Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  Pratarmė
  Albertas Milinis
  I skyrius
  Nusikaltimai žmogaus gyvybei
  1. Nužudymas
  1.1. Bendras nužudymo sudėties apibūdinimas
  1.2. Nužudymo objektas ir nukentėjusysis
  1.3. Nužudymo subjektas ir kaltės forma
  1.4. Nužudymo sudėties materialumas ir priežastinis ryšys
  1.5. Nužudymų sudėčių rūšys
  1.5.1. Pagrindinė nužudymo sudėtis – nužudymas be kvalifikuojančių požymių ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių
  1.5.2. Kvalifikuoto nužudymo samprata ir požymiai
  1.5.2.1. Nužudymo objektyviuosius požymius apibūdinančių kvalifikuojančių požymių inkriminavimas
  1.5.2.2. Nužudymo subjektyviuosius požymius apibūdinančių kvalifikuojančių požymių inkriminavimas
  1.5.3. Nužudymas, numatytas BK 130, 131 straipsniuose, padarytas esant aplinkybėms, mažinančioms jo pavojingumą
  1.5.3.1. Nužudymas, padaromas kaltininkui esant fiziologinio afekto būsenos
  1.5.3.2. Naujagimio nužudymas
  2. Neatsargus gyvybės atėmimas
  2.1. Neatsargus gyvybės atėmimas
  2.1.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  2.1.2. Kvalifikuoto neatsargaus gyvybės atėmimo apibūdinimas
  3. Sukurstymas nusižudyti, privedimas prie savižudybės, padėjimas nusižudyti
  3.1. Sukurstymas nusižudyti
  3.2. Padėjimas nusižudyti
  3.2.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  Albertas Milinis
  II skyrius
  Nusikaltimai žmogaus sveikatai
  1. Sunkūs sveikatos sutrikdymai
  1.1. Sunkus sveikatos sutrikdymas be kaltininko atsakomybę kvalifikuojančių ir privilegijuojančių požymių bei kvalifikuotas sunkus sveikatos sutrikdymas (pagrindinė ir  kvalifikuota sudėtis)
  1.1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.1.2. Kvalifikuoto sunkaus sveikatos sutrikdymo samprata ir požymiai
  2.1. Privilegijuotas tyčinis sunkus sveikatos sutrikdymas
  2.1.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  2.3. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo
  2.3.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  2.2.2. Kvalifikuoto sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo sudėtis
  2. Nesunkūs sveikatos sutrikdymai
  2.1. Nesunkus sveikatos sutrikdymas ir nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo
  2.1.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  2.1.2. Nesunkaus sveikatos sutrikdymo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo kvalifikuotos sudėtys
  3. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas
  3.1. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas
  3.1.1. Bendras nusikalstamos veikos apibūdinimas
  3.1.2. Kvalifikuota fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo sudėtis
  Edita Gruodytė
  III skyrius
  Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei
  1. Neteisėtas abortas
  1.1. Bendras neteisėto aborto nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. Kontraindikacijos
  1.3. Neteisėto aborto subjektas
  1.4. Neteisėto aborto padarymo vieta
  1.5. Kvalifikacija pagal sutaptį
  2. Privertimas darytis neteisėtą abortą
  2.1. Bendras BK 143 straipsnio nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. BK 143 straipsnio ypatumai
  3. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei
  3.1. Bendras BK 144 straipsnio nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  3.2. Subjekto ypatumai
  4. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas
  4.1. Bendras BK 145 straipsnio nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4.2. BK 145 straipsnio 1 dalies atribojimas nuo 2 dalies
  Edita Gruodytė
  IV skyrius
  Nusikaltimai žmogaus laisvei
  1. Neteisėtas laisvės atėmimas
  1.1. Bendras BK 146 straipsnio nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. BK 146 straipsnį kvalifikuojantys požymiai
  1.3. BK 146 straipsnio ypatumai
  2. Prekyba žmonėmis
  2.1. Bendras prekybos žmonėmis nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Įstatymų galiojimo laike ypatumai
  2.3. Aukos priklausomumas ir pažeidžiamumas
  2.4. Prekybos žmonėmis santykis su kitomis BK normomis
  3. Išnaudojimas priverstiniam darbui
  3.1. Bendras išnaudojimo priverstiniam darbui nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4. Naudojimasis asmens priverstiniu darbu ar paslaugomis
  4.1. Bendras BK 1472 straipsnio nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas
  5.1. Bendras BK 148 straipsnio nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5.2. BK 148 straipsnio santykis su kitomis BK normomis
  Aurelijus Gutauskas
  V skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui
  1. Išžaginimas
  1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. Fizinis smurtas kaip išžaginimo požymis
  1.3. Grasinimas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą kaip išžaginimo požymis
  1.4. Kitoks atėmimas galimybės priešintis kaip išžaginimo požymis
  1.5. Pasinaudojimas bejėgiška nukentėjusiojo būkle kaip išžaginimo požymis
  1.6. Išžaginimo subjektas
  1.7. Išžaginimo subjektyvieji požymiai
  1.8. Išžaginimo baigtumo momento nustatymas
  1.9. Išžaginimą kvalifikuojantys požymiai
  1.9.1. Išžaginimas, padarytas su bendrininkų grupe (BK 149 str. 2 d.)
  1.9.2. Nepilnamečio asmens išžaginimas (BK 149 str. 3 d.) ir mažamečio asmens išžaginimas (BK 149 str. 4 d.)
  2. Seksualinis prievartavimas
  2.1. Bendra seksualinio prievartavimo baudžiamoji teisinė charakteristika
  2.2. Kitokio fizinio sąlyčio būdo identifikavimo kriterijai
  2.3. Seksualinis prievartavimas, įvykdytas mažamečiui ir nepilnamečiui
  2.4. Išžaginimo ir seksualinio prievartavimo kvalifikavimas pagal sutaptį
  2.5. Išžaginimų ir seksualinių prievartavimų kvalifikavimas kaip tęstinių nusikaltimų
  2.6. Seksualinio prievartavimo nusikalstamos veikos atskyrimas nuo jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimo
  3. Privertimas lytiškai santykiauti
  3.1. Bendras normos apibūdinimas
  3.2. Pasinaudojimas priklausomumu ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas
  3.3. Privertimo lytiškai santykiauti baigtumo problema
  3.4. Privertimo lytiškai santykiauti normos santykis su išžaginimu, seksualiniu prievartavimu ir seksualiniu priekabiavimu
  4. Lytinės aistros tenkinimas
  4.1. Bendra normos baudžiamoji teisinė charakteristika
  5. Seksualinis priekabiavimas
  5.1. Bendra seksualinio priekabiavimo baudžiamoji teisinė charakteristika
  5.2. Seksualinio priekabiavimo kaip baudžiamojo nusižengimo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai
  6. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens viliojimas
  6.1. Bendras straipsnio apibūdinimas
  7. Jaunesnio negu šešiolikos metų asmens tvirkinimas
  7.1. Bendras straipsnio apibūdinimas
  Aurelijus Gutauskas
  VI skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui
  1. Šmeižimas
  1.1. Bendroji normos charakteristika
  1.2. Šmeižimo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai
  1.3. BK 154 ir 236 straipsniuose numatytų veikų atskyrimas
  1.4. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atskyrimas
  2. 155 straipsnis
  Simona Žižienė
  VII skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai
  1. Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas
  1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. Vaiko pagrobimas kaip veika
  1.3. Naujagimių sukeitimas kaip veika
  2. Vaiko pirkimas arba pardavimas
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  3. Vaiko palikimas
  3.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4. Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką
  4.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5. Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias priemones
  5.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  6. Vaiko įtraukimas girtauti
  6.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  7. Vaiko išnaudojimas pornografijai
  7.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  8. Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis
  8.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  9. Vengimas išlaikyti vaiką
  9.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  Olegas Fedosiukas
  VIII skyrius
  Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui
  1. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas
  1.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. Įsibrovimo neteisėtumas ir būdai
  1.3. Subjektyvieji požymiai ir jų įtaka veikos kvalifikavimui
  2. Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimo neteisėtumas. Alternatyvių veikų sampratos
  2.3. Subjektyvieji požymiai ir jų įtaka kvalifikuojant veiką
  3. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas, atskleidimas ar panaudojimas
  3.1. Bendras nusikaltimų, numatytų BK 167 ir 168 straipsniuose, sudėčių apibūdinimas
  3.2. Informacijos apie žmogaus privatų gyvenimą rinkimo, paskelbimo ar panaudojimo neteisėtumas
  3.3. Subjektyvieji požymiai ir jų įtaka veikos kvalifikavimui
  Neringa Palionienė
  IX skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei
  1. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės
  1.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. Diskriminavimo dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės kaip veikos samprata
  1.3. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už diskriminavimą atribojimas
  1.4. Kvalifikavimo ypatumai
  2. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla
  2.1. Bendras nusikaltimų, numatytų BK 170, 170¹ straipsniuose, sudėčių apibūdinimas
  2.2. BK 170, 170¹ straipsnių subjekto ypatumai
  2.3. Kurstymas kaip įstatymo uždrausta veika
  2.4. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimas
  2.5. Kvalifikavimo ypatumai
  3. Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas
  3.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  3.2. BK 170² straipsnio sudėčių apibūdinimas
  4. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes
  4.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  4.2. Valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos – kas tai?
