Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Multilingualism in Europe. Study Guide. A Resource Book for Students

  Pateikčių rinkinys

    
  AutoriusIneta Dabašinskienė, Laura Čubajevaitė
  e. ISBN978-609-467-044-2
  ISBN978-9955-12-992-9
  DOI-
  LeidyklaVDU leidykla
  Leidimas1
  Išleidimo metai2013
  Puslapių sk.112

  Anotacija

  This resource book for students introduces the main concepts of multilingualism and provides a wide range of definitions revealing the complex nature of the phenomenon. It also provides knowledge on historical developments, linguistic and cultural changes and emphasizes the historical relevance to the present situation in Europe. The documentation on the EU policy on multilingualism is critically evaluated while placing policy issues in the context of national and institutional perspectives. The resource book for students explores the economic value of languages and the impact of global English as well as the role of other “big” languages in Europe and the world. The case studies of different European countries/cities provide deeper knowledge and develop understanding of political, educational, economic and socio-cultural aspects of multilingualism. These aspects are highlighted by examining cultural and socio-political factors that may influence or even determine minority/migrant language loss, their development or maintenance. Finally, it provides an analysis of challenges for the educational sector and the schooling of multilingual children. /
  Šioje mokomojoje knygoje studentams pristatomos pagrindinės daugiakalbystės sąvokos ir daug įvairių apibrėžimų, atskleidžiančių šio reiškinio sudėtingumą. Taip pat pateikiama žinių apie istorinę raidą, lingvistiką ir kultūros pokyčius, pabrėžiama dabartinės situacijos Europoje istorinė svarba. Europos Sąjungos daugiakalbystės politikos dokumentacija kritiškai įvertinama, pažvelgiant į šios politikos klausimus iš nacionalinės ir institucinės perspektyvų. Šioje mokomojoje knygoje studentams aiškinamasi kalbų ekonominė vertė, pasaulinės anglų kalbos įtaka bei kitų „didžiųjų“ kalbų vaidmuo Europoje ir pasaulyje. Įvairių Europos šalių ar miestų atvejų studijos pagilina žinias ir padeda labiau suprasti politinį, švietimo, ekonominį bei sociokultūrinį daugiakalbystės aspektus. Jie išryškėja nagrinėjant kultūrinį ir sociopolitinį veiksnius. Galiausiai šioje knygoje analizuojami iššūkiai, kylantys švietimo sektoriui ir daugiakalbių vaikų mokykliniam lavinimui.