Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  I Prigimtinė teisė ir civilizacinė pažanga
  1.1. Ciceroniškoji ir neostoicistinė prigimtinės teisės doktrina
  1.2. Žmogiškoji prigimtis, teisingumas ir prigimtinė teisė Simono Daukanto veikaluose
  1.3. Civilizacinės pažangos samprata spėjamojoje istorijoje ir Simono Daukanto istoriografijoje
  1.3.1. Civilizacijos raidos stadijos ir civilizacinė pažanga
  1.3.2. Civilizacinė raida Lietuvoje - Simono Daukanto versija
  II Politinė bendruomenė ir individas
  2.1. Politinė bendruomenė ir individas romėniško respublikonizmo mintyje
  2.2. Kodėl „ūkė“? Ciceroniškos politinės bendruomenės sampratos recepcija Simono Daukanto istoriografijoje
  2.3. Veiklus pilietis ir veiklus individas
  2.4. Ar Simonas Daukantas rėmėsi visuomenės sutarties idėja?
  2.5. Gero viešojo valdymo bruožai
  III Respublika, imperija ir nuosmukis
  3.1. Romėniško ir neoromėniško respublikonizmo politiniai ir moraliniai principai Simono Daukanto akiratyje
  3.2. Pagrindiniai senovės Lietuvos respublikinės santvarkos bruožai Simono Daukanto istoriografijoje
  3.3. Lietuvos respublika virsta imperija
  3.4. Poveikiai: karo su kryžiuočiais - mobilizuojantis, sugedusių krikščionių - korumpuojantis
  3.5. Lietuvos galybės nuosmukis
  IV Respublikonizmas ir verslumas
  4.1. Respublikoniška ir prigimtinė laisvė Simono Daukanto istoriografijoje
  4.2. Respublikonizmas ir verslumas: prieštara ir dermė
  4.3. Lietuviškasis imperializmas kaip prekybos apsaugos priemonė
  4.4. Didžioji kliūtis verslo laisvei Lietuvoje - baudžiava
  V Etninė ir pilietinė tauta
  5.1. „Litvomanas“ Daukantas
  5.2. Tėvynės ir tautos sampratos Simono Daukanto istoriografijoje
  5.3. „Lenkų priešas“? Simono Daukanto požiūris į lietuvių ir lenkų santykius
  VI Baltvokiečių švietėjai ir lietuvių žadintojas
  6.1. Baltvokiečių istorikų ir publicistų poveikis Simonui Daukantui
  6.1. Baltvokiečių istorikų ir publicistų poveikis Simonui Daukantui
  Apibendrinimas
  Priedas
  Simono Daukanto pagrindinių politikos terminų žodynėlis
  Šaltinių ir literatūros sąrašas
  Simono Daukanto raštai
  Kiti šaltiniai
  Literatūra
  Summary
  Asmenvardžių rodyklė

  Virtus Lituana: politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje