Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Kunigas, sociologas, ekonomistas, mokslų daktaras, profesorius FABIJONAS KEMĖŠIS (1880–1954). BIBLIOGRAFIJA

  Pateikčių rinkinys

    
  AutoriusSudarytojų grupė: VDU ŽŪA prof. emeritas habil. dr., LMA akademikas emeritas Algirdas Juozas Motuzas (grupės vadovas), VDU ŽŪA BPF prof. dr. Vlada Vitunskienė, VDU ŽŪA bibliografės Rita Rimkienė ir Renata Aleškevičienė, bibliotekininkė Gražina Šiaudikienė ir Elena Treinienė.
  e. ISBN-
  ISBN978-609-467-480-8
  DOI-
  LeidyklaVytauto Didžiojo universitetas
  Leidimas1
  Išleidimo metai2021
  Puslapių sk.106

  Anotacija

  Leidinyje pateiktos rašytinės žinios apie kunigo, sociologo, ekonomisto, mokslų daktaro, profesoriaus, lietuvių visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo, Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje Šv. Povilo bažnyčios rektoriaus, Sibiro kankinio Fabijono Kemėšio gyvenimą ir veiklą – jo publikacijų ir publikacijų apie jį bibliografiniai duomenys. Profesorius buvo labai aktyvus publicistas. Mūsų žiniomis, parašė ir išleido 42 knygas ir brošiūras: 24 socialines (iš jų 11 blaivybės klausimu), 12 ekonominių ir 6 sakralines. Paskelbė daugiau kaip 481 straipsnį: 359 (74,6 proc.) socialinėmis (34 iš jų blaivybės klausimu); 55 (11,5 proc.) ekonominėmis (23 iš jų skirti kooperacijai); 58 (12,0 proc.) sakralinėmis ir 9 (1,9 proc.) aukštojo mokslo temomis. Jo veiklos, darbų viešasis vertinimas (knygų ir brošiūrų recenzijos, atsiliepimai apie paskaitas, pasisakymus ir kt.) yra publikuotas 921 spausdinyje. Skaitytojas ras žinių apie išlikusius, Lietuvos bibliotekose saugomus 34 profesoriaus rankraščius. Iš viso leidinyje pateikta 1480 bibliografinių aprašų. Šiuo leidiniu siekiama prisidėti minint dviejų profesorių jubiliejines datas: 2020 m. – prof. F. Kemėšio 140-tosios gimimo metinės; 2021 m. rudenį būtume sulaukę prof. M. Treinio 80-mečio.