Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Neapykantos kalba

  Jūratė Ruzaitė

  Monografijoje nagrinėjami neapykantos kalbos ypatumai remiantis iš teismo bylų surinktais neapykantos kalbos duomenimis bei, pasitelkiant atvejo analizę, analizuojamos atsakomosios kalbos (arba kontrkalbos) argumentavimo strategijos. Siekiant pagrįsti bei kontekstualizuoti knygoje aprašomą empirinį tyrimą, čia pateikiama apžvalga, kurioje pristatomi neapykantos kalbą reguliuojantys dokumentai, aptariami neapykantos kalbos apibrėžimai išryškinant, kuriuos neapykantos kalbos kriterijus efektyviausiai galima įvertinti iš lingvistinės perspektyvos, aprašomi su neapykantos kalba susiję terminai ir sąvokos, apžvelgiami iki šiol Lietuvoje ir užsienyje publikuoti tyrimai pagrindinį dėmesį skiriant tyrimams lingvistikos srityje. Svarbiausią vietą šioje knygoje užima empirinė analizė, kuria siekiama išryškinti skirtingų lingvistikos prieigų (kritinės diskurso analizės, pragmatikos ir nemandagumo teorijos, morfologijos ir sintaksės) potencialą vertinant neapykantos kalbą.

  Vairuotojų požiūris į nuobaudas: teisingumas, veiksmingumas, paskirtis ir jų psichologinės prielaidos

  Rasa Markšaitytė, Laura Šeibokaitė, Auksė Endriulaitienė

  Mokslo studijoje yra pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, kuriame buvo siekiama atsakyti į klausimą, kokie psichologiniai veiksniai gali būti laikomi nuobaudų už KET pažeidimus (ne)veiksmingumo prielaidomis. Analizuojama, kokias nuostatas dėl nuobaudų išsako eismo dalyviai, kaip kelių eismo taisykles pažeidę ir nepažeidę vairuotojai vertina nuobaudų už skirtingo sunkumo KET pažeidimus paskirtį, teisingumą ir veiksmingumą. Taip pat pateikiamos tyrimo rezultatais pagrįstos rekomendacijos eismo saugumo didinimui bei vairuotojų mokymui.

  Bičių produktai tradicinei ir altenatyviajai medicinai: surinkimas, saugojimas ir perdirbimas

  Atsakingasis redaktorius prof. dr. Kemal CELİK. Iš anglų kalbos vertė Anželika Dautartė

  Bitės yra vienos iš darbščiausių ir darbščiausių būtybių pasaulyje. Nepaisant jų mažyčių sparnų, šie stambaus kūno sudėjimo padarai yra pakankamai energingi, kad per minutę galėtų 11 400 kartų plasnoti sparnais ir taip palaikyti savo kūną. Pirmoji informacija apie bičių produktų naudojimą žmonių sveikatai yra labai sena, o seniausi radiniai buvo aptikti Čatal Hiujuko kasinėjimuose Anatolijoje (7000 m. pr. m. e.). Apie bičių gyvenimą, kuris toks svarbus šiai planetai, kurią vis labiau naikiname, sukurta daug dokumentinių filmų, ir mes nuolat įsitikiname, kokios svarbios jos yra tvariam gyvenimui ir sveiko maisto gamybai. Gydomasis bičių produktų poveikis geriau suprantamas šiandien, kai planeta tampa netinkamą gyventi šiems padarams. Kaip alternatyva brangiems vaistams, auga bičių produktų, kuriuos visuomenės naudoja jau tūkstančius metų, paklausa.
  Šioje knygoje, remiantis naujausiais moksliniais įrodymais, parodoma, kaip bičių produktus, ypač propolį, kuris buvo daugiausiai mokslinių tyrimų objektas, galima sėkmingai naudoti tam tikroms ligoms gydyti. Knyga, parašyta paprastu ir suprantamu stiliumi vykdant ES projektą apie apiterapiją, bus naudinga tiems, kurie mėgsta skaityti ir tyrinėti.

