Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Forgiving or Forgetting: Dealing with a Painful Historical Past Conference report: Twelfth International Sakharov Conference

  Konferencijos pranešimų medžiaga

    
  AutoriusEdited by Robert van Voren
  e. ISBN978-609-467-540-9
  ISBN978-609-467-539-3
  DOI10.7220/9786094675409
  LeidyklaVytauto Didžiojo universitetas
  Leidimas1
  Išleidimo metai2022
  Puslapių sk.24

  Anotacija

  The purpose of the Sakharov Conference is to analyze the delicate issue of historical memory from a theoretical perspective as well as through valuable eyewitness testimony recounting direct experiences. Through presentations and exchanges, participants examined how the historical memory of traumatic events, either through the eyes of a community or an individual, influences the present and the future. In addition, speakers noted that the work of creating a collective memory is intrinsically connected to the importance of defending human rights and maintaining amicable international relations, fundamental values on which democracies are built and which Andrei Sakharov promoted his whole life. The Conference Report presents and examines the complex topics that were at the center of attention at the Twelfth International Sakharov conference in 2022.
  /
  Sacharovo konferencijos tikslas – išanalizuoti keblią istorinės atminties problemą iš teorinės perspektyvos, taip pat per vertingus liudininkų prisiminimus, pasakojančius tiesioginius išgyvenimus. Prezentacijų ir diskusijų metu dalyviai nagrinėjo, kaip traumuojančių įvykių istorinė atmintis bendruomenės ar individo akimis daro įtaką dabarčiai ir ateičiai. Be to, pranešėjai pažymėjo, kad kolektyvinės atminties kūrimo darbas yra iš esmės susijęs su žmogaus teisių gynimo ir draugiškų tarptautinių santykių palaikymo svarba – pagrindinėmis vertybėmis, kuriomis remiasi demokratija ir kurias Andrejus Sacharovas propagavo visą savo gyvenimą. Konferencijos ataskaitoje pristatomos ir nagrinėjamos sudėtingos temos, buvusios Dvyliktosios tarptautinės A. Sacharovo konferencijos dėmesio centre 2022 m.