Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Informacinės visuomenės technologijos ir jų kaita švietimo sistemoje

  Monografija

    
  AutoriusGenutė Gedvilienė, Lina Kankevičienė
  e. ISBN978-609-467-013-8
  ISBN978-609-467-028-2
  DOI-
  LeidyklaVytauto Didžiojo universitetas, „Versus aureus“
  Leidimas1
  Išleidimo metai2014
  Puslapių sk.240

  Anotacija

  Ši monografija yra informacinės visuomenės technologijų taikymo ir atliktų tyrimų rezultatas. Išsiaiškinta, kad informacinės visuomenės technologijos apima informacijos kūrimo, diegimo, sklaidos ir valdymo funkcijas. Tai gali įvaldyti tik besimokanti arba išsilavinimo siekianti visuomenė. Technologijos padeda įvaldyti pagrindines kompiuterines programas, tokias kaip: tekstų apdorojimas; duomenų bazių, informacijos saugojimo ir valdymo galimybės bei galimos grėsmės; interneto valdymas; bendravimo elektroninėmis visuomenės informavimo priemonėmis galimybės (elektroninis paštas, tinklo priemonės ir kt.) darbe, leidžiant laisvalaikį, dalijantis informacija ir bendradarbiaujant tinkluose, mokantis ir atliekant tyrimus.
  Mokslinės literatūros, nacionalinių ir tarptautinių dokumentų analizės pagrindu monografijoje išryškinamos informacinės visuomenės technologijos, jų supratimas, vaidmuo ir galimybės švietimo sistemoje, naudojimas tarp dėstytojų ir studentų studijų procese aukštojoje mokykloje.
  Pagrindinė šios monografijos idėja – priežastiniai visuomenės kaitos, jos poreikių, technologijų atsiradimo ir studijų kaitos ryšiai, šių reiškinių sąveika ir tos sąveikos padarinių analizė; išryškinami ne tik teigiami informacinės visuomenės technologijų integravimo aspektai, bet ir kliūtys. Monografijoje pristatoma studentų ir dėstytojų patirtis taikant įvairias technologijas, suprantant mokymą ir mokymąsi kaip abipusį neatskiriamą procesą. Tikimės, kad ši monografja pasitarnaus visuomenei, t. y. mokslininkams, universitetų, kolegijų dėstytojams, profesinio mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir kitiems besidomintiems XXI a. informacinės visuomenės technologijomis.