Viso knygų: 790
  el. paštaskodas
  1. KATALIKIŠKOJO PEDAGOGINIO PAŠAUKIMO PAGRINDAS –
  1.1. Katalikiškojo pedagoginio pašaukimo teologinės ir filosofinės ištakos
  1.1.1. Teologinio pašaukimo – dviejų laisvių meilės dialogo – ištakos ir samprata
  1.1.2. Pašaukimo sampratos filosofiniai aspektai
  1.1.3. Personalistinė asmens pašaukimo samprata
  1.2. Teologinio pašaukimo – dviejų laisvių meilės dialogo – įgyvendinimo būdai ir tipologija
  1.3. Katalikiškojo pedagoginio pašaukimo samprata
  2. TARPASMENINIS MEILĖS DIALOGAS – KATALIKIŠKOJO PEDAGOGINIO PAŠAUKIMO ESMINIS ELEMENTAS
  2.1. Dialogo samprata ir svarba ugdymui
  2.2. Dialogo kultūros skatinimas mokant tikybos kaip katalikiškojo pedagoginio pašaukimo atsiskleidimo sąlyga
  2.2.1. Šiuolaikinėje visuomenėje įsigalėjusių materialistinių nuostatų keliami iššūkiai tikybos mokymui ir dialogo kultūrai
  2.2.2. Dialogo kultūros skatinimo svarba iš tikybos mokymo perspektyvos
  2.3. Meilės dialogo kūrimo kompetencija ir jos svarbos neįvertinimo problema
  3. KATALIKIŠKOJI PEDAGOGIKA KAIP PEDAGOGINIO PAŠAUKIMO RAIŠKOS KONTEKSTAS
  3.1. Katalikiškosios pedagogikos samprata ir tarpdisciplininis pobūdis
  3.2. Pagrindinis katalikiškosios ir pašaukimų pedagogikos veiksnys – ugdomasis meilės dialogas
  4. PERSONALIZMAS – ESMINIS PAŠAUKIMŲ PEDAGOGIKOS IR KATALIKIŠKOJO PEDAGOGINIO PAŠAUKIMO METODOLOGINIŲ PAGRINDŲ KOMPONENTAS
  4.1. Pašaukimų pedagogikos samprata ir bendrieji bruožai
  4.2. Pašaukimų pedagogikos pagrindiniai parametrai
  4.3. Pašaukimų pedagogikos ir katalikiškojo pedagoginio pašaukimo personalistiniai pagrindai
  4.4. Idealinis pašaukimui atviro žmogaus ugdymo modelis
  5. MOKYTOJO KATALIKIŠKASIS PEDAGOGINIS PAŠAUKIMAS – ATSAKAS Į ŠIUOLAIKINIUS KULTŪRINIUS GLOBALIZMO KELIAMUS IŠŠŪKIUS
  5.1. Visuomenės keliami reikalavimai šiuolaikiniam mokytojui
  5.2. Mokytojas – pašaukimo skatintojas, nešėjas ir liudytojas
  5.3. Katalikiškasis pedagoginis pašaukimas kaip teologinio ir profesinio pašaukimo sintezė
  5.4. Mokytojo profesinės veiklos įprasminimas – svarbus katalikiškojo pedagoginio pašaukimo suvokimo veiksnys
  5.4.1. Pašaukimo ir gyvenimo prasmės santykis logoterapijoje
  5.4.2. Mokytojo profesijos įprasminimo fenomenas
  IŠVADOS
  LITERATŪRA
  SUMMARY

  Katalikiškasis pedagoginis pašaukimas: metodologiniai metmenys