Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  Pratarmė
  Olegas Fedosiukas
  I skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai
  1. Kontrabanda, muitinės apgaulė, neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos
  1.1. Kontrabandos, muitinės apgaulės ir neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos nusikalstamų veikų kėsinimosi objektas ir dalykas
  1.2. Kontrabandos (BK 199 str. 1 d.) nusikaltimo sudėties bendras apibūdinimas
  1.3. Neteisėtas daiktų gabenimas kaip kontrabandos požymis
  1.4. Kaltės nustatymo problema kontrabandos bylose
  1.5. Bendrininkavimas darant kontrabandą
  1.6. „Specialių daiktų“ kontrabanda
  1.7. Muitinės apgaulės (BK 1991 str.) nusikaltimo sudėties bendras apibūdinimas
  1.8. Muitinės apgaulės normos taikymo sritis
  1.9. Pažeidimų, susijusių su grynųjų pinigų įvežimu iš ES valstybės į Lietuvos Respubliką arba jų išvežimu į kitą ES valstybę, vertinimo ypatumai
  1.10. Neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos (BK 200 str.) nusikaltimo sudėties bendras apibūdinimas
  1.11. Neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos normos taikymo specifika
  2. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Akcizais apmokestinamų prekių identifikavimas
  2.3. Disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis neteisėtumas
  3. Neteisėtas naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas
  3.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  3.2. Stiprūs alkoholiniai gėrimai ir aparatai jiems gaminti kaip nusikalstamos veikos dalykas
  3.3. Nusikalstamos veikos ir jų baigtumas
  3.4. Realizavimo tikslas ir jo nustatymas
  3.5. Kvalifikuotos nusikaltimo sudėties (BK 201 str. 2 d.) ir baudžiamojo nusižengimo (BK 201 str. 3 d.) požymiai ir jų inkriminavimas
  4. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla
  4.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  4.2. Ekonominės veiklos samprata ir jos neteisėtumas
  4.3. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės takoskyra
  4.4. Uždraustos veiklos identifikavimo problema
  5. Neteisėta juridinio asmens veikla
  5.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  5.2. Juridinio asmens naudojimas neteisėtai veiklai nuslėpti kaip nusikalstamos veikos sudėtis (BK 203 str. 2 d.)
  5.3. Juridinio asmens naudojimo neteisėtai veiklai nuslėpti normos (BK 203 str. 2 d.) taikymo ypatumai
  6. Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas
  6.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  6.2. Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimo normos taikymo ypatumai
  7. Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą
  7.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  8. Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką
  8.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  8.2. Dalyko, veikos ir padarinių požymių aiškinimas
  8.3. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės takoskyra paskolą, kreditą, tikslinę paramą, subsidiją ar dotaciją panaudojus ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką
  9. Kreditinis sukčiavimas
  9.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  9.2. Kreditinio sukčiavimo atribojimo nuo turtinio sukčiavimo problema
  9.3. Bendrininkavimo su kredituojančios įstaigos darbuotoju vertinimo ypatumai
  10. Skolininko nesąžiningumas
  10.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  10.2. Favoritizmo (BK 208 str. 1 d.) normos taikymo ypatumai
  10.3. Turto nuslėpimo nuo kreditorių (BK 208 str. 2 d.) normos taikymo ypatumai
  11. Nusikalstamas bankrotas
  11.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  11.2. Nusikalstamos veikos sudėties aiškinimo ir taikymo ypatumai
  12. Komercinis šnipinėjimas ir komercinės paslapties atskleidimas
  12.1. Bendras nusikalstamų veikų, numatytų BK 210 ir 211 straipsniuose, sudėčių apibūdinimas
  12.2. Neteisėtas komercinės paslapties įgijimas ir perdavimas kaip veikos
  12.3. Komercinės paslapties atskleidimas: veikos ir padarinių požymiai
  Marius Kuzminovas
  2 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai
  1. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimas, laikymas ar realizavimas ir netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimas, laikymas ar realizavimas
  1.1. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimo, laikymo ar realizavimo sudėties bendras apibūdinimas
