Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Psichologo profesinė etika

  Mokomoji knyga

    
  AutoriusViktorija Čepukienė
  e. ISBN978-609-467-465-5
  ISBN-
  DOI10.7220/9786094674655
  LeidyklaVytauto Didžiojo universitetas
  Leidimas1
  Išleidimo metai2020
  Puslapių sk.348

  Anotacija

  Psichologo profesinė etika pasaulyje yra formuojama jau daugiau nei 70 metų, tačiau pastaruosius kelis dešimtmečius stebimas itin didelis profesinės etikos psichologijos moksle ir praktikoje akcentavimas. Nors anksčiau buvo manoma, kad psichologams užtenka susipažinti su šalies profesinės etikos kodeksais, tačiau pastebima, kad to nepakanka, nes tiek bendroji, tiek ir profesinė etika susijusios ne tik su specifinėmis žiniomis, bet ir su moralinėmis asmens nuostatomis bei profesinėmis vertybėmis, todėl būtinas tikslingas ir ilgalaikis profesinės etikos mokymas, formuojant būsimų psichologų tinkamas moralines profesines nuostatas ir vertybes. Be to, profesinės etikos kodeksai būtini, siekiant apibrėžti psichologo etišką elgesį, tačiau nepakankami, sprendžiant etines dilemas ir priimant sprendimus sudėtingose profesinėse situacijose. Tam reikia išmanyti profesinės etikos bazinius ir specifinius aspektus bei ugdytis tinkamas moralines nuostatas. Ši mokomoji knyga yra skirta supažindinti skaitytoją su baziniais psichologo profesinės etikos aspektai, t.y. etikos teorijomis, etinių sprendimų priėmimo modeliais, tokiais baziniais profesinės etikos aspektais kaip profesinė kompetencija, informuotas sutikimas, profesinių santykių ribos, privatumas ir konfidencialumas, o taip pat su specifiniais etikos aspektais vykdant tokias psichologo profesinės veiklos funkcijas kaip psichologinis vertinimas, psichologinis konsultavimas bei moksliniai tyrimai.
  Nors pirmiausia ši mokomoji knyga yra skirta psichologijos bakalauro studijų programose studijuojantiems studentams, tačiau ji taip pat gali būti naudinga ir psichologijos magistro studijų programose studijuojantiesiems, ir profesionaliems psichologams, norintiems prisiminti bazinius profesinės etikos aspektus. Galiausiai, šia mokomąja knyga gali pasiremti socialinį darbą, psichoterapiją ir psichiatriją studijuojantys bei praktikuojantys asmenys, kadangi šių profesijų atstovų etika yra artima psichologo profesinei etikai, nes grindžiama tomis pačiomis etikos teorijomis bei etikos principais.