Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Knygos kalbų mokymuisi

  Tekstynai ir jų išvestiniai produktai lietuvių kalbos mokymui(si) bei tyrimams

  Jolanta Kovalevskaitė, Erika Rimkutė, Jūratė Ruzaitė

  Šioje mokomojoje priemonėje siekiame pristatyti naujai sukurtus skaitmeninius išteklius, skirtus lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymui(si) ir kalbos tyrimams. Čia išsamiai aptartos trys empirinės duomenų bazės: „Mokomasis lietuvių kalbos tekstynas“ (toliau vadinamas mokomuoju tekstynu), Lietuvių kalbos mokinių tekstynas (toliau – mokinių tekstynas, MOKATE) ir „Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas“ (toliau – leksikonas). Ištekliai parengti siekiant, kad juose lietuvių kalbos kaip svetimosios mokytojai, tyrėjai ir lietuvių kalbos besimokantys kitakalbiai rastų kuo įvairiapusiškesnę informaciją apie autentišką lietuvių kalbos vartoseną. Sukurti tekstynai atspindi gimtakalbių ir negimtakalbių kalbą, o tai svarbu ir teoriškai, ir praktiškai: tokie ištekliai iki šiol nebuvo viešai prieinami, o naujosios empirinės bazės su automatizuota paieška bus prieinamos įvairiems vartotojams ir galės būti naudojamos įvairiems tikslams. Leksikone, parengtame mokomojo tekstyno pagrindu, be informacijos apie žodžio (ar pastoviojo žodžių junginio) tarimą, kirčiavimą, kaitybą, vartotojams pateikti žodžio vartosenos dėsningumai: dažnų žodžių reikšmių vartosenos dėsningumai aprašyti vartosenos modeliais ir iliustruojami autentiškais pavyzdžiais, retesnių žodžių vartosena atspindėta pavyzdžiais.

  Sustainable Multilingualism 2017. International Scientific Conference Abstracts

  Sudarytojai: Nemira Mačianskienė, Servet Çelik

  4th International Scientific Conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University & 11th International Scientific Conference of Language Teachers’ Association of Lithuania. May 26-27, 2017, Kaunas, Lithuania.

  Sustainable Multilingualism 2019. International Scientific Conference Abstracts

  Sudarytoja Nemira Mačianskienė

  5th International Scientific Conference of Institute of Foreign Languages, Vytautas Magnus University & 13th International Scientific Conference of Language Teachers’ Association of Lithuania May 24–25, 2019 Kaunas, Lithuania.

  PRESENT or TO PRESENT: Workbook for Lexical Competence Development

  Virginija Bartusevičienė, Violeta Ivanauskienė

  PRESENT or TO PRESENT: Workbook for Lexical Competence Development“ is designed to meet the wide-ranging needs of today’s students and it will help to choose the right word from among words that sound alike that the ear can not distinguish. Students must know how to spell a word correctly in order to find it in an ordinary dictionary and use it in the right situation. Drawing on reliable information, we have identified a central core of 76 confused words that are most likely to be needed by students of our university. The list of commonly confused words has been specifically chosen and developed for Vytautas Magnus University students of intermediate-advanced levels and contains the most commonly confused words. / Mokomoji knyga yra skirta patenkinti šiandienos studentų poreikius ir padėti pasirinkti tinkamą žodį iš žodžių, kurie skamba taip panašiai, kad negalima atskirti iš klausos. Studentai turi žinoti, kaip teisingai rašyti žodį, kaip rasti jį įprastame žodyne ir taisyklingai pavartoti.