  1.2. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimo, laikymo ar realizavimo dalykas
  1.3. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimo, laikymo ar realizavimo veikos
  1.4. Netikrų ar suklastotų pinigų, vertybinių popierių didelis kiekis arba didelė vertė
  1.5. Privilegijuotoji netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimo, laikymo ar realizavimo sudėtis
  1.6. Nustatytos pinigų gamybos tvarkos ir sąlygų pažeidimas
  1.7. Netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimo, laikymo ar realizavimo sudėties bendras apibūdinimas
  1.8. Netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimo, laikymo ar realizavimo dalykas
  2. Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis ir neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojima
  2.1. Bendras BK 214 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Elektroninės mokėjimo priemonės, įranga ir priemonės joms gaminti
  2.3. Elektroninės mokėjimo priemonės svetimumo ir neteisėtumo požymiai
  2.4. BK 214 straipsnyje numatyto nusikaltimo veikos požymiai
  2.5. BK 214 straipsnyje numatyto nusikaltimo santykis su nusikalstamomis veikomis elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui
  2.6. Bendras BK 215 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.7. BK 215 straipsnyje numatyto nusikaltimo veikos
  2.8. BK 215 straipsnyje numatyto nusikaltimo santykis su kitomis nusikalstamomis veikomis
  3. Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas
  3.1. Pinigų plovimo sąvoka ir teisės aktai
  3.2. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  3.3. Nusikalstamu būdu įgyti pinigai ar turtas
  3.4. Nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimo veikos
  3.5. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo santykis su kitomis nusikalstamomis veikomis
  4. Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija ir manipuliavimas vertybinių popierių kaina
  4.1. Bendras BK 217 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4.2. BK 217 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalykas
  4.3. Prekybos finansinėmis priemonėmis pasinaudojant viešai neatskleista informacija veikos
  4.4. Bendras BK 218 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas ir veikos
  4.5. Nusikalstamų veikų atribojimas
  5. Mokesčių nesumokėjimas
  5.1. Bendras mokesčių nesumokėjimo sudėties apibūdinimas
  5.2. Mokesčių nesumokėjimo sudėties objektyviosios pusės požymiai
  5.3. Priminimo mokesčių mokėtojui įteikimas
  5.4. Mokesčių mokėtojo nemokumo ir kitų aplinkybių reikšmė veikos kvalifikavimui
  5.5. Kvalifikuotoji ir privilegijuotoji mokesčių nesumokėjimo sudėtys
  6. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas ir deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas
  6.1. Bendras neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo sudėties apibūdinimas (BK 220 str.)
  6.2. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo subjekto nustatymo problema
  6.3. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo dalykas
  6.4. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo veikos
  6.5. Bendras deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo sudėties apibūdinimas (BK 221 str.)
  6.6. Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimo sudėties objektyviosios pusės požymiai
  6.7. Nusikalstamų veikų dėl mokestinių pažeidimų ir sukčiavimo santykis
  7. Apgaulingas apskaitos tvarkymas ir aplaidus apskaitos tvarkymas
  7.1. Bendras apgaulingo apskaitos tvarkymo sudėties apibūdinimas
  7.2. Apgaulingo apskaitos tvarkymo veikos požymiai
  7.3. Bendras aplaidaus apskaitos tvarkymo sudėties apibūdinimas
  7.4. Aplaidaus apskaitos tvarkymo veikos požymiai
  7.5. Pasekmės ir priežastinis ryšys
  7.6. Apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo subjektas
  Aurelijus Gutauskas
  3 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams
  1. Kyšininkavimas
  1.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  1.2. Kyšininkavimo (BK 225 str.) nusikaltimo sudėties objektyvieji ir subjektyvieji požymiai
  1.3. Kyšininkavimą sudarančios veikos ir jų baudžiamasis teisinis vertinimas
  1.4. Kyšininkavimo kvalifikavimo ypatumai
  2. Prekyba poveikiu
  2.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  2.2. Prekybos poveikiu normos taikymo ypatumai
  3. Papirkimas
