Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Pirminio lietuvių kalbos ritmo dėsningumai

  Monografija

    
  AutoriusAsta Kazlauskienė
  e. ISBN978-609-467-082-4
  ISBN-
  DOI-
  LeidyklaVytauto Didžiojo universitetas
  Leidimas1
  Išleidimo metai2015
  Puslapių sk.192

  Anotacija

  Monografijoje nagrinėjamas neeiliuotos lietuvių kalbos ritmas. Analizuojamos akustinės garsinės kalbos ypatybės, galinčios atskleisti ritmiškumą. Siekiama išsiaiškinti, kuriai tipologinei kalbos ritmo grupei gali būti priskiriama lietuvių kalba, kas – kirtis ar skiemens trukmė – yra pagrindiniai ritmo rodikliai. Aiškinamasi, kas lemia neeiliuotos rašytinės kalbos ritmiškumą. Svarstomas klitikų vaidmuo rišliojoje kalboje. Aptariami metrinės fonologijos principai ir galimybės remiantis ja interpretuoti lietuvių kalbos ritmą. Knyga elektroninė.