Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Biologija

  Gamtininko Tado Ivanausko palikimas

  Sudarytojas Mindaugas S. Venslauskas

  Publikaciją skiriama žymaus Lietuvos gamtininko, profesoriaus Tado Ivanausko profesinės, akademinės, mokslinės, gamtosauginės bei pilietinės-visuomeninės veiklos šviesiam palikimui atminti, ryšium su jo 140-ju gimtadieniu ir 100m.Lietuvos universitetinio mokslo jubiliejumi. Knygelės ypatumas – čia rašo autoriai, daugumoje dalyko žinovai, kurie tiesiogiai bendravo su Tadu Ivanausku, buvo jo bendradarbiai, studentai, doktorantai arba šiuo metu yra profesoriaus įsteigtų mokslinių, gamtos puoselėjimo, tyrimo bei gamtos apsaugos institucijų darbuotojai ar vadovai. Publikacijos yra originalios ir spalvingos, kadangi Tado Ivanausko asmenybę ir veiklą kiekvienas autorius stebėjo savo skirtingu pasaulio suvokimo kampu.
  Galiu teigti, kad šioje knygelėje yra žinių, kurios galėtų dominti Lietuvos gamtos mokslinės pakraipos tyrinėtojus, gamtamokslio mokytojus, kai kuriuos moksleivius ir žinoma, eilinis skaitytojas čia rastų peno tobulindamas savo gimtojo krašto gamtos suvokimą.

  Akademiko Tado Ivanausko fenomenas. 2 knyga: publikacijos, citavimas, veiklos atspindžiai ir atminties įamžinimas

  Mečislovas Žalakevičius

  Tadas Ivanauskas paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos biologijos ir agronomijos moksle, įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę ir kuriant valstybę, šalies kultūroje, ekonomikoje ir visuomeniniame gyvenime, formuojant pilietinę visuomenę. Jo įvairiapusė veikla padėjo tvirtus pamatus Lietuvos valstybingumui, puoselėtos idėjos aktualios ir šiandien, vadovėliai iki šiol naudojami, mokslinės knygos tebeskaitomos, cituojamos, naudojamos mokslininkų ir dėstytojų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Apie profesorių Tadą Ivanauską aptinkama daugybė medžiagos, straipsnių ir knygų lietuvių, lenkų, baltarusių, anglų kalbomis, tačiau kai kurie gyvenimo aspektai nėra išnagrinėti arba tinkamai įvertinti. Tad pasinaudojus archyvuose esančių dokumentų ir ikonografinės medžiagos fragmentais, žmonių prisiminimais, Ivanauskų genealogine medžiaga, giminės atstovų pasakojimais bei nuotraukomis tikimasi, kad šia monografija pavyko užpildyti susidariusias spragas.

  Liudas Vailionis

  Danutė Vailionytė

  Monografija skirta išsamiai apžvelgti botaniko, profesoriaus Liudo Vailionio (1886–1939) gyvenimui ir darbams. Savitas monografijos prologas – D. Vailionytės atsiminimai, kuriuose ryškėja gilios asmenybės veiklos mastas. L. Vailionis – vienas iš Lietuvos aukštosios mokyklos iniciatorių, botanikos ir biochemijos mokslų Lietuvoje pradininkas, gamtosaugos puoselėtojas, lietuvybės ugdytojas ir patriarchas, drauge už Šaulių sąjunga organizavęs Klaipėdos sukilimą, grąžinusį valstybei Klaipėdos kraštą. Profesoriaus L. Vailionio intelektas, valia, taurus žmogiškumas atsiskleidžia per pedagoginę veiklą, tarptautinius Lietuvos mokslininkų ryšius, artimųjų, mokinių ir bendradarbių atsiminimus, jo mokslinius straipsnius, vertimus, akademiškojo Botanikos žodyno leidybos istoriją. Įsimintini yra monografijoje parašyti H. Ostrausko žodžiai: profesoriaus atmintį gaubia didelių, prasmingų darbų tauri paslaptis. Knygoje panaudota nuotraukų iš to meto periodinės spaudos, knygų ir Liudo Vailionio šeimos asmeninių archyvų.