  3.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  4. Piktnaudžiavimas
  4.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  4.2. Piktnaudžiavimo padariniai
  4.3. Piktnaudžiavimo tarnyba normos taikymo ypatumai
  4.4. Kvalifikuota piktnaudžiavimo sudėtis
  5. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas
  5.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  6. Tarnybos pareigų neatlikimas
  6.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  Marijus Šalčius, Neringa Palionienė
  4 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui
  1. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai
  1.1. Bendras BK 231 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. Trukdymas kaip įstatymo uždrausta nusikalstama veika
  2. Nepagarba teismui
  2.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  3. Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui
  3.1. Bendras nusikaltimo sudėties, numatytos BK 233 straipsnyje, apibūdinimas
  3.2. Alternatyvių veikų sampratos
  3.3. Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės pagal BK 233 straipsnio 2 dalį
  4. Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku
  4.1. Bendras nusikaltimo sudėties, numatytos BK 234 straipsnyje, apibūdinimas
  5. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas
  5.1. Melagingumo požymio samprata
  5.2. Nusikalstamų veikų, numatytų BK 235 ir 236 straipsniuose, atribojimo problematika
  6. Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą
  6.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  7. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas. Nepranešimas apie nusikaltimą ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą
  7.1. Bendras nusikalstamų veikų sudėties apibūdinimas
  8. Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas
  8.1. Bendras BK 239 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  8.2. BK 239 straipsnį kvalifikuojantys požymiai
  9. Kalinio išlaisvinimas
  9.1. Bendras kalinio išlaisvinimo nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  9.2. Objektyvieji kalinio išlaisvinimo požymiai
  9.3. Sulaikyto asmens išlaisvinimo ypatumai
  10. Kalinio pabėgimas
  10.1. Bendras kalinio pabėgimo nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  10.2. BK 241 straipsnį kvalifikuojantys požymiai
  10.3. Kalinio pasikėsinimo pabėgti stadijos nustatymo ypatumai
  11. Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą ir vengimas atlikti baudžiamojo poveikio priemones
  11.1. Vengimo atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą arba vengimo atlikti baudžiamojo poveikio priemones nusikalstamų veikų kėsinimosi objektas
  11.2. Objektyvieji BK 242 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymiai
  11.3. Objektyvieji BK 243 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymiai
  11.4. BK 242 ir 243 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų subjektas ir subjektyvieji požymiai
  12. Juridiniam asmeniui paskirtos bausmės nevykdymas
  12.1. Bendra normos baudžiamoji teisinė charakteristika
  13. Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas
  13.1. Bendras BK 245 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos apibūdinimas
  13.2. Teisinės atsakomybės už teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymą atribojimas
  14. Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimas ar sugadinimas
  14.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  14.2. Nusikalstamos veikos, numatytos BK 246 straipsnyje, dalykas ir subjektas
  15. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo
  15.1. Bendras BK 247 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos apibūdinimas
  15.2. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo subjektas
  Aurelijus Gutauskas
  5 skyrius
  Nusikaltimai visuomenės saugumui
  1. Nusikalstamas susivienijimas
  1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas ir pagrindiniai nusikalstamo susivienijimo požymiai
  1.2. Objektyvieji nusikalstamo susivienijimo kaip nusikalstamos veikos požymiai
  1.2.1. Dalyvavimas nusikalstamo susivienijimo veikloje kaip veika
  1.3. Subjektyvieji nusikalstamo susivienijimo kaip nusikalstamos veikos požymiai
  1.4. Kvalifikuojantys nusikalstamo susivienijimo požymiai
  1.4.1. Dalyvavimas ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veikloje kaip kvalifikuojantis požymis (BK 249 str. 2 d.)