  TAKAS. Lietuvių kalba kitakalbiams. B1 lygis

  Laura Čubajevaitė, Jūratė Ruzaitė, Greta Lemanaitė

  Vadovėlis „Takas“ skirtas B1 lygio lietuvių kalbos gebėjimams ugdyti. Jį sudaro 8 pamokos – „žingsniai“, apimantys leksikos temas ir dalį gramatikos. Ši knyga – rinkinys įvairių žanrų, skirtingo sudėtingumo tekstų, kad tiek studentai, tiek jų mokytojai galėtų lanksčiai, kūrybingai ir efektyviai naudotis pateikta medžiaga. Vadovėlio išeities taškas – autentiški tekstai ir natūrali kalbos vartosena, o tekstų įvairovė išreiškia bandymą atsižvelgti į skirtingų mokymosi stilių, pomėgių, socialinių sričių ir interesų besimokančiųjų poreikius. Knyga gausiai iliustruota paveikslais ir fotografijomis, rasite smulkiosios tautosakos ir sakytinės kalbos, neformaliosios kalbos pavyzdžių. Dalis gramatikos taisyklių pateikta pamokose kaip aktyvios užduotys. Daugiau informacijos ir gramatikos taisyklių pateikta gramatikos priedo įklijoje, kuri suskirstyta ne pagal pamokas, o pagal kalbos dalis.
  Atmintuke rasite kiekvienos pamokos koliažus, kuriuos galima rodyti išmaniojoje lentoje interaktyvioms užduotims, klausymo įrašus ir visus vadovėlio tekstus, kad mokytojas panorėjęs galėtų išradingai juos panaudoti kurdamas savo užduotis.
  /
  The textbook "Takas" is designed to B1 level of the Lithuanian language skills development. It consists of 8 lessons - "Steps", covering themes and part of the lexical grammar.

  Doing Research on ELT

  Ingrida Eglė Žindžiuvienė

  The aim of this instructional handbook is to satisfy the needs of those students majoring in English philology or English-German philology who carry out a research project on ELT methodology as part of their course or program requirements. This guidebook teaches the students to organize and write their research papers on ELT methodology and provides basic information on research types and methods. Often B.A. or M.A. philology students face the challenge of doing research in the field of EFL methodology – they write essay-type homework assignments, term papers and a Bachelor/Master Thesis at the end of the program. All these types of papers are briefly described in this guidebook, all of them sharing similar structure, principles and steps; however, very different in the scope of the research. The guidebook provides students with the fundamental information needed to understandthe research process, from idea formulation and research problem/s to data analysis and interpretation,text organization and documenting the sources. Students will find the necessary information on howto plan, organize and document their research. The instructional handbook consists of chapters thatprovide essential information on the structure of the research paper and writing the research paper,and appendices, in which students may find practical tasks or advice on different technical matters. The instructional handbook will be useful for the students of all philological programs and for languageteachers who present their research in public. / Ši mokomoji knyga yra skirta anglų filologijos, anglų-vokiečių filologijos programų studentams, kurie atlieka įvairaus pobūdžio tiriamuosius darbus (namų darbų užduotis, rašo bakalauro ir magistro tezes, kursinius ir tiriamuosius darbus) pagal anglų kalbos ar kitų užsienio kalbų dėstymo / mokymo metodiką. Mokomąją knygą sudaro 6 skyriai, kuriuose detaliai aiškinamos visos tiriamojo darbo dalys, ir mokomiesiems tikslams skirti priedai su pavyzdžiais ir pratimais įvairiems tiriamojo darbo etapams atlikti. Mokomoji priemonė gali būti naudinga ir kitų filologinių studijų programų studentams bei užsienio kalbų specialistams, pristatantiems savo tyrimus anglų kalba.

  Phonetics: Drills and Exercises. A Resource Book for Students

  Audronė Raškauskienė, Jurgita Vaičenonienė

  This resource book is designed as a supplement to Peter Roach’s (2010) textbook 'English Phonetics and Phonology: A Practical Course' and may be used to accompany lecture courses on English Phonetics at university level. / Metodinė priemonė 'Phonetics: Drills and Exercises' yra skirta studentams filologams, studijuojantiems anglų kalbą ir visiems norintiems patobulinti šnekamosios anglų kalbos tarimo, klausymo, suvokimo įgūdžius. Parengtos užduotys padės besimokantiems geriau įsisavinti teorines fonetikos žinias, suteiks galimybę savarankiškai gilintis į jiems įdomesnes temas. Kiekvieną metodinės priemonės dalį sudaro rekomenduojamų skaitinių sąrašas, žinotini terminai, įvairūs pratimai, internetinės nuorodos į papildomas užduotis ir savikontrolės klausimai.

