Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  Įvadas
  Pirma dalis
  Pažinimas – kas tai?
  1 skyrius
  Pažinimas ir metapažinimas
  Kas yra pažinimas?
  Kas yra metapažinimas?
  2 skyrius
  Smalsumas – pažinimo pagrindas
  Kas yra smalsumas?
  Smalsumo rūšys
  Metakognityvinis jausmas
  Smalsumas ir tyrinėjimai
  3 skyrius
  Aha! akimirka: nuo žinojimo link netikėto atradimo
  Netikėto supratimo paslaptis
  Aha! patyrimas
  Įžvalgos ir sąmoningi sprendimai
  Įžvalgumo neurologiniai pagrindai
  4 skyrius
  Smegenų dirigentas – vykdomoji funkcija
  Kas yra vykdomoji funkcija?
  Vykdomosios funkcijos struktūra
  Vykdomosios funkcijos raida
  5 skyrius
  Karštas ir šaltas pažinimas
  Kaip mąsto smegenys?
  Šalto mąstymo požymiai
  Karšto mąstymo požymiai
  6 skyrius
  Pažinimo erdvės
  Pažinimo žemėlapiai
  Navigacija erdvėje
  7 skyrius
  Kognityvinė apkrova: pažinimo schemos ir ribos
  Pažinimo resursai ir ribos
  Darbinė atmintis ir magiškojo septyneto principas
  Pažinimo struktūrų formavimas
  Kognityvnė apkrova
  Pažinimo ribos ir kognityvinė perkrova
  8 skyrius
  Daugialypis intelektas:
  Gabumų ir pažinimo sąveika
  Daugialypis intelektas
  9 skyrius
  Ko galima pasimokyti iš naujosios sudėtingųjų netiesinių (dinaminių) sistemų paradigmos?
  Dinaminių sistemų samprata
  Dinaminių sistemų požymiai
  10 skyrius
  Mokslas kaip patikimiausias
  Antra dalis
  Kas turi įtakos pažinimui?
  11 skyrius
  Prigimties ir aplinkos poveikis
  12 skyrius
  Išsilavinimas ir kognityviniai gebėjimai
  13 skyrius
  Judėjimo poveikis pažinimui
  Kaip judesiai treniruoja galvos smegenis?
  Kaip paskatinti žmones būti fiziškai aktyviais?
  14 skyrius
  Gamtos patyrimas: pažinimas ir dėmesio atkūrimas
  Gamtos poveikis: streso mažinimas ir dėmesio atkūrimas natūralioje aplinkoje
  Gamtos poveikis asmeninei gerovei
  Kaip gamtos patirtys veikia pažinimą?
  15 skyrius
  Kaip spalvos padeda pažinti ir kurti pasaulį?
  Kaip spalvos veikia dėmesį, atmintį ir suvokimą?
  Spalvos poveikis mokymuisi
  Trečia dalis
  Mokymo(si) odisėja
  16 skyrius
  Kaip žmonės mokosi?
  Naujumo patyrimas
  Smalsumo sužadinimas
  Smegenų pokyčiai mokantis
  Deklaratyvioji ir nedeklaratyvioji atmintis bei mokymasis
  Mokymosi įvairovė
  Mokymosi būdai
  Tikras ir netikras išmokimas
  Koncentruotas ir ištęstas mokymasis
  Klaidos ir išmokimo pergalės
  17 skyrius
  Mokymosi mitai ir klaidos
  18 skyrius
  Bendravimo galia ugdyme
  Žengti į dialogą
  Grįžtamasis ryšys
  Sėkmingas instruktavimas
  19 skyrius
  Pilkieji mokymosi kardinolai
  Prasmingas mokymasis
  Motyvacija ugdyme
  Kūrybiškumas mokantis
  Įsisąmonintas dėmesingumas ugdyme
  Sąmoninga praktika ir kognityvinė kontrolė
  Savireguliacija mokymosi procese
  20 skyrius
  Kaip pagerinti mokymąsi?
  Kaip pastebėti ir ugdyti talentingus mokinius?
  Svarbios ikimokyklinio ugdymo pasirengimo sritys
  Gerą mokymąsi skatinančios sąlygos: nuo dienos režimo iki smegenų mitybos
  Psichikos sveikatos gerinimo gairės
  Užduočių kūrimo menas
  21 skyrius
  Judėjimo poveikis žmogaus vystymuisi ir raidai
  Fizinio aktyvumo poveikis vaikų fiziniam ir kognityviniam vystymuisi
  Integralaus jaunimo fizinio ugdymo principai
  Judesių jausmas. Kas tai?
  Judesių tikslumo treniravimas – pagrindinis smegenų treniruoklis
  Judėjimas, valia ir protas
  Psichikos galių stiprinimas
  Ketvirta dalis
  Socialiniai ir emociniai įgūdžiai
  22 skyrius
  Socialinė navigacija
  Socialinis pažinimas
  Socialinės informacijos kodavimas
  Socialinių galių dinamika
  Ugdymo siekiai šiuolaikinių iššūkių kontekste
  Kas yra socialinis ir emocinis ugdymas?
  23 skyrius
  Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo kontekstai
  Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas artimiausioje vaikui aplinkoje – šeimoje
  Bendruomenė ir dalyvavimas bendrose veiklose
  Socialinis ir emocinis ugdymas bendrojo ugdymo sistemoje
  Neformaliojo švietimo galimybės, ugdant vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius
  Socialinio ir emocinio ugdymo modelis mokykloje
  Socialinis ir emocinis ugdymas klasėje
  Socialinio ir emocinio ugdymo metodai pamokoje
  24 skyrius
  Saugios aplinkos kūrimas
  Epilogas
  post scriptum
  Informacija apie autorius
  Literatūra

  Metapažinimas: kelionė pažinimo ir ugdymo(si) gelmėse