  1.5. Nusikalstamo susivienijimo organizavimas arba vadovavimas kaip kvalifikuojantys požymiai (BK 249 str. 3 d.)
  1.6. Nusikalstamo susivienijimo santykis su kitomis organizuotomis nusikalstamos veikos formomis ir kitais nusikaltimais bei nusikalstamo susivienijimo bendrininkų atsakomybė
  2. Teroristiniai nusikaltimai
  2.1. Bendras teroristinių nusikaltimų sudėčių apibūdinimas
  2.2. Grupių, kurių tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, kūrimas ir veikla
  2.2.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas ir pagrindiniai nusikaltimo sudėties požymiai
  2.3. Teroro aktas
  2.3.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  2.4. Teroristinių nusikaltimų kurstymas
  2.4.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  2.5. Verbavimas teroristinei veiklai
  2.5.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas ir pagrindiniai nusikalstamos veikos požymiai
  2.6. Grasinimas padaryti teroristinį nusikaltimą
  2.6.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas ir pagrindiniai jos požymiai
  2.7. Teroristinės veiklos finansavimas ir rėmimas
  2.7.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas ir pagrindiniai jos požymiai
  2.8. Teroristų rengimas ir mokymasis teroristiniais tikslias
  2.8.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  2.9. Vykimas teroristiniais tikslais
  3. Orlaivio, laivo ar kitos viešojo ar krovininio transporto priemonės arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas
  3.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  4. Piratavimas
  4.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  5. Žmogaus pagrobimas įkaitu
  5.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  Marius Kuzminovas, Gediminas Bučiūnas
  6 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga
  1. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir jų pagrobimas
  1.1. Bendras BK 253 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. Bendras BK 254 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.3. BK 253 ir 254 straipsniuose numatytų nusikaltimų dalykas
  1.4. BK 253 ir 254 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų objektyvieji požymiai
  1.5. Kvalifikuotų BK 253 ir 254 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų sudėčių požymiai
  1.6. BK 253 ir 254 straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų santykis tarpusavyje ir su kitomis nusikalstamomis veikomis
  2. Neteisėtas tarpininkavimas dėl karinės įrangos perdavimo
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Karinės įrangos ir jos perdavimo sąvokos
  2.3. Neteisėtas tarpininkavimas dėl karinės įrangos perdavimo
  2.4. Santykis su kitomis nusikalstamomis veikomis
  3. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas
  3.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  3.2. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas
  3.3. Sąlygų pasinaudoti ginklu kitam asmeniui sudarymo vertinimo problema
  4. Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu
  4.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4.2. Nešaunamojo ginklo ar kitokio žmonėms žaloti pritaikyto daikto samprata
  4.3. BK 258 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos
  5. Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir grasinimas juos panaudoti ar kitaip paveikti arba neteisėtai įgyti
  5.1. Bendras BK 256 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5.2. Bendras BK 2561 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5.3. BK 256 straipsnyje ir 2561 straipsnyje numatytų nusikaltimų dalykas
  5.4. BK 256 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos
  5.5. BK 2561 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos
  6. Teisėto disponavimo branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių pažeidimas
  7. Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas
  7.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  7.2. Nusikaltimo dalykas
  7.3. Nusikaltimo padarymo veikos
  Edita Gruodytė
  7 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis
  1. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti
  1.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. Nusikalstamos veikos dalykas – narkotinės ir psichotropinės medžiagos
  1.3. Dalykas – užsienyje įgytos narkotinės ir psichotropinės medžiagos
  1.4. Dalyko kiekis
  1.5. Veikos kvalifikavimo ypatumai kelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų atveju
  1.6. Objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai
  1.7. BK 259 straipsnio kvalifikavimas kaip sutaptis su kontrabanda (BK 199 str.)
  1.8. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ypatumai (BK 259 str. 3 d.)
  2. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu
  2.1. Bendras 260 straipsnio nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  2.2. Disponavimas narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti
  2.3. Disponavimas dideliu ir labai dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu (BK 260 str. 2d. ir 3 d.)
  2.4. Pavienės nusikalstamos veikos atribojimas nuo jų daugeto narkotikų platinimo atveju (BK 260 str.)
  2.5. Nusikalstamos veikos baigtumas
  3. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams
  3.1. Bendras 261 straipsnio nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  3.2. Nusikaltimo subjekto ypatumai
  3.3. Nukentėjusiojo ypatumai
  3.4. Klaidingas nukentėjusiojo amžiaus nustatymas ir jo įtaka kvalifikavimui
  4. Įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas
  4.1. Bendras 262 straipsnio apibūdinimas
  5. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystė, prievartavimas arba kitoks neteisėtas užvaldymas