  Empfehlungen zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten für Germanistik-Studierende

  Sidona Žvaliauskienė

  Aus der Betreuung und Begutachtung vieler Jahres-   und Bakkalaureatsarbeiten  hat die Verfasserin den Eindruck gewonnen: Fast allen Studierenden  mangelt es von Grund auf an den Kenntnissen, die Voraussetzung für erfolgreiches wissenschaftliches Arbeiten sind. Das vorliegende kleine Werk  bietet in konzentrierter Form eine Hilfestellung: Wie wähle ich das Thema einer schriftlichen Arbeit aus? Wie  ist die Arbeit formal zu gestalten? Wie lese ich Texte? Wozu dient ein Exposé? Wie strukturiert man eine wissenschaftliche Arbeit? Wie zitiert man richtig? Wie verfasst man ein Literaturverzeichnis? Wie lässt sich ein Referat strukturieren und abwechslungsreich gestalten? Wie kann die Qualität von Jahres- und Bakkalaureatsarbeiten verbessert werden? Nach welchen Kriterien werden studentische Arbeiten beurteilt? Die Vielfalt der Informationen ist klar strukturiert und wird anhand von Beispielen übersichtlich dargestellt.
   

  Interactive English Course for Intermediate level

  Sud. VDU Užsienio kalbų centras

  English course for Intermediate level outline: Units 1-5. / Kompaktiniame diske pateiktas aktyvus anglų kalbos mokymo kursas.

  Teachers' Guide: Interactive English Course for Intermediate Level

  Sudarytojai. Aušra Labokaitė, Daiva Pundziuvienė ir kt.

  Interactive English course for intermediate level is designed for learners of English who wish to study the language in an inovative and enjoyable way through interactive video-based personal and group activities. / Ši knyga – tai anglų kalbos aktyvaus kurso vadovas mokytojams.

  Enjoy Reading for Level 2. Answer Book

  Ramunė Ilgūnaitienė, Dovilė Krimelienė, Eglė Linkevičiūtė, Diana Ribikauskienė

  "Enjoy Reading for Level 2" is intended for students studying English language and using "Intermediate Level. New Cutting Edge" textbook. / Knyga skirta studentams, studijuojantiems anglų kalbą ir naudojantis "Intermediate Level. New Cutting Edge" vadovėliu.

  English for Extramural Students. Level 1

  Asta Balčiūnaitienė, Ramunė Ilgūnaitienė, Violeta Ivanauskienė, Svetlana Rašinskienė

  The purpose of this book is to help English language learners to understand, read, write, and what is more to enable them communicate effectively with the world around.
  This teaching aid has grown out from our teaching practice of extramural students at Vytautas Magnus University since 2001. This book has been written specifically for adult students who want a selfhelp program in English at an elementary level. The book is divided into twelve units covering different topics. Each unit is followed by ample vocabulary and grammar practice material. Vocabulary extension and grammar exercises serve as an invaluable aid for the improvement of basic English language skills

  English for Extramural Students. Level 2

  Aušra Labokaitė, Irma Maknevičienė, Dalia Zamuiskaitė, Lina Zutkienė

  The purpose of this book is to help English language learners to understand, read, write, and what is more to enable them communicate effectively with the world around. This teaching aid has grown out from our teaching practice of extramural students at Vytautas Magnus University since 2001. This book has been written specifically for adult students who want a selfhelp program in English at an elementary level. The book is divided into ten units covering different topics. Each unit is followed by ample vocabulary and grammar practice material. Vocabulary extension and grammar exercises serve as an invaluable aid for the improvement of basic English language skills.

