Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Social Competence of Teachers and Students. The Case Study of Belgium and Lithuania

  Mokslo studija

    
  AutoriusGenutė Gedvilienė
  e. ISBN-
  ISBN978-9955-12-791-8
  DOI-
  LeidyklaVDU leidykla
  Leidimas1
  Išleidimo metai2012
  Puslapių sk.160

  Anotacija

  Social competence is our guarantee of survival in this world. Having it is easier to communicate with other people, grow and develop ourselves, we gain new knowledge, and we seek a career and life satisfaction. In this study is presented a theoretical concept of social competence and practical quantitative international study conducted in Belgium and Lithuania. Comparative analysis of research was done between Belgium and Lithuania students and teachers’ in communication and cooperation skills. In this study is presented detailed investigations. The results showed that the stronger social competence is in Belgium (Charlaroi) institution. Teachers and students are more confident and more appreciated to each other. The study revealed that in Belgium adult education institution is a stronger developed a social existence of learners and teachers, faith and trust to each other, teachers and students feel safer. / Socialinė kompetencija – mūsų išgyvenimo šiame pasaulyje garantas. Ją turėdami, lengviau komunikuojame su kitais žmonėmis, tobulėjame ir augame, įgyjame naujų žinių, siekiame karjeros ir pasitenkinimo gyvenimu. Šioje mokslo studijoje pristatoma teorinė socialinės kompetencijos samprata ir praktinis kiekybinis tarptautinis tyrimas, vykdytas Belgijoje ir Lietuvoje. Atlikta Belgijos ir Lietuvos studentų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų tyrimų lyginamoji analizė. Mokslo studijoje pateikti išsamūs tyrimai. Rezultatai parodė, kad Belgijos (Charleroi) institucijoje stipresnė yra socialinė kompetencija. Dėstytojai ir studentai labiau pasitiki savimi ir labiau vertina vieni kitus. Tyrimas atskleidė, kad Belgijos suaugusiųjų švietimo institucijoje yra labiau išvystyta besimokančiųjų ir pedagogų socialinė būtis, tikėjimas ir pasitikėjimas vienų kitais, dėstytojai ir studentai jaučiasi saugesni.