  5.1 Bendras BK 263 straipsnio apibūdinimas
  5.2. Neteisėto narkotinių ar psichotropinių medžiagų užvaldymo objektyvieji požymiai (BK 263 str.1 d.)
  5.3. Pagrobimo dalyko ypatumai
  5.4. Neteisėto narkotikų užvaldymo kvalifikuojamieji požymiai (BK 263 str.2 d.)
  5.5. Neteisėto narkotikų užvaldymo kvalifikuojamieji požymiai – didelis kiekis ir organizuota grupė (BK 263 str.3 d.)
  6. Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas
  6.1. Bendras 264 straipsnio nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  6.2. Padėjimas įsigyti, vertimas, lenkimas ar kitoks pratinimas vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas (BK 264 str.1 d.)
  6.3. Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas nepilnametį (264 str. 2 d.)
  6.4. Lenkimo normos santykis su kitomis BK normomis
  7. Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas
  7.1. Bendras 265 straipsnio nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  7.2. Auginimo ir gaminimo atribojimas
  7.3. Baudžiamosios atsakomybės atskyrimo nuo administracinės atsakomybės ypatumai
  8. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
  8.1. Bendras 266 straipsnio nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  8.2. Nusikaltimo dalyko kiekis
  8.3. BK 266 straipsnio santykis su kitomis BK normomis
  9. Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis (267 str.)
  9.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  9.2. Dalykas – stipriai veikiančios ir nuodingosios medžiagos (BK 267 str. 1 d.)
  9.3. Dalykas – nuodingosios cheminės medžiagos, cheminės medžiagos, cheminis ginklas, cheminio ginklo pirmtakai (BK 267 str. 2 d.)
  10. Biologinio ginklo kūrimas ar neteisėtas disponavimas juo (2671 str.)
  10.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  10.2. BK 2671 normos santykis su kitomis BK normomis
  11. Teisėto disponavimo narkotinėmis, psichotropinėmis, stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis taisyklių pažeidimas
  11.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  11.2. Subjektyvieji požymiai – kaltė
  Olegas Šibkovas, Daiva Bereikienė
  8 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai
  1. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai, priežiūros ar naudojimo taisyklių pažei
  1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. BK 270 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties ypatumai
  1.3. Baudžiamosios atsakomybės pagal BK 270 straipsnio 1 dalį atribojimas nuo administracinės atsakomybės
  2. Neteisėtas disponavimas ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis ir jų mišiniais
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  3. Neteisėtas atliekų gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną
  3.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  3.2. Baudžiamosios atsakomybės pagal BK 2702 straipsnį atribojimas nuo administracinės atsakomybės
  4. Jūros teršimas iš laivų
  5. Saugomų teritorijų ar gamtos paveldo objektų sunaikinimas ar suniokojimas
  5.1. Bendra saugomų teritorijų ar gamtos paveldo objektų sunaikinimo ar suniokojimo nusikaltimo charakteristika
  5.2. Saugomų teritorijų ar gamtos paveldo objektų sunaikinimas ar suniokojimas kaip veika
  5.3. Subjektyvieji nusikaltimo požymiai
  5.4. Baudžiamosios atsakomybės pagal BK 271 straipsnį atribojimas nuo administracinės atsakomybės
  6. Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
  6.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  6.2. Nusikaltimo objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių ypatumai
  6.3. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo esminis kriterijus
  7. Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas
  7.1. Neteisėto medžiojimo ar žvejojimo arba kitokio laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo nusikalstamos veikos kėsinimosi objektas ir nusikalstamos veikos dalykas
