Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose

  Straipsnių rinkinys

    
  AutoriusSudarė Vytis Čiubrinskas
  ISBN9955-12-750-5
  DOI-
  LeidyklaVDU leidykla
  Leidimas1
  Išleidimo metai2011
  Puslapių sk.204

  Anotacija

  Didėjant šiuolaikinio pasaulio mobilumui ir emigracijos iš Lietuvos mastui, šioje antropologinėje-sociologinėje studijoje (mokslinių straipsnių rinkinyje) nagrinėjama migracijos ir identiteto sąveika. Remiantis pačių autorių atliktais lauko tyrimais, analizuojamas nacionalinės valstybės ribas peržengiančios, išjudintos ir išteritorintos lietuviškosios tapatybės įsivietinimas šiandieninės lietuvių emigracijos kraštuose: Airijoje, Anglijoje, JAV ir Norvegijoje.