Viso knygų: 790
  el. paštaskodas
  3. Modernistinė fotografijos samprata ir naujos estetikos ieškojimai XX a. pirmojoje pusėje
  4. Humanistinis požiūris į žmogų ir jo raiška fotografijoje XX a. viduryje
  5. Lietuvos fotografijos mokykla. Sąsajos su Vakarų humanistine fotografija ir saviti bruožai
  6. Lietuvos fotografijos mokykla. Tradicijų tąsa
  7. Humanizmo mito kritika ir jos raiška XX a. antrosios pusės JAV fotografijoje
  8. „Nuobodulio estetika“ ir konceptualumas XX a. 9-ojo dešimtmečio Lietuvos fotografijoje
  9. Fotografijos panaudojimas postmoderniame mene. Teorinės prielaidos ir kūrybiniai rezultatai
  10. Postfotografija ir fotografijos panaudojimas šiuolaikiniame mene Lietuvoje
  11. Fotografijos sampratos kaita skaitmeninių technologijų kontekste
  12. Šiuolaikinė fotografija. Požiūrių ir kūrybinių metodų įvairovė
  13. Šiuolaikinė Lietuvos fotografija. Jos santykis su globaliu kontekstu
  14. Fotografijos analizės principai. Fotografija kaip „langas“ ir kaip vaizdinis tekstas
  15. Fotografijos institucijos Lietuvoje. Veiklos sritys ir galimybės fotografams
  16. Savarankiško darbo užduotys
  17. Short description of the course
  Literatūros ir šaltinių sąrašas

  Fotografijos teorija ir istorija