  Akademiko Tado Ivanausko fenomenas. 1 knyga: gyvenimas ir veikla

  Mečislovas Žalakevičius

  Tadas Ivanauskas paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos biologijos ir agronomijos moksle, įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę ir kuriant valstybę, šalies kultūroje, ekonomikoje ir visuomeniniame gyvenime, formuojant pilietinę visuomenę. Jo įvairiapusė veikla padėjo tvirtus pamatus Lietuvos valstybingumui, puoselėtos idėjos aktualios ir šiandien, vadovėliai iki šiol naudojami, mokslinės knygos tebeskaitomos, cituojamos, naudojamos mokslininkų ir dėstytojų ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Apie profesorių Tadą Ivanauską aptinkama daugybė medžiagos, straipsnių ir knygų lietuvių, lenkų, baltarusių, anglų kalbomis, tačiau kai kurie gyvenimo aspektai nėra išnagrinėti arba tinkamai įvertinti. Tad pasinaudojus archyvuose esančių dokumentų ir ikonografinės medžiagos fragmentais, žmonių prisiminimais, Ivanauskų genealogine medžiaga, giminės atstovų pasakojimais bei nuotraukomis tikimasi, kad šia monografija pavyko užpildyti susidariusias spragas.

  Lankstumo lavinimas

  Vladas Juknevičius

  Metodinėje priemonėje pateikiami teoriniai lankstumo sampratos ir lavinimo klausimai, supažindinama su lankstumo nustatymo ir vertinimo kriterijais, pateikiami pagrindiniai šios fizinės ypatybės lavinimo pratimai ir jų aprašymai, šių pratimų kompleksų pavyzdžiai. Leidinys skirtas universiteto studentams, pasirenkantiems praktines fizinio rengimo ar kitų sporto šakų pratybas. Taip pat juo galės pasinaudoti ir šiuos praktinius dalykus dėstantys kolegos.

  Pipirinių šeimos augalai

  Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė

  Mokymo priemonėje supažindinama su dažniausiai interjere auginamais pipirinių šeimos augalais – 22 rūšių, 10 veislių. Nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Knygoje patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skirta botanikams, biologams, biologijos ir agronomijos srities dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjerų želdintojams ir gėlininkams mėgėjams.

  Marantinių šeimos augalai

  Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė


  Mokymo priemonėje supažindinama su marantinių šeimos 4 gentimis, 24 rūšimis ir 20 veislių, nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinama augalų kenkėjai ir ligos bei augalų panaudojimo interjere galimybės.

  Gėlųjų vandenų bestuburiai

  Ingrida Šatkauskienė

  Metodinės priemonės I dalis „Gėlųjų vandenų bestuburiai“ apima dažniausiai lauko ekspedicijų metu aptinkamų vandens bestuburių gyvūnų grupę. Pateikiama įvairių bestuburių rūšių morfologija, trumpas gyvenimo būdo ir gyvenamosios aplinkos aprašymas.

  Marantinių (Marantaceae Petersen) šeimos augalai

  Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė

  Mokymo priemonėje supažindinama su marantinių šeimos 4 gentimis, 24 rūšimis ir 20 veislių, nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos bei augalų panaudojimo interjere galimybės.

  Begonijos (Begonia L.) genties augalai Dekoratyviniai interjero augalai. 2

  Judita Varkulevičiūtė, Antanina Stankevičienė

  Mokymo priemonėje supažindinama su begonijos gentimi, 57 rūšimis ir 33 joms priklausančiomis veislėmis bei hibridais. Nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skirta botanikams, biologinio ir agronominio profilio dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjerų želdintojams bei gėlininkams mėgėjams.

  Bromelijinių (Bromeliaceae Juss.) šeimos augalai Dekoratyviniai interjero augalai. 3

  Judita Varkulevičiūtė, Antanina Stankevičienė

  Mokymo priemonėje supažindinama su bromelijinių šeimos augalais – 15 genčių, 20 rūšių ir 14 joms priklausančių veislių, varietetų bei hibridų, nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Leidinyje patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skirta botanikams, biologinio ir agronominio profilio dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjerų želdintojams bei gėlininkams mėgėjams.

  Pipirinių (Piperaceae C. Agardh) šeimos augalai Dekoratyviniai interjero augalai. 5

  Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė

  Mokymo priemonėje supažindinama su dažniausiai interjere auginamais pipirinių šeimos augalais – 22 rūšių, 10 veislių. Nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Knygoje patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skirta botanikams, biologams, biologijos ir agronomijos srities dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjerų želdintojams ir gėlininkams mėgėjams.

