Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  Kauno paveikslas
  KAUNIEČIAI
  Kauno gyventojai XVII a. antrojoje pusėje – XVIII a.
  Gyventojų judėjimas
  Dūmų / namų surašymai
  Dūmų / namų gyventojų vidurkis
  Gyventojų skaičius
  Miestiečių bendruomenės sankloda
  Moterys
  Dvasininkai Kauno mieste
  Bajorai mieste
  Žydų įsikūrimas Kaune
  Totoriai
  KAUNO URBANISTINĖ RAIDA
  KRIKŠČIONIŠKASIS KAUNAS
  Bažnyčios ir vienuolynai
  Miestiečių bendruomenė ir katalikų bažnyčia
  Evangelikų liuteronų bendruomenė Kaune
  KAUNO PAVIETAS MIESTO GYVENIME
  KULTŪRINIO GYVENIMO RAIŠKA
  KAUNO GYVENIMAS
  TARP KARŲ, MARŲ, GAISRŲ IR ATKŪRIMO 1655–1732 M.
  NAUJI GEOPOLITINIAI IŠŠŪKIAI
  REFORMOS, KARAI IR SUIRUTĖS
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  SUMMARY
  NESPALVOTŲ ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS
  ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ
  VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ
  Metrika

  Kauno istorija. II tomas. Nuo 1655 iki 1795 metų