Viso knygų: 791
  el. paštaskodas
  1. Organizacinis-ūkinis metodas
  1.1. Melioracija
  1.2. Sėjomainos
  1.3. Veislės parinkimas
  2. Agrotechninis metodas
  2.1. Žemės dirbimas
  2.2. Dirvožemio maisto medžiagų ir pH analizės
  2.3. Tręšimas
  2.4. Sėklinės medžiagos paruošimas
  2.5. Sėjos, sodinimo laikas
  2.6. Drėgmės reguliavimas
  2.7. Piktžolių naikinimas
  2.8. Derliaus nuėmimo laikas, derliaus atliekų tinkamas sutvarkymas
  3. Fizinis-mechaninis metodas
  3.1. Fizinės priemonės
  3.2. Mechaninės priemonės
  4. Biologinis metodas
  4.1. Parazitiniai ir grobuoniški vabzdžiai
  4.2. Naudingųjų organizmų veiklos didinimas
  4.3. Atraktantai, feromonai, repelentai
  4.4. Natūralios gamtinės medžiagos augalų apsaugai
  4.5. Neorganinės ir kitos medžiagos, naudojamos augalų apsaugai
  4.6. Mikrobiologiniai preparatai
  4.7. Dirvožemio mikroorganizmų veiklos skatinimas
  4.8. Augalų biostimuliantai
  5. Karantininis metodas
  5.1. Augalų karantino istorinė apžvalga
  5.2. Fitosanitarija
  5.3. Europos informacinė sistema
  5.4. Karantininiai organizmai
  6. Genetinis-selekcinis metodas
  7. Cheminis metodas
  8. Integruotosios augalų apsaugos metodas
  9. Geroji augalų apsaugos praktika (GAAP)
  10. Integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema (IKMIS)
  11. Augalų kenkėjų ir ligų prognozės
  12. Augalų apsaugos tarnybų struktūra Lietuvoje
  II dalis
  Augalų apsaugos produktai kenksmingiems organizmams kontroliuoti
  13. Augalų apsaugos produktai ir jų klasifikacija
  14. Agronominė toksikologija
  15. Pesticidų klasifikacija pagal toksiškumą, lakumą
  16. Pesticidų naudojimo reglamentavimas
  16.1. Augalų apsaugos produktų registravimas
  16.2. Augalų apsaugos produktų naudojimo kontrolė
  17. Saugumo reikalavimai dirbant su augalų apsaugos produktais
  18. Pesticidų poveikis aplinkai
  18.1. Žalingų organizmų atsparumas pesticidams
  18.1.1. Kenkėjų atsparumas insekticidams
  18.1.2. Ligų sukėlėjų atsparumas fungicidams
  18.1.3. Piktžolių atsparumas herbicidams
  19. Augalų apsaugos produktų sudėtis
  20. Augalų apsaugos produktų forma
  21. Augalų apsaugos produktų maišymas
  22. Augalų apsaugos produktų veikimo sąlygos
  23. Augalų apsaugos produktų naudojimo tikslingumas
  24. Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai
  24.1. Etiketė
  24.2. Cheminių medžiagų ženklinimas
  24.3. Augalų apsaugos produktų naudojimo instrukcijos
  25. Insekticidai
  25.1. Insekticidų klasifikavimas
  25.2. Insekticidų poveikis aplinkai
  25.3. Insekticidų grupės
  25.3.1. Nervų sistemą veikiantys insekticidai
  25.3.2. Kvėpavimą stabdantys insekticidai
  25.3.3. Vabzdžių augimo reguliatoriai
  26. Fungicidai
  26.1. Fungicidų klasifikavimas
  26.2. Fungicidų selektyvumas, specifiškumas
  26.3. Fungicidų poveikis aplinkai
  26.4. Fungicidų grupės
  26.4.1. Neorganiniai kontaktiniai fungicidai
  26.4.2. Organiniai kontaktiniai fungicidai
  26.4.3. Organiniai sisteminiai fungicidai
  26.4.3.1. Ląstelės plazminės membranos funkcijas veikiantys fungicidai
  26.4.3.2. Ląstelės branduolio funkcijas veikiantys fungicidai
  26.4.3.3. Ląstelės sienelės funkcijas veikiantys fungicidai
  26.4.3.4. Kvėpavimą inhibituojantys fungicidai
  26.4.3.5. Ląstelės membranos vientisumą veikiantys fungicidai
  26.4.4. Neapibrėžto veikimo fungicidai
  27. Beicai
  28. Herbicidai
  28.1. Herbicidų klasifikavimas
  28.2. Herbicidų veiksmingumo sąlygos
  28.3. Herbicidų poveikis aplinkai
  28.4. Herbicidų veikimas
  28.4.1. Fotosintezės inhibitoriai
  28.4.2. Baltymų sintezės inhibicija
  28.4.3. Lipidų sintezės inhibicija
  28.4.4. Ląstelės dalijimosi inhibicija
  29. Augalų augimo reguliatoriai
  30. Defoliantai
  31. Biologiniai produktai
  31.1. Biologiniai produktai kenkėjams kontroliuoti
  31.2. Biologiniai produktai ligų sukėlėjams kontroliuoti
  32. Sandėlių dezinsekcijai naudojami augalų apsaugos produktai
  33. Repelentai
  34. Fumigantai
  35. Moliuskocidai
  36. Bazinės augalų apsaugos medžiagos
  Terminų žodynėlis

  Augalų apsauga