  Liudas Vailionis

  Danutė Vailionytė

  Monografija skirta išsamiai apžvelgti botaniko, profesoriaus Liudo Vailionio (1886–1939) gyvenimui ir darbams. Savitas monografijos prologas – D. Vailionytės atsiminimai, kuriuose ryškėja gilios asmenybės veiklos mastas. L. Vailionis – vienas iš Lietuvos aukštosios mokyklos iniciatorių, botanikos ir biochemijos mokslų Lietuvoje pradininkas, gamtosaugos puoselėtojas, lietuvybės ugdytojas ir patriarchas, drauge už Šaulių sąjunga organizavęs Klaipėdos sukilimą, grąžinusį valstybei Klaipėdos kraštą. Profesoriaus L. Vailionio intelektas, valia, taurus žmogiškumas atsiskleidžia per pedagoginę veiklą, tarptautinius Lietuvos mokslininkų ryšius, artimųjų, mokinių ir bendradarbių atsiminimus, jo mokslinius straipsnius, vertimus, akademiškojo Botanikos žodyno leidybos istoriją. Įsimintini yra monografijoje parašyti H. Ostrausko žodžiai: profesoriaus atmintį gaubia didelių, prasmingų darbų tauri paslaptis. Knygoje panaudota nuotraukų iš to meto periodinės spaudos, knygų ir Liudo Vailionio šeimos asmeninių archyvų.

  Stambiauogių spanguolių pramoninių plantacijų įrengimas

  Remigijus Daubaras, Laima Česonienė

  Knygelėje pateiktos rekomendacijos ūkininkams, kaip įrengti modernias stambiauogių spanguolių plantacijas. Detaliai aprašytos stambiauogių spanguolių biologinės savybės ir maistinė vertė, dauginimo būdai, uogynų įveisimo technologijos, skirtingų tipų spanguolių plantacijų plotų parinkimas, įrengimo etapai ir kita.

  Stambiauogių spanguolių pramoninių plantacijų eksploatavimas

  Remigijus Daubaras, Laima Česonienė

  Knygelėje pateiktos rekomendacijos ūkininkams apie stambiauogių spanguolių plantacijų eksploatavimą. Detaliai aprašyta, kaip plantacijas apsaugoti nuo piktžolių, ligų ir kenkėjų, kaip tinkamai laistyti ir tręšti. Pateikta būtina informacija apie plantacijų pastovius ir periodinius darbus, užtikrinančius jų ilgaamžiškumą ir produktyvumą, populiariausių ir perspektyviausių spanguolių veislių charakteristika.

  Fikuso (Ficus L.) genties augalai Dekoratyviniai interjero augalai. 4

  Judita Varkulevičienė, Antanina Stankevičienė

  Mokymo priemonėje supažindinama su fikuso genties augalais – 22 rūšimis, 26 veislėmis, 1 porūšiu, 1 forma. Nurodoma jų kilmė, paplitimas, morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Knygoje patariama, kaip auginti, dauginti, paruošti tinkamą substratą, kokie yra priežiūros ir tręšimo ypatumai. Trumpai apibūdinami augalų kenkėjai ir ligos, augalų panaudojimo interjere galimybės. Knyga skiriama botanikams, biologams, biologinio ir agronominio profilio dėstytojams, studentams, moksleiviams, studijuojantiems gėlininkystę, želdinių dizainą, interjero želdintojams bei gėlininkams mėgėjams.

  Bibliografija

  Aloyzas Ramunis Budriūnas

  Informacija gali būti naudinga botanikos, želdynų ir dekoratyvinių augalų, kraštovaizdžio ekologijos ir estetikos studijoms.
   

  Astilbės (Astilbe)

  Žibutė Baškienė

  Mokymo priemonėje pristatomos miesto ir kaimo želdynams ypač tinkamos daugiametės astilbės (Astilbe) genties gėlės. Aptariamas šių gėlių paplitimas ir įvairovė, botaninė charakteristika, dekoratyviosios savybės, pritaikymas, auginimo agrotechnika.

  Ląstelės biologija

  Vida Mildažienė, Sonata Jarmalaitė, Rimantas Daugelavičius

  Vadovėlyje pateikiamos naujausios žinios apie ląstelių įvairovę, struktūrą, veiklos principus, esminius gyvybinius vyksmus. Vadovėlis pagilina ir praplečia žinias apie ląstelės biocheminio proceso organizaciją, viršmolekulinių struktūrų sandarą, veikimą ir sąveiką, supažindina su pagrindiniais ląstelių tyrimo metodais. Geriau išmokti medžiagą apie aptariamus reiškinius padeda kiekviename skyriuje pateikti pagrindinių sąvokų, papildomos literatūros ir tinklalapių sąrašai.