  7.2. Nusikaltimo kvalifikavimo pagal BK 272 straipsnio 1 dalį ypatumai
  7.3. Nusikaltimo kvalifikavimas pagal BK 272 straipsnio 2 dalį
  7.4. Nusikaltimo kvalifikavimas pagal BK 272 straipsnio 3 dalį
  7.5. Veikos kvalifikavimo pagal BK 272 straipsnio 4 dalį ypatumai
  7.6. BK 272 straipsnio nusikalstamos veikos subjektas
  8. Neteisėtas miško kirtimas ar pelkių naikinimas
  8.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  8.2. Baudžiamosios atsakomybės pagal BK 273 straipsnį atribojimo nuo administracinės atsakomybės kriterijai
  9. Neteisėtas saugomų laukinių augalų, grybų ar jų dalių rinkimas, naikinimas, realizavimas ar kitoks disponavimas
  9.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  9.2. Kaltės ypatumai
  10. Neteisėta farmacinė veikla
  10.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  10.2. Vaisto ar vaistinių medžiagų neteisėtas realizavimas kaip pavojinga veika
  11. Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba ir prekyba jais
  11.1. Bendra nusikaltimo sudėties charakteristika
  12. Neteisėtas disponavimas Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis medžiagomis turint tikslą jas platinti
  12.1. Bendra nusikaltimo sudėties charakteristika
  12.2. Disponavimo Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytomis medžiagomis neteisėtumas
  13. Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų medžiagų platinimas nepilnamečiams
  14. Lenkimas vartoti Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytas medžiagas
  15. Kovos su epidemijomis ar užkrečiamomis ligomis taisyklių pažeidimai
  15.1. Bendras nusikaltimo, numatyto BK 277 straipsnio 1 dalyje, sudėties apibūdinimas
  15.2. Bendras nusikaltimo, numatyto BK 277 straipsnio 2 dalyje, sudėties apibūdinimas
  16. Sąvokų išaiškinimas
  Marius Kuzminovas
  9 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui
  1. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas
  1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. Nusikalstamos veikos dalykas
  1.3. Netinkama priežiūra ir netinkamas remontas
  1.4. Padariniai, priežastinis ryšys
  1.5. Kaltė
  2. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Nusikaltimo dalykas
  2.3. Išardymas ar sugadinimas
  3. Tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimas
  3.1. Nusikaltimo sudėties bendras apibūdinimas
  3.2. Tarptautinių skrydžių taisyklės ir jų pažeidimas
  4. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas ir neblaivaus asmens vairavimas
  4.1. BK 281 straipsnyje numatytų veikų požymius detalizuojantys teisės aktai
  4.2. Galiojimo laiko atžvilgiu nuostatų taikymas
  4.3. Objektyvieji veikos požymiai
  4.4. Pasekmės
  4.5. Priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių
  4.6. Priežastinio ryšio nustatymas, kai taisykles pažeidžia keli eismo dalyviai
  4.7. Kaltė
  4.8. LR BK 144 ir 281 straipsniuose numatytų veikų santykis
  5. Transporto eismo tvarkos ir saugumo taisyklių pažeidimas
  5.1. Nusikaltimo sudėties bendras apibūdinimas
  5.2. Veika, pasekmės, priežastinis ryšys
  Edita Gruodytė
  10 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai
  1. Riaušės
  1.1. Bendrasis riaušių sudėties apibūdinimas
  1.2. Žmonių sambūrio samprata
  1.3. Kiti objektyvieji riaušių požymiai
  1.4. Riaušių samprata ir kvalifikuojamieji požymiai
  1.5. Riaušių atribojimas nuo laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimo (BK 239 str. 2 d.)
  2. Viešosios tvarkos pažeidimas
  2.1. Bendra teisės normos charakteristika
  2.2. Viešos vietos samprata
  2.3. Požymių „aplinka“ ir „aplinkiniai“ samprata
  2.4. Padariniai – visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas
  2.5. Viešosios tvarkos sutrikdymo būdai
  2.6. Viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 str.) atskyrimas nuo administracinio teisės pažeidimo (ANK 481 str.)
  2.7. Santykis su kitomis BK normomis
  3. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę
  3.1. Bendra teisės normos charakteristika
  3.2. Atribojimas nuo administracinio pažeidimo
  Albertas Milinis
  11 skyrius
  Nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklai
  1. Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui
  1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. Nukentėjusiojo samprata
  2. Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas vykdančiam asmeniui
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Grasinimai kaip psichinės prievartos požymis
  2.3. Kvalifikuota grasinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas vykdančiam asmeniui sudėtis
  2.4. Objektas ir objektyvieji nusikalstamos veikos požymiai
  2.5. Subjektas ir subjektyvieji veikos požymiai
  3. Kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą
  3.1. Bendras teisės normos apibūdinimas
  3.2. Objektyvieji ir subjektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai
  3.3. Nusikalstamos veikos specialusis subjektas
  3.4. BK 288 straipsnio santykis su kitomis BK normomis
  4. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas
  4.1. Bendroji nusikaltimo sudėties charakteristika
  Simona Žižienė
  12 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai
  1. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas
  1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. Neteisėtas sienos perėjimas kaip veika
  2. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną kaip veika
  2.3. Neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną organizavimas kaip veika
  2.4. LR BK 291 straipsnio atribojimas nuo LR BK 292 straipsnio
  3. Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbas
  3.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4. Lietuvos Respublikos piliečių kelionių į užsienį nelegaliai ten jiems pasilikti arba palikti be pagalbos organizavimas
  4.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5. Savavaldžiavimas
  5.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5.2. Savavaldžiavimas kaip pavojinga veika
  5.3. Savavaldžiavimo pavojingumo vertinimas
  5.4. Savavaldžiavimas panaudojant psichinę ar fizinę prievartą kaip veika
  5.5. Didelės žalos požymio nustatymas kvalifikuotoje savavaldžiavimo sudėtyje
  5.6. Savavaldžiavimo atribojimas nuo turto prievartavimo
  6. Neteisėtas specialios technikos įrengimas ar panaudojimas informacijai rinkti
  6.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  7. Tarnybos paslapties pagrobimas arba kitoks neteisėtas įgijimas. Tarnybos paslapties atskleidimas
  7.1. Bendras nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo sudėčių apibūdinimas
  8. Neteisėtas žemėnaudos riboženklio pakeitimas
  8.1. Bendras baudžiamojo nusižengimo sudėties apibūdinimas
  9. Pagalbos nesuteikimas susidūrus laivams
  9.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  Mindaugas Bilius
  13 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu
  1. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu
  1.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. Dokumento samprata
  1.3. Alternatyvių veikų charakteristika
  1.4. Kvalifikuotos nusikalstamos veikos sudėtys
  1.5. Dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu santykis su kitomis BK normomis
  1.6. Formalaus pažeidimo ir nusikaltimo atribojimas
  2. Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas
  2.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  2.2. Kvalifikuota nusikalstamos veikos sudėtis
  3. Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas
  3.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  4. Įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas, siuntimas ar realizavimas
  4.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  5. Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas, sugadinimas arba paslėpimas
  5.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  6. Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą
  6.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  7. Valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo arba Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatyto ar užsienio valstybės kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, suklastojimas, realizavimas ar netikro įspaudo panaudojimas
  7.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  8. Transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimas, neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas
  8.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  9. Transporto priemonės ridos suklastojimas
  9.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  Olegas Fedosiukas
  14 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei
  1. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos
  1.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos ir sąvadavimas kaip pavojingos veikos
  1.3. Kvalifikuotos pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėtys (BK 307 str. 2 d.)
  1.4. Pelnymasis iš nepilnamečio asmens prostitucijos arba kitoks nepilnamečio išnaudojimas prostitucijos tikslams kaip kvalifikuota nusikaltimo sudėtis (BK 307 str. 3 d.)
  1.5. Pelnymosi iš kito asmens prostitucijos ir turto prievartavimo normų santykis
  2. Įtraukimas į prostituciją
  2.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  2.2. Kvalifikuota įtraukimo į prostituciją nusikaltimo sudėtis (BK 308 str. 2 d.)