  New Cutting Edge Vocabulary Activization Book / Intermediate

  Asta Balčiūnaitienė, Aušra Jankauskaitė, Larisa Voronova, Dalia Zamuiskaitė

  "New Cutting Edge: Vocabulary Activization Book" is intended for students studying English language and using "Intermediate Level. New Cutting Edge" textbook. / Knyga skirta studentams, studijuojantiems anglų kalbą ir naudojantis "Intermediate Level. New Cutting Edge" vadovėliu.


  Enjoy Reading for Level 2

  Ramunė Ilgūnaitienė, Dovilė Krimelienė, Eglė Linkevičiūtė, Diana Ribikauskienė

  "Enjoy Reading for Level 2" is intended for students studying English language and using "Intermediate Level. New Cutting Edge" textbook. / Knyga skirta studentams, studijuojantiems anglų kalbą ir naudojantis "Intermediate Level. New Cutting Edge" vadovėliu.

  Catégories grammaticales du nom

  Aurelija Leonavičienė

  Cet ouvrage, destiné aux étudiants lituaniens de la premičre année de baccalauréat de la philologie franēaise, s’adresse également ą tous ceux qui souhaitent perfectionner leurs connaissances théoriques et pratiques de la morphologie du nom. Il peut źtre utile comme l’objet de consultations ponctuelles et épisodiques. / Ši knyga skirta Lietuvos bakalauro studentams, besimokantiems prancūzų filologijos specialybės, taip pat ji orientuota norintiems patobulinti savo teorines ir praktines morfologijos žinias.

  How to Avoid Typical Mistakes

  Virginija Bartusevičienė, Aušra Labokaitė, Svetlana Rašinskienė, Lina Danutė Zutkienė

  This book presents clues on how to choose the right word from among words that sound so much alike that the ear can not distinguish between or among the various possibilities. All the exercises presented in this book cover some of the most frequently confused words that students find quite difficult to understand and use them in the right situation.

  Development of the English Language: A Resource Book

  Jūratė Ruzaitė

  Variation is one of the key aspects of any language, and no language can be described without taking it into consideration. Language variation can be studied in a variety of ways. For instance, variation can be observed in different situational and sociocultural contexts, different registers, modes, across different classes and genders, ethnic and age groups. This book is the short over view of Historical linguistics, which studies English language variation across time; in other words, it studies language from a diachronic perspective. /
  Ši knyga yra trumpa Istorinės lingvistikos, kuri nagrinėja anglų kalbą istorinėje perspektyvoje, apžvalga.

  English for Intercultural Communication

  Nemira Mačianskienė

  English for Intercultural Communication is based on the premise that learning another language is becoming aware of another culture, and foreign language competence is a means not only to acquire knowledge about and skills of efficient cross-cultural communication but also a means of presenting our own culture to the world. The material presented in this book has been collected for teaching English as a foreign language at the advanced level 5b (as we call this C1 level at Vytautas Magnus University). / Knygoje remiamasi prielaida, kad mokymasis kita kalba tampa kitos kultūros pažinimu, o užsienio kalbų mokėjimas yra priemonė ne tik įgyti žinių ir įgūdžių efektyviam tarpkultūriniam bendravimui, bet ir priemone pristatyti savo kultūrą pasauliui. Pateikta medžiaga skirta mokyti anglų kalbos kaip užsienio kalbos aukštesniojo 5b lygio (atitinka C1 lygį Vytauto Didžiojo universitete).

  Building Legal Vocabulary: Thematic Glossary

  Janina Liatukaitė

  Knyga yra pagalbinė priemonė bakalauro studijų studentams, studijuojantiems šeštame lygyje teisinę anglų kalbą. Tai teminis anglų kalbos žodynėlis, kurio gale pateikiama žodžių ir žodžių junginių abėcėlinė rodyklė. Žodynėlis sudarytas remiantis teisiniais tekstais, į jį įtraukti žodžių junginiai dažnai vartojami teisinėje anglų kalboje, bet neįtraukti į teisės kalbos žodynus.

