Viso knygų: 794
  el. paštaskodas

  Veiklos tyrimas organizacijoje. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis

  Monografija

    
  AutoriusRasa Naujanienė, Auksė Endriulaitienė, Jonas Ruškus, Loreta Gustainienė, Natalija Mažeikienė, Loreta Bukšnytė-Marmienė, Laura Varžinskienė, Aurelija Stelmokienė, Roberta Motiečienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonienė, Gabija Jarašiūnaitė
  e. ISBN978-609-467-201-9 (internetinis)
  ISBN978-609-467-202-6
  ISSN978-9955-34-620-3
  DOI-
  LeidyklaVytauto Didžiojo universitetas, „Versus aureus“
  Leidimas1
  Išleidimo metai2016
  Puslapių sk.200

  Anotacija

  Šia mokslo monografija pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama integruoti Veiklos tyrimo dalyvaujant (VTD) metodologiją organizacijų tyrimuose, sudarant prielaidas pažangių socialinių tyrimų taikymui paslaugų sektoriaus įmonėse. Monografijos tikslas – remiantis įgyvendinto tyrimo patirtimi aktualizuoti organizacijų veiklos efektyvumo psichosocialinių veiksnių ir organizacijų pasirengimo pokyčiams veiksnių analizę, pristatant atlikto tyrimo socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims teikiančiose organizacijose rezultatus bei pateikiant įžvalgas tolesniam organizacijų veiklos efektyvumui gerinti bei pokyčių galimybes; išryškinti veiklos tyrimo dalyvaujant įgyvendinimo socialinių paslaugų organizacijose savitumą, metodologinius pranašumus ir apribojimus kitų socialinių mokslų tyrimų kontekste.