Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje

  Monografija

    
  AutoriusDaiva Dapkutė, Ingrida Celešiūtė, Diana Jovaišienė, Daiva Kristina Kuzmickaitė, Linas Saldukas, Kristina Ūsaitė
  e. ISBN-
  ISBN9786094600517
  DOI-
  LeidyklaVDU leidykla
  Leidimas1
  Išleidimo metai2012
  Puslapių sk.256

  Anotacija

  Monografijoje nagrinėjant atskiras emigracijos iš Lietuvos bangas (XIX a. pabaigos – XX a. pradžios ekonominė emigracija, vadinamieji grynoriai, politiniai pabėgėliai po Antrojo pasaulinio karo – dipukai; ir dabartinė emigracija), bandoma atskleisti lietuvių tapatybės kaitą emigracijoje, tautinio tapatumo išlaikymo būdus bei problemas svetimame krašte. /
  The monograph examining individual emigration from Lithuania waves (XIXth end - XXth. Beginning of economic emigration, the so-called “Grynoriai”, political refugees after the Second World War - “Dipukai”, and the current emigration), attempts to reveal the Lithuanian identity change in emigration, national identity maintenance methods and problems a foreign land.