  Study English in Context Part 1

  Dovilė Krimelienė, Edita Bartnikaitė

  Grammar and Vocabulary Activization Book for Level 5A. / Ši mokomoji knyga yra skirta visų studijų programų studentams, besimokantiems anglų kalbos aukštesniuose (5 ar 6) lygiuose, o taip pat ir visiems, norintiems pagilinti gramatines ir žodyno žinias savarankiškai, kadangi čia esanti mokomoji medžiaga apima pagrindinius kalbos mokymosi aspektus bei yra susijusi su šių dienų aktualijomis. Mokomoji knyga parengta remiantis Vytauto Didžiojo universiteto anglų kalbos 5A lygio programos reikalavimais ir atitinka europinį C1-C2 standartą. Šios knygos tikslas – padėti besimokantiems įsisavinti teorines ir praktines minėtos programos žinias, jas išplečiant ir įtvirtinant.


  English for Students of Theology

  Joana Misevičienė

  The second part of the textbook „English for Students of Theology“ prepared for students of the Faculty of Catholic Theology of Vytautas Magnus University.

  Ispanų kalbos laikų ir prielinksnių vartojimo pratybos

  Aldona Rusina, Bronius Dovydaitis

  Pratybas sudaro du skyriai: „Ispanų kalbos laikų vartojimas“ (parengė A. Rusina) ir „Ispanų kalbos prielinksnių vartojimas“ (parengė B. Dovydaitis). Pirmąjį skyrių sudaro nuosekliai išdėstyti pratimai, skirti įsisavinti tiesioginės nuosakos laikų vartojimą, pradedant nuo paprasčiausio esamojo laiko ir baigiant sudėtingais būtaisiais laikais. Antrąjį skyrių sudaro pratimai, skirti patiems įvairiausiems prielinksnių vartojimo atvejams. Ypač daug dėmesio sutelkiama į tuos atvejus, kai lietuvių kalbos linksniai pagal prasmę tiesiogiai nesutampa su ispanų kalbos linksniais.

  Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis

  Ugnius Mikučionis

  Knygoje pateiktas norvegų kalbos gramatikos konspektas ir žodynėlis. Leidinys skirtas studentams ir visiems besidomintiems norvegų kalba.

  Cutting Edge Vocabulary Activization Book. Elementary Level

  Aušra Jankauskaitė, Jūratė Matulionienė, Daiva Pundziuvienė, Diana Ribikauskienė

  This supplementary set of vocabulary practice, activization and expansion exericises is designed to accompany the main coursebook Cutting Edge Elementary level. / Ši mokomoji priemonė skirta anglų kalbos pradedančio lygio studentams.

  English Grammar Exercises for Level 2

  Svetlana Rašinskienė, Lina Danutė Zutkienė

  Šioje mokomojoje priemonėje pateikiami anglų kalbos gramatikos pratimai studijuojantiems anglų kalbą 2 lygiu.

  Ispanų kalba pradedantiesiems

  Tatjana Deikuvienė, Aldona Rusina

  Ši mokomoji priemonė skirta 1-2 lygio ispanų kalbą studijuojantiems studentams, tap pat studijuojantiems ispanų kalbą savarankiškai. Pateikta 11 temų su gausiais gramatikos ir leksikos pratimais ir trumpais gramatikos taisyklių paaiškinimais. Tai pirma ispanų kalbos mokymo priemonė lietuvių kalba.

  Make Headway / English for Adult Learners / Intermediate

  Edita Bartnikaitė, Virginija Bartusevičienė, Odeta Medonienė, Virginija Tuomaitė

  Ši mokymo priemonė skiriama neakivaizdinių studijų studentams savarankiškai mokytis anglų kalbos. Kadangi knygoje esanti gausi mokomoji medžiaga apima pagrindinius anglų kalbos mokymosi aspektus bei yra susijusi su šių dienų aktualijomis, ji taip pat galėtų būti naudinga ir įdomi visiems savarankiškai besimokantiems šios kalbos.

