Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Lietuvos akademinio jaunimo migracija: studijų aplinkos įtaka sprendimams

  Mokslo studija

    
  AutoriusEgidija Ramanauskaitė, Juozas Rimvydas Vaišnys, Aušra Kairaitytė, Andrius Buivydas
  e. ISBN-
  ISBN978-9955-12-947-9
  DOI-
  LeidyklaVDU leidykla
  Leidimas1
  Išleidimo metai2013
  Puslapių sk.68

  Anotacija

  Mokslo studijoje pristatomi autorių atlikto moksleivių ir studentų migracijos procesų empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo duomenys atskleidė, kad studijų kokybė yra vienas aktualiausių veiksnių, skatinančių jaunimą rinktis studijuoti užsienio universitetuose. Nustatyta, jog universitetai ir studentai skirtingai supranta studijų kokybę, todėl svarbu išsiaiškinti studentų sampratą, kad sėkmingai vyktų universitetų ir studentų dialogas. Aptariamos studentų suvokiamos studijų kokybės dedamosios, jų studijų pasirinkimo principai. Analizuojama, kaip studentai lygina Lietuvos ir užsienio universitetų akademinio gyvenimo aplinką: studijų programas, dėstomus dalykus, dėstytojų darbą, universitetų administracijos bendravimą su studentais ir kt. Iškeliamos nepakankamo akademinio jaunimo domėjimosi realiais visuomenės procesais problemos, nemokėjimas sukaupti socialiniam gyvenimui reikalingų žinių. Remiantis tyrimo duomenimis, įvardijami studijų kokybės trikdžiai ir aprašomos galimybės juos suvaldyti. Tyrimo išvados turėtų sudominti visus besigilinančius į aktualius studijų pasirinkimo ir studijų kokybės klausimus.