Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Profesorius Algirdas Juozas Motuzas BIBLIOGRAFIJA. Bibliographic index

  Universiteto informacinis leidinys

    
  AutoriusSudarytojai: Rita Rimkienė, Renata Aleškevičienė, Laimutė Butkuvienė, Algirdas-Juozas Motuzas, Rimantas Vaisvalavičius.
  e. ISBN-
  ISBN978-609-467-554-6
  DOI-
  LeidyklaVytauto Didžiojo universitetas
  Leidimas2
  Išleidimo metai2023
  Puslapių sk.94

  Anotacija

  Leidinyje pateiktos rašytinės žinios apie mokslinio agronomo, dirvožemininko, habilituoto daktaro, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (Lietuvos žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto) Agronomijos fakulteto profesoriaus emerito, Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus akademiko emerito Algirdo Juozo Motuzo gyvenimą ir veiklą – jo publikacijų ir publikacijų apie jį bibliografiniai duomenys. Visą kūrybinį gyvenimą dirbęs pedagogu aukštojoje mokykloje, akademikas buvo ir yra aktyvus mokslininkas bei publicistas. 1964–2022 m. parašė vienas ir sudarė 63 knygas ir brošiūras, tarp jų – 12 monografijų ir bibliografijų, 5 vadovėliai ir žodynėliai. Pagal vyraujančią tematiką knygos ir brošiūros pasiskirstę taip: dirvožemio mokslų – 31, agrarinių mokslų istoriografijos – 19. Bibliotekose saugoma 18 mokslo darbų ataskaitų. Akademikas paskelbė 824 straipsnius, tarp jų – 302 enciklopedinius. Lietuvių, anglų ir rusų kalbomis parašytose disertacijose, jų santraukose, straipsniuose nagrinėjo dirvožemio ekologijos klausimus ir agronomijos mokslų pirmtakų Lietuvoje darbus. Akademiko veiklos, darbų viešasis vertinimas (knygų ir brošiūrų recenzijos, atsiliepimai apie paskaitas, pasisakymus ir kt.) publikuotas 196 straipsniuose. Iš viso leidinyje pateiktas 1101 bibliografinis aprašas. Šiuo leidiniu siekiama prisidėti minint akademiko emerito A. J. Motuzo 80-metį.