Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  1.3. Žemės ūkio augalų derlingumas
  1.4. Bendroji augalininkystės produkcija
  1.5. Augalininkystės produkcijos struktūra
  1.6. Pasėlių plotų apskaičiavimas
  1.7. Žemės ūkio augalų grupavimas
  1.8. Pasėlių struktūros apskaičiavimas
  1.9. Sėjomainų skaičius
  1.10. Sėjomainos rotacija
  1.10.1. Rotacijos sudarymas
  1.10.2. Rotacijos derinimas su pasėlių struktūra
  1.10.3. „Standi“ ir „lanksti“ rotacija
  1.11.Sėjomainos laukų projektavimas
  1.12. Perėjimo prie sėjomainos plano sudarymas
  1.13. Pasėlių plano sudarymas
  1.14. Ekonominis sėjomainų vertinimas
  1.14.1. Augalininkystės produkcijos kiekis ir jos panaudojimas
  1.14.2. Gyvulių skaičiaus ir sukaupiamo mėšlo kiekio apskaičiavimas
  1.14.3. Humuso balansas
  1.15. Agrotechninių priemonių planas
  2. Dirvožemio Kokybės Vertinimas
  2.1. Dirvožemio ėminių paėmimas lauke ir darbo laboratorijoje taisyklės
  2.2. Dirvožemio kvėpavimo intensyvumas
  2.3. Dirvožemio fizikinės-mechaninės savybės
  2.3.1. Dirvožemio lipnumo nustatymas
  2.3.2. Dirvožemio kietumo nustatymas
  2.4. Dirvožemio tankis
  2.4.1. Dirvožemio tankio nustatymas
  2.4.2. Dirvožemio tankio įtaka miežių dygimui
  2.5. Dirvožemio drėgnumas
  2.5.1. Lauko ir higroskopinės drėgmės nustatymas
  2.5.2. Didžiausio dirvožemio higroskopiškumo ir augalų vytimo drėgnumo nustatymas
  2.5.3. Dirvožemio kapiliarinės drėgmės imlumo nustatymas
  2.6. Dirvožemio struktūra ir jos patvarumas
  2.6.1. Dirvožemio struktūros nustatymas
  2.6.2. Dirvožemio struktūros patvarumo nustatymas
  2.7. Dirvožemio poringumas
  2.7.1. Bendrojo poringumo apskaičiavimas
  2.8. Dirvožemio kokybinių rodiklių vertinimo suvestinė
  PRIEDAI
  Literatūra

  Sėjomainų projektavimas ir dirvožemio kokybės vertinimas