  Užsienio kalbų mokymosi strategijos

  Nemira Mečianskienė

  Monografija skirta užsienio kalbų mokymo specialistų praktiniam darbui mokant kalbos bei ugdant mokėjimų mokytis sistemą, ir jų rengimo programoms tobulinti. Taip pat visiems užsienio kalbos besimokantiems.

  Vocabulary Exercises / Intermediate

  Larisa Voronova, Violeta Bružienė

  This book is a good way to feel sonority of English words and their shades of meaning, to use them at the right moment and place.

  Essayons de lire et de comprendre en français

  Violeta Girniuvienė

  Recueil des textes de la lecture į domicile aux étudiants de différents niveaux intensifs. / Šioje knygelėje studentai ras tekstus, skirtus mokantis prancūzų kalbą įvairiu lygiu.


  Norvegų kalba Gramatikos konspektas ir žodynėlis

  Ugnius Mikučionis

  Knygoje (2-asis pataisytas leidimas) pateiktas norvegų kalbos gramatikos konspektas ir žodynėlis. Leidinys skirtas studentams ir visiems besidomintiems norvegų kalba.
  Norvegijoje egzistuoja dvi oficialios norvegų kalbos rašytinės formos. Viena jų vadinama bokmål, kita – nynorsk. Išmokus vieną iš šių variantų, galima palyginti nesunkiai suprasti ir kitą. Vis dėlto tarp šių variantų esama nemažai gramatikos, leksikos skirtumų. Kadangi bukmolas (bokmål) yra nepalyginamai populiaresnis negu niunoškas (nynorsk), paprastai užsienio kalbų kursuose būtent šis variantas ir dėstomas, rengiami jo žodynai, vadovėliai, kitos mokymo priemonės. Natūralu, kad bukmolas dėstomas ir Lietuvos universitetuose. Tad ir šioje mokomojoje priemonėje pristatomas bukmolo variantas.

  Türkçe öğreniyoruz. Mokomės turkų kalbos

  Aleksandr Ismailov

  Mokomoji knyga „Türkçe Öğreniyoruz 1. Türkçe-Litvanca Anahtar Kitap. Okuma yazıları ve alıştırmalar.“ („Mokomės turkų kalbos 1. Turkų-lietuvių kalbų žodynėlis,
  tekstai skaitymui, pratimai.“) skirta įvairių specialybių studentams, besinaudojantiems
  Nurettino Koçio, Mehmeto Hengirmeno vadovėliu „Türkçe Öğreniyoruz 1” besimokantiems turkų kalbos. Šiuo metu Lietuvoje jaučiamas turkų kalbos specialistų
  trūkumas. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir NATO ir plečiantis kultūros bei mokslo
  kontaktams, vis labiau reikia žmonių, mokančių šią kalbą. reikia vertėjų raštu, galinčiu
  versti grožinius ir dalykinius tekstus, vertėjų žodžiu, filologų. Turkų kalba yra naudinga
  menotyrininkams, istorikams ir pan.

  Jidiš kalbos žodynėlis / קלײן ײִדיש װערטערבוך

  Francesco Zamblera

  Žodynėlyje pateikiama apie 6000 jidiš kalbos žodžių. Knygą sudaro jidiš-lietuvių žodynėlis, kalbos pavyzdžių skyrius, lietuvių-jidiš kalbų rodyklė, jidiš žodžių rodyklė pagal tarimą ir gramatikos apžvalga. Kiekviename straipsnyje nurodytas tarimas, kad žodynu galėtų naudotis ir nemokantieji skaityti hebrajiškų raidžių. Visi sakiniai, iliustruojantys žodžių vartoseną kontekste, yra sudėti į atskirą sakinių skyrių, o straipsnyje pateikiama nuoroda į sakinio numerį.

  Cutting Edge Vocabulary Activization Book / Pre-intermediate

  Violeta Bružienė, Regina Gelūnienė, Jūratė Matulionienė, Svetlana Rašinskienė

  This supplementary set of vocabulary practice, activization and expansion exericises is designed to accompany the main coursebook Cutting Edge Pre-Intermediate.