Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  Įvadas
  I dalis
  Religijų įvairovė kaip šiuolaikinės visuomenės problema
  1.1. Religinių tapatumų įvairovė ir jos bruožai
  1.2. Religijos kaita šiuolaikinėje visuomenėje:
  1.3. Religijų įvairovės samprata ir kilmės kontekstas
  1.4. Religijų įvairovės priėmimas ir valdysena
  1.5. Persekiojimas ir diskriminacija dėl religijos: kur ir kaip?
  1.6. Religijų įvairovė Lietuvoje – kur ji ir kokia?
  II dalis
  Religinės mažumos sovietinėje Lietuvoje
  2.1. Religinės mažumos Stalino laikmečio religijos politikos akligatvyje: tremtys ir nauja bendruomeninės veiklos tikrovė
  2.2. Religinės mažumos Chruščiovo laikotarpiu: tarp mokslinio ateizmo įtvirtinimo ir antireliginės propagandos
  2.3. Religinės mažumos brežnevinės stagnacijos laikotarpiu: stebėjimai, įkalinimai ir bandymai ištrūkti
  2.4. Religinės mažumos pertvarkų kontekste: religijos laisvės iliuzija ar tikrovė?
  2.5. Romos katalikų bažnyčios ir religinių mažumų santykiai sovietmečiu
  III dalis
  Religinės mažumos šiuolaikinėje Lietuvoje
  3.1. Religinės mažumos atkurtos Lietuvos religijos ir valstybės santykių kūrimo procese
  3.2. Religinių mažumų legitimacijos problemos: nuo registracijos iki valstybės pripažinimo
  3.3. Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ valstybės (ne)pripažinimo procesas ir jo iššūkiai valstybės ir religijos santykiams
  3.4. Diskriminacija dėl religijos Lietuvoje – kur ir kokia?
  3.5. Lietuvos visuomenės nuomonės apie religines mažumas dinamika 2007–2021 m.
  Išvados
  Literatūra
  Rodyklė
  Priedas Nr. 1. Empirinio tyrimo gairės
  Priedas Nr. 2. Empirinio tyrimo informantai
  Priedas Nr. 3. Visuomenės apklausos klausimynas
  Summary

  Religinės mažumos, visuomenė ir valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje