Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  1.5. Susikertančių jėgų sistemos pusiausvyra
  1.6. Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyra
  Klausimai
  2. KŪNŲ SISTEMOS PUSIAUSVYRA
  Klausimai
  3. PLOKŠČIOSIOS SANTVAROS IR JŲ SKAIČIAVIMAS
  3.1. Mazgų išpjovimo metodas
  3.2. Riterio metodas
  4. KŪNŲ PUSIAUSVYRA ĮVERTINANT TRINTĮ
  4.1. Slydimo trintis
  4.2. Riedėjimo trintis
  5. ERDVINĖS JĖGŲ SISTEMOS PUSIAUSVYROS LYGTYS IR JŲ TAIKYMAS
  5.1. Jėgos momentas ašies atžvilgiu
  5.2. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros lygtys
  Klausimai
  6. STATIKOS SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTYS
  7. TAŠKO KINEMATINIAI PARAMETRAI
  7.1. Taško judėjimo dėsnis
  7.2. Greičio ir pagreičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas koordinatiniu būdu
  7.3. Tangentinis ir normalinis taško pagreičiai
  8. KŪNO SLINKIMAS IR SUKIMASIS
  8.1. Besisukančio kūno kampinis greitis, kampinis pagreitis ir sūkių dažnis
  8.2. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai
  Klausimai
  9. SUDĖTINIS TAŠKO JUDESYS
  9.1. Reliatyvusis, keliamasis ir absoliutusis judėjimai
  9.2. Greičių sudėties teorema
  9.3. Koriolio teorema
  Klausimai
  10. PLOKŠČIAI JUDANČIO KŪNO KINEMATIKA
  10.1. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai
  11. KINEMATIKOS SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTYS
  12. MATERIALAUS TAŠKO JUDĖJIMO DIFERENCIALINĖS LYGTYS
  Klausimai
  13. TAŠKO JUDĖJIMO KIEKIO TEOREMA
  Klausimai
  14. SISTEMOS KINETINĖS ENERGIJOS TEOREMA
  14.1. Kinetinė energija
  14.2. Jėgos ir momento darbas
  14.3. Sistemos kinetinės energijos teorema
  Klausimai
  15. VIRTUALIŲJŲ POSLINKIŲ PRINCIPAS
  Klausimai
  16. TAŠKO RELIATYVIOJO JUDESIO DIFERENCIALINĖS LYGTYS
  16.1. Inercijos jėgos
  Klausimai
  17. DINAMIKOS SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTYS
  LITERATŪRA

  Teorinės mechanikos dėsnių taikymas inžinerijoje. Statika. Kinematika. Dinamika