  Socialinių paslaugų poreikio vertinimo procesas

  Dovilė Zovė, Roberta Motiečienė

  Socialinių paslaugų poreikių vertinimo procesas neatsiejama socialinio darbo praktikos dalis. Poreikių vertinimas, pirmas žingsnis poreikių ir problemų identifikavime, kuris socialiniams darbuotojams suteikia galimybę nustatyti, kokia problema turi būti sprendžiama, kokius lūkesčius, tikslus ir norus reikia atliepti bei kokias intervencijas taikyti. Poreikių vertinimas tai pirminė, nuolatinė, atvira ir empatiška dialogo forma tarp kliento ir socialinio darbuotojo ar praktiko. Tai dinamiškas procesas kurio tikslas išlaikyti atvirumą, empatiją, pagarbą kliento nuomonės ir patirties atžvilgiu. Poreikio vertinimas leidžia pritaikyti socialinės pagalbos priemones ir galimybes prie individualių kliento poreikių bei norų, taip prisidedant prie efektyvesnės paramos galimybių ir problemų sprendimo. Šioje metodinėje priemonėje mes kviečiame būsimus socialinius darbuotojus ir jau dirbančius praktikus iš naujo pažvelgti į tai koks sudėtingas, įdomus, atrandantis, ugdantis iš tiesų yra asmens poreikio vertinimo procesas. Šioje metodinėje priemonėje mes kviečiame būsimus socialinius darbuotojus ir jau dirbančius praktikus iš naujo pažvelgti į tai koks sudėtingas, įdomus, atrandantis, ugdantis iš tiesų yra asmens poreikio vertinimo procesas.

  Naminių gyvūnėlių ėdalo gamyba panaudojant išmetamas žuvis

  Atsakingieji redaktoriai İlker Aydin ir Ozgur Altan. Iš anglų kalbos vertė Anželika Dautartė

  Leidinyje pateikiama informacija apie naminių gyvūnėlių ėdalo gamybą panaudojant išmetamas į jūrą žuvis. Čia pateikiamas išmetamų į jūrą, kaip pridėtinės vertės produkto, žuvų įvertinimas, apžvelgiamas į jūrą išmetamų rūšių žuvų kiekis ir siūlomi mažinimo būdai, inovatyvus nepanaudotų žuvų perdirbimas į BARF, biologinė sauga ir ES teisės aktai, susiję su išmetama žuvimi, žuvininkyste, perdirbimu ir galutiniais gamybos produktais.

  Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimas spaudoje ir dokumentuose (1988 m. balandis–1990 m. rugsėjis)

  Sudarytojas Kęstutis Raškauskas

  Šio dokumentų ir spaudos rinkinio pretekstas – 2024 m. balandyje minėtinas VDU atkūrimo 35-metis. Leidinyje chronologiškai pristatoma 1) viešos diskusijas spaudoje dėl VDU atkūrimo; 2) VDU Atkuriamosios tarybos ir Senato posėdžių protokolai; 3) VDU atkūrėjų susirašinėjimas tarpusavyje; 4) VDU atkūrėjų susirašinėjimas su valstybinėmis institucijomis; 5) VDU atkūrėjų publikuoti atsiminimai.

  Katalikiškasis pedagoginis pašaukimas: metodologiniai metmenys

  Eugenijus Danilevičius

  Tarpdisciplininėje mokslo monografijoje pateikiami pagrindiiai tyrimo rezultatai, gauti apibendrinus pedagogikos, psichologijos, krikščioniškosios antropologijos, personalizmo filosofinės krypties ir teologijos įžvalgas apie žmogiškąjį asmenį ir pašaukimo fenomeną: sukurti Katalikiškojo pedagoginio pašaukimo metodologiniai metmenys; išskirtas katalikiškojo pedagoginio pašaukimo pagrindas – dviejų laisvių meilės dialogas; apibūdintas tarpasmenis Meilės dialogas kaip katalikiškojo pedagoginio pašaukimo esminis elementas; apibrėžtas pedagoginio pašaukimo raiškos kontekstas – katalikiškoji pedagogika; išskirtas esminis pašaukimų pedagogikos ir katalikiškojo pedagoginio pašaukimo metodologinių pagrindų komponentas – personalizmas; apibūdintas mokytojo katalikiškasis pedagoginis pašaukimas kaip atsakas šiuolaikiniams kultūriniams globalizmo iššūkiams.
  Raktiniai žodžiai: katalikiškasis pedagoginis pašaukimas; dviejų laisvių meilės dialogas; ugdomasis meilės dialogas; pašaukimų pedagogika.