  2.3. Kvalifikuota nepilnamečio verbavimo, vertimo ir įtraukimo į prostituciją nusikaltimo sudėtis (BK 308 str. 3 d.)
  3. Draudžiami biomedicininiai tyrimai su žmogumi ar žmogaus embrionu
  3.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  4. Disponavimas pornografinio turinio dalykais
  4.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  4.2. Pagaminimas, įsigijimas ir platinimas kaip veikos
  4.3. Disponavimas vaikų pornografija kaip kvalifikuotos nusikaltimų sudėtys
  4.4. Baudžiamojo nusižengimo sudėtis
  5. Žiaurus elgesys su gyvūnais
  5.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  5.2. Žiauraus elgesio su gyvūnu sudėties taikymo ypatumai
  Albertas Milinis
  15 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo atminimui
  1. Mirusiojo palaikų išniekinimas
  1.1. Bendras normos apibūdinimas
  1.2. Objektyvieji nusikalstamos veikos, numatytos BK 311 straipsnio 1 dalyje, požymiai
  1.3. Subjektyvieji nusikalstamos veikos, numatytos BK 311 straipsnio 1 dalyje, požymiai
  1.4. Objektyvieji ir subjektyvieji nusikalstamos veikos, numatytos BK 311 straipsnio 2 dalyje, sudėties požymiai
  1.5. BK 311 straipsnio 2 dalies santykis su BK 178 straipsniu
  2. Kapo ar kitos viešos pagarbos vietos išniekinimas
  2.1. Bendras nusikalstamos veikos, numatytos BK 312 straipsnyje, sudėties apibūdinimas
  2.2. Objektyvieji ir subjektyvieji nusikalstamos veikos, numatytos BK 312 straipsnio 2 dalyje, sudėties požymiai
  2.3. BK 312 straipsnio santykis su kitomis BK normomis
  3. Mirusiojo atminimo paniekinimas
  3.1. Bendra nusikalstamos veikos sudėties charakteristika
  3.2. BK 313 straipsnio 1 dalies santykis su kitomis BK normomis
  3.3. BK 313 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos apibūdinimas
  Gediminas Bučiūnas, Inesa Gulbinienė
  16 skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai ir mobilizacijai
  1. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų krašto apsaugos tarnybai ir mobilizacijai subjekto ypatumai
  1.1. Vadas kaip nusikaltimo subjektas
  2. Šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas
  2.1. Bendras BK 314 ir 315 straipsnių nusikalstamų veikų sudėčių apibūdinimas
  2.2. Šaukimo į karo tarnybą vengimo ypatumai
  3. Vengimas atlikti karo tarnybą
  3.1. Bendras BK 316 straipsnio nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  3.2. BK 316 straipsnio 1 dalies atribojimas nuo BK 316 straipsnio 2 dalies
  3.3. Bendras BK 3161 straipsnio nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4. Įsakymo nevykdymas
  4.1. Bendras nusikalstamos veikos, numatytos BK 317 straipsnyje, sudėties apibūdinimas
  4.2. Nusikalstamų veikų, numatytų BK 317 straipsnyje, ypatumai
  5. Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį
  5.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5.2. Objektyvieji požymiai – grasinimas ir smurtas
  6. Smurto veiksmai prieš pavaldinį
  6.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  7. Kario terorizavimas
  7.1. Bendras BK 320 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  7.2. Psichinė prievarta ir fizinis smurtas kaip terorizavimo požymis
  8. Neteisėtas įsakymas ir jo vykdymas
  8.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  8.2. Nusikalstami padariniai pagal BK 321 straipsnį
  9. Savavališkas pasišalinimas
  9.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  9.2. Pateisinamosios savavališko pasišalinimo priežastys
  9.3. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas ir subjektyvieji požymiai
  10. Dezertyravimas
  10.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  10.2. Bendras nusikalstamos veikos kvalifikavimas ir subjektyvieji požymiai
  11. Krašto apsaugos turto praradimas
  11.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  11.2. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas ir subjektyvusis požymis
  12. Sargybų tarnybos taisyklių pažeidimas
  12.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  12.2. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas ir subjektyvieji požymiai
  13. Valstybės sienos apsaugos tarnybos taisyklių pažeidimas
  13.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  13.2. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas ir subjektyvieji požymiai
  14. Budėjimo tarnybos taisyklių pažeidimas
  14.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  14.2. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas ir subjektyvieji požymiai
  15. Žūvančio karo laivo palikimas
  15.1. Nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  16. Karo dalinio vėliavos praradimas ar išniekinimas
  16.1. Nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai
  16.2. Nusikalstamos veikos kvalifikavimas ir subjektyvieji požymiai

  Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Antroji knyga