Viso knygų: 790
  el. paštaskodas
  Lauras Bielinis
  Dominique Woltono tezių apie naujus politinės komunikacijos prieštaravimus XXI amžiaus pradžioje kritika
  Critique of Dominique Wolton’s Thesis on New Contradictions in Political Communication in the Early 21st Century
  Auksė Balčytienė, Kristina Juraitė
  Medijų pliuralizmo ir komunikacinio veiksnumo problemos šiuolaikinėje Baltijos šalių demokratijoje
  Media Pluralism and Communicative Agency in Contemporary Baltic Democracies
  Gintautas Mažeikis
  Kultūros politika ir viešas komunikacinis protas
  Cultural Politics and Public Conflicts
  Ignas Kalpokas
  Depolitizacijos problematika ir lyderystės Transformacijos duomenizacijos kontekste
  The Problem of Depoliticization and Transformation of Leadership in the Context of Datafication
  Žiniasklaidos kaita ir ryšiai su visuomene
  Audronė Nugaraitė
  Dirbtinis intelektas kaip ryšių su visuomene kaitos instrumenta
  Artificial Intelligence as a Tool for Change in Public Relations
  Andrius Šuminas
  Lietuvos politikų ir partijų rinkiminių žinučių tematika 2020 m. Seimo rinkimų kampanijos metu
  Topics of Electoral Communication of Politicians and Parties During 2020 Lithuanian Parliamentary Elections
  Giedrė Vaičekauskienė
  Populistinė retorika kaip politinis pasirodymas internete
  Populist Rhetoric as a Political Performance on the Internet
  Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė
  Lietuvos Vyriausybės komunikacija COVID-19 pandemijos metu: strateginė ar reakcinė veikla?
  Communication of the Lithuanian Government during the COVID-19 Pandemic: Strategic or Reactionary Activities?
  Linas Kontrimas
  Kintančios rinkimų kampanijos ir ryšių su visuomene konsultantai: diskusinis modelis praktikai supra
  Changing Election Campaigns and Public Relations Consultants: A Discussional Model for Understanding Practice
  Politinė Propaganda ir informaciniai karai
  Mantas Martišius
  Kova dėl percepcijos
  Struggle for Perception
  Vitalijus Leibenka
  Informacinio karo ir informacinio kariavimo teorinė analizė
  Theoretical Analysis of Information Warfare and Information Warfare
  Viktor Denisenko
  Manipuliuojant naujos apkaltos vizija
  Manipulating the Vision of New Impeachment
  Nerijus Maliukevičius, Lukas Andriukaitis
  Aktyvių priemonių evoliucija: operacijos „Ghostwriter“ atvejis
  Evolution of Active Measures: The Case of “Operation Ghostwriter” A Sudy of Modern Russian Influence Operations

  Politikos ir komunikacijos sankirtoje: tendencijos, diskursai, efektai