Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Sustainability and Innovation in Rural Development

  Mokomoji knyga

    
  AutoriusVilma Atkočiūnienė, Gintarė Vaznonienė, Rasa Pakeltienė
  e. ISBN978-609-467-411-2
  ISBN-
  DOI10.7220/9786094674112
  LeidyklaVytauto Didžiojo universitetas
  Leidimas1
  Išleidimo metai2019
  Puslapių sk.50

  Anotacija

  This intensive internship course study book is designed for the second level (Master) international students of Administration of Rural development study programme (compilers prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, assoc. prof. dr. Gintarė Vaznonienė, assoc. prof. dr. Rasa Pakeltienė). Language of the study book is English. This study book was designed as a methodological tool to facilitate the implementation of the study subjects "Practice of innovations" and "Master‘s final thesis". The study book consists of the explanatory part of the “Innovation Practice”, the presentation of research methods and examples of their application; at the end of the sub-sections the control questions have been formulated for students and criteria for evaluation of the tasks were performed. Such analogous study book in English was not issued to international postgraduate students yet. / Mokomoji knyga „Sustainability and Innovations in Rural Development“ (sudarytojos prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, doc. dr. Gintarė Vaznonienė, doc. dr. Rasa Pakeltienė) yra skirta magistrantūros studijų ,,Kaimo plėtros administravimo“ studijų programą studijuojantiems studentams. Mokomosios knygos kalba – anglų. Mokomoji knyga buvo sudaryta kaip metodinė priemonė, kuri palengvintų studijų dalyko ,,Inovacijų praktika“ (angliškai - ,,Practice of innovations“) ir ,,Magistro baigiamojo darbas“ (angliškai – ,,Master‘s final thesis“) įgyvendinimą. Mokomąją knygą sudaro ,,Inovacijų praktikos“ aiškinamoji dalis, tyrimų metodų pristatymas ir jų taikymo pavyzdžiai, poskyrių pabaigoje suformuluoti kontroliniai klausimai studentams, atliktų užduočių vertinimo kriterijai. Tokios analogiškos mokomosios knygos anglų kalba tarptautiniams magistrantūros studentams nebuvo išleista.