Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  KAUNO BERNARDINIŲISTORIJA Vaida Kamuntavičienė
  VISUOTINIS KONTEKSTAS IR LDK BERNARDINĖS
  KAUNO BERNARDINIŲ GIMIMAS
  Neklauzūrinė bendruomenė
  Kauno bernardinių vienuolyno komplekso susiformavimas
  Fundatoriai Masalskiai
  LDK BERNARDINIŲ TEISINĖ PADĖTIS
  Šv. Pranciškaus trečiojo ordino regula ir konstitucija
  Vienuolyno formavimo principai ir vienuolių pareigos
  KAUNO BERNARDINĖS TARP ŠEIMOS IR VIENUOLYNO
  Žinios apie Kauno bernardines
  Kolektyvinis paveikslas
  Kraičiai ir turtiniai santykiai su giminėmis
  PAMALDUMAS IR VISUOMENINĖ VEIKLA
  Pamaldumo tradicijos Švč. Trejybės bažnyčioje
  LDK bernardinių knygos ir stebuklingi paveikslai
  Kauno bernardinių santykiai su visuomene: rezidentės ir mokinės
  KASDIENINIO GYVENIMO PROBLEMOS
  Kauno bernardinių kapelionai
  Kauno bernardinių papročiai
  XIX a. kasdienybės epizodai
  EKONOMIKA
  Kaip bernardinės tvarkė ūkį? Mokesčiai ir teismai
  Ekonominiai santykiai su Kauno miestu
  Bernardinių dvarai
  Pajamos ir išlaidos
  BERNARDINĖS AR BENEDIKTINĖS?
  Bernardinių vienuolyno uždarymo procesas ir vienuolių likimai
  Kauno moterų vienuolynų palyginimas
  KAUNO BERNARDINIŲVIENUOLYNOANSAMBLIS Aušra Vasiliauskienė
  KAUNO BERNARDINIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARCHITEKTŪROS SAVITUMAS
  Bendrieji komplekso statybos istorijos
  Švč. Trejybės bažnyčios architektūros bruožai
  Vienuolyno pastatai
  Ūkinis kiemas
  Klauzūros tvoros reikšmė
  Polichrominis dekoras
  Altorių ikonografijos raida nuo XVII a. iki 1864 m. ir ryšys su bernardinių dvasingumu
  Bažnyčios interjero XVII–XVIII a. įrangos dekoro meninės ypatybės
  BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO PASTATŲ DAILĖ
  IŠVADOS
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS
  SANTRUMPOS
  PRIEDAI
  Apolonijos Jasinskytės-Masalskienės amžinos valios aktas
  Kauno bernardinių vyresniųjų sąrašas
  Kauno bernardinių biogramos
  SUMMARY
  ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ
  VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

  Sugrįžusi atmintis. Kauno bernardinių istorija ir vienuolyno ansamblis XVI a. pab. – XIX a.