Viso knygų: 787
  el. paštaskodas
  1.2. Renesanso ir Klasicizmo laikotarpių vertimo mintis
  1.3. XVIII a. pabaigos – XX a. pradžios vertimai ir vertimo minties posūkiai
  1.4. Vertimo mokslo atsiradimo sąlygos
  1.5. Savitikros klausimai ir užduotys
  1.6. Literatūra
  1.7. Šaltiniai
  2. DINAMINIO EKVIVALENTIŠKUMO, ARBA SEMANTINĖ, VERTIMO TEORIJA
  2.1. Eugene’o Alberto Nidos vertimo proceso modelis
  2.2. Kitos Nidos įžvalgos ir dinaminio ekvivalentiškumo vertimo teorijos kritika
  2.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  2.4. Literatūra
  2.5. Šaltiniai
  3. STRUKTŪRINE LINGVISTIKA GRĮSTOS VERTIMO TEORIJOS
  3.1. Dėsningų atitikmenų vertimo teorija
  3.2. Lingvistinės vertimo teorijos ir ekvivalentiškumo paieška
  3.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  3.4. Literatūra
  3.5. Šaltiniai
  4. LINGVISTINĖS VERTIMO TEORIJOS IR SITUACINIS EKVIVALENTIŠKUMAS
  4.1. Gretinamoji stilistika ir Jeano Paulio Vinay, Jeano Darbelnet vertimo ekvivalentiškumas
  4.2. Situacinis ekvivalentiškumas kitose lingvistinėse vertimo teorijose
  4.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  4.4. Literatūra
  4.5. Šaltiniai
  5. INTERPRETACINĖ VERTIMO TEORIJA
  5.1. Interpretacinio vertimo metodologija
  5.2. Kognityvinės lingvistikos atspindžiai interpretacinėje vertimo teorijoje
  5.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  5.4. Literatūra
  5.5. Šaltiniai
  6. KOMUNIKACINĖ VERTIMO TEORIJA
  6.1. Komunikacinis Otto Kadės vertimo modelis
  6.2. Komunikacinės vertimo teorijos
  6.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  6.4. Literatūra
  7. SOCIOLINGVISTINĖ VERTIMO TEORIJA
  7.1. Sociolingvistinė Maurice’o Pergnier vertimo samprata
  7.2. Kitų sociolingvistinės vertimo teorijos atstovų įžvalgos
  7.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  7.4. Literatūra
  7.5. Šaltiniai
  8. POLISISTEMINĖ IR SOCIOSEMIOTINĖ VERTIMO NORMŲ TEORIJOS
  8.1. Vertimas – polisistemų dalis
  8.2. Sociosemiotinė vertimo normų teorija
  8.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  8.4. Literatūra
  8.5. Šaltiniai
  9. SKOPOS VERTIMO TEORIJA
  9.1. Tikslo ir kitų vertimo taisyklių įgyvendinimas
  9.2. Vertimo procesas ir Skopos vertimo teorijos kritika
  9.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  9.4. Literatūra
  10. HERMENEUTINIS POŽIŪRIS Į VERTIMĄ
  10.1. Hermeneutinis pažinimas ir vertimas
  10.2. Supratimas, interpretacija ir kalbinis svetingumas
  10.3. Hermeneutinio vertimo proceso etapai
  10.4. „Svetimšalio išbandymas“, vertimo etika ir vertimo mokslo uždaviniai
  10.5. Savitikros klausimai ir užduotys
  10.6. Literatūra
  10.7. Šaltiniai
  11. SEMIOTINIS ŽVILGSNIS Į VERTIMĄ
  11.1. Taikomosios vertimo teorijos idėja
  11.2. Vertimas, kaip derybos, siekiant „pasakyti bemaž tą patį“
  11.3. Vertimo proceso etapai ir vertėjo vaidmuo
  11.4. Savitikros klausimai ir užduotys
  11.5. Literatūra
  11.6. Šaltiniai
  12. TEKSTYNŲ LINGVISTIKA IR VERTIMO TEORIJA
  12.1. Daugiakalbių tekstynų tyrimai ir teorinės vertimo įžvalgos
  12.2. Verstinės kalbos tekstynų analizės klausimai
  12.3. Savitikros klausimai ir užduotys
  12.4. Literatūra
  12.5. Šaltiniai
  13. TEORINĖS LIETUVIŲ VERTIMO PARADIGMOS RAIDA IR DABARTIS
  13.1. 1918–1940 metų teorinės vertimo minties užuomazgos
  13.2. 1940–1941 metų ir 1944–1990 metų sovietinio Lietuvos laikotarpio vertimo praktika, kritika ir teorija
  13.3. Teorinė lietuvių vertimo paradigma 1990–2023 metais
  13.4. Savitikros klausimai ir užduotys
  13.5. Literatūra
  13.6. Šaltiniai
  ABĖCĖLINĖ TERMINŲ RODYKLĖ

  Teorinės vertimo paradigmos raida ir dabartis