemės ūkio inžinerijos fakulteto mokslo populiarinimo ir gamybos žurnalas

  Augalo vandens apykaitos fiziologija

  Regina Malinauskaitė

  Vandens molekulės struktūra, savybės ir funkcijos, pasiskirstymas ląstelėje, patekimo į ląstelę termodinaminis aiškinimas, vandens ir medžiagų pernašos augale, dirvožemio drėgmės panaudojimas augalų poreikiams, vandens balansas ir jo reguliacija, vandens transformacijos ir reikšmė kai kuriems augalo fiziologiniams procesams (sėklų daigumui, fotosintezės ir kvėpavimo procesuose, augalų hormonų pernašoje).

  Žmogaus ir gamtos sauga 2019. Mokslo straipsnių rinkinys / Human and Nature Safety 2019. Selected Papers

  Autorių kolektyvas

  Rinkinyje spausdinami originalūs straipsniai, kuriuose pateikiami tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatai ir / ar jų problemų sprendiniai. Straipsniai recenzuojami. / The collection contains original articles that present the results of research and/or solutions for human safety and health and environmental protection. Articles are peer reviewed.

  12th Conference of Baltic Society of Sport Sciences. “Sport Science for Sports Practice, Teacher Training and Health Promotion”. ABSTRACTS

  On behalf of the Baltic Society of Sport Sciences (BSSS), Vytautas Magnus University Education Academy, Lithuanian National Olympic Committee and Lithuanian Olympic Academy we have the honour to invite you to take part in the work of the 12th Baltic States Sport Science Conference „Sport Science for Sports Practice and Teacher’s Training and health promotion” in Vilnius, Lithuania. Vilnius hosts the BSSS conference for the third time. Vytautas Magnus University Education Academy has the honour to assume the main responsibility for the organization the Conference.
  The annual event brings together the teaching staff, research fellows and doctoral students from the institutions of university-level education in the Baltic States and several other countries. Sport scientists from 25 countries already acknowledged their intention to present their study in the Conference this year: from, Germany, UK, Norway, Finland, Italy, Croatia, Spain, Austria, Slovakia, Poland, Greece, Iceland, Turkey, Israel, Brazil, Portugal, China, Chile and others. Traditionally, the Conference offers the opportunity for colleagues to learn about the research results yielded by others and to launch or renew cooperation projects. The format of the conference hopefully encourages academic discussions and interaction .between the participants and renowned scientists who have been invited to deliver keynote speeches. The Conference traditionally includes competition for the award of young scientists, who get the chance to exchange ideas and establish contacts for developing their research projects. In this e. book abstracts of conference participants presentations are published.

  Jaunasis mokslininkas 2019. Studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys. 1 dalis

  VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto studentų mokslinės konferencijos dalyviai

  Leidinyje „Jaunasis mokslininkas: studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys“ skelbiami žemės ūkio mokslų srities straipsniai.