  Stambiauogių spanguolių plantacinio auginimo galimybės ir perspektyvos

  Laima Česonienė, Remigijus Daubaras, Pranas Viškelis

  Leidinys parengtas vykdant projektą Nr. 4NT -KK -10-1-0042-PR001 „Ūkininkavimo patirties auginant perspektyvias netradicines uogines kultūras sklaida jauniesiems ūkininkams“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas, Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos ir metinių veiksmų planų įgyvendinimas“ kryptį „Patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kitos susijusios informacijos sklaida“.

  Kambarinių augalų kolekcionavimas. Dekoratyviniai interjero augalai. 6

  Teresė Jokšienė, Judita Varkulevičienė

  Mokymo priemonėje supažindinama su kambarinių augalų kolekcionavimo pagrindais. Patariame, kaip pradėti kolekcionuoti augalus pagal šeimas, gentis ir rūšis. Trumpai apibūdinama augalų kilmė, jų morfologiniai požymiai, biologinės savybės. Nurodomi augalų poreikiai, auginimo sąlygos, bei priežiūros darbai.

  Šluotelinis flioksas (Phlox paniculata L.)

  Žibutė Baškienė

  Mokymo priemonėje pristatomas želdynams ypač tinkantis dekoratyvinis daugiametis augalas – šluotelinis flioksas (Phlox paniculata L.). Leidinyje aptariamas šio augalo paplitimas, botaninė charakteristika, auginimas, dekoratyviosios savybės ir pritaikymas. Leidinyje gausu iliustracijų.

  Augalų anatomija ir morfologija

  Danutė Batiuškaitė, Eugenija Kupčinskienė

  Mokomojoje knygoje nagrinėjama augalų citologija, histologija, organografija. Pateikta medžiaga suskirstyta į temas, iš kurių kiekviena susideda iš teorinės ir praktinės dalies bei klausimų saviruošai. Teorinėje dalyje yra pateiktos esminės žinios apie augalų išorinę ir vidinę sandarą. Praktinė dalis skirta nagrinėti būdingiausių atstovų mikroskopinę sandarą ir gyvus bei džiovintus augalų pavyzdžius. Praktinės dalies užduočių atlikimas padės studijuojantiems įtvirtinti teorines žinias, skatins domėtis botanika. Mokomoji knyga sudaro pagrindą tolimesnėms gilesnėms studijoms apie augalus, yra skirta studijuojantiems biologiją, ekologiją, aplinkotyrą, veterinariją, agronomiją, miškininkystę, farmaciją. Mokomoji knyga gali būti naudinga ir mokytojams bei visiems gamtos mylėtojams, besidomintiems augalų pasaulio įvairove.

  Imunologijos ir imunotechnologijos pagrindai

  Vytas Tamošiūnas, Ingrida Pumputienė, Raimonda Kvietkauskaitė

  Knygos pradžioje supažindinama su imuniteto tyrimo istorija, vystymosi dėsningumais,
  skirtingomis jo formomis, pagrindiniais imuniteto elementais. Atskirose dalyse aptariamos imunokompetentinės ląstelės, jų antigenai, receptoriai. Daug dėmesio skirta įvairioms molekulėms (antigenams, antikūnams, citokinams ir kt.), dalyvaujančioms imuninėse reakcijose.
  Imunotechnologijos ir kitų mokslų vystymasis ne tik padėjo suprasti imuniteto susidarymo ypatumus, bet ir atvėrė galimybę gauti imunologinių produktų (vakcinų,
  serumų, antigenų, antikūnų ir kt.). Jau seniai žinoma, kad imunologinių produktų gavimas ir panaudojimas yra susijęs su ligų profilaktika, tačiau dabar daug giliau suvokiama jų taikymo esmė ir dėsningumai. Šiame vadovėlyje medžiaga išdėstyta skyriais, kurie baigiasi trumpa santrauka, atspindinčia svarbiausius pasiekimus toje srityje.
  Knyga skirta biomedicinos mokslus studijuojantiems studentams, magistrantams,
  doktorantams, taip pat tiems, kurie domisi biologija ar siekia suprasti, kaip susidaro
  imunitetas, jo funkcijas ir galimybes.