  Neringa Palionienė
  X skyrius
  Nusikaltimai asmenų rinkimų teisėms ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo tvarkai
  1. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise
  1.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. Nukentėjusiojo samprata
  1.3. Papirkimo samprata BK 172 straipsnyje
  1.4. Nusikalstami padariniai pagal BK 172 straipsnio 2 dalį
  1.5. Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už rinkimų ar referendumo teisių ir tvarkos pažeidimus atribojimas
  2. Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas
  2.1.Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  3. Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas
  3.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  4. Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas
  4.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  5. Neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas
  5.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  5.2. Alternatyvių veikų sampratos
  Marius Kuzminovas, Marijus Šalčius
  XI skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms
  1. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas
  1.1. Bendras BK 176 straipsnio nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. BK 176 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos padariniai
  1.3. BK 176 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų subjektyvieji požymiai
  1.4. Priežastinis ryšys tarp darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo ir kilusių padarinių
  1.5. BK 176 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos specialusis subjektas
  2. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai
  Olegas Fedosiukas
  XII skyrius
  Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams
  1. Vagystė
  1.1. Bendras vagystės nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  1.2. Vagystės dalykas
  1.3. Pagrobimo samprata ir laikino svetimo turto užvaldymo problema
  1.4. Vagystės baigtumo nustatymas
  1.5. Atviroji vagystė (BK 178 str. 2 d.)
  1.6. Vagystė, padaryta įsibraunant į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją (BK 178 str. 2 d.)
  1.7. Kišenvagystė (BK 178 str. 2 d.)
  1.8. Automobilio vagystė (BK 178 str. 2 d.)
  1.9. Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarančio turto ar jo dalies vagystė (BK 178 str. 2 d.)
  1.10. Didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turto vagystė (BK 178 str. 3 d.)
  1.11. Vagystė, padaryta dalyvaujant organizuotoje grupėje (BK 178 str. 3 d.)
  1.12. Didelės vertės turto vagystė (BK 178 str. 3 d.)
  1.13. Nedidelės vertės turto vagystė (BK 178 str. 4 d.)
  2. Plėšimas
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Fizinis smurtas kaip plėšimo požymis
  2.3. Grasinimas kaip plėšimo požymis
  2.4. Kitoks atėmimas galimybės priešintis kaip plėšimo požymis
  2.5. Plėšimas panaudojant nešaunamąjį ginklą, peilį ar kitą specialiai žmogui sužaloti pritaikytą daiktą (BK 180 str. 2 d.), šaunamąjį ginklą ar sprogmenis (BK 180 str. 3 d.)
  2.6. Plėšimo normos santykis su normomis, kriminalizuojančiomis fizinį ir psichinį smurtą
  3. Radinio pasisavinimas
  3.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  3.2. Pasisavinimo neteisėtumo aiškinimas atsižvelgiant į civilinių įstatymų nuostatas
  4. Turto prievartavimas
  4.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4.2.Turto prievartavimo dalykas
  4.3. Turtinės pretenzijos neteisėtumas
  4.4. Psichinės prievartos galimos formos
  4.5. Turto prievartavimo atribojimas nuo plėšimo
  4.6. Turto prievartavimas panaudojant fizinį smurtą, sunaikinant ar sugadinant turtą (BK 181 str. 2 d.)
  4.7. Laisvės atėmimas kaip turto prievartavimą kvalifikuojantis požymis (BK 181 str. 2 d.)
  4.8. Turto prievartavimas, padaręs didelę turtinę žalą (BK 181 str. 2 d.), didelės vertės turto ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčių vertybių prievartavimas (BK 181 str. 3 d.)
  4.9. Turto prievartavimo normos konkurencija su kitomis BK normomis ir jos įveikimas
  5. Sukčiavimas ir turtinės žalos padarymas apgaule
  5.1. Bendras sukčiavimo nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  5.2. Sukčiavimo dalyko ir veikos požymiai
  5.3. Apgaulės samprata
  5.4. Sukčiavimo ir civilinės teisės pažeidimo atribojimo kriterijai
  5.5. Sukčiavimo atskyrimas nuo mokesčių slėpimo
  5.6. Bendras turtinės žalos padarymo apgaule (BK 186 str.) nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  5.7. Turtinės žalos padarymo apgaule ir sukčiavimo normų santykis
  5.8. Turtinės žalos padarymo apgaule kvalifikavimas atsižvelgiant į padarytos žalos dydį
  6. Manipuliavimas sporto varžybomis
  6.1. Bendras manipuliavimo sporto varžybomis nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  7. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis
  7.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  7.2. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atribojimo problema
  7.3. Veikos kvalifikavimas atsižvelgiant į padarytos žalos dydį
  8. Patikėto turto pasisavinimas ir išvaistymas
  8.1. Bendras pasisavinimo ir iššvaistymo nusikalstamų veikų sudėčių apibūdinimas
  8.2. Turtas ir turtinė teisė kaip pasisavinimo ir iššvaistymo dalykas
  8.3. Pasisavinimo samprata
  8.4. Ar laikinas patikėto turto užvaldymas laikytinas pasisavinimu?
  8.5. Iššvaistymo samprata
  8.6. Neatsargaus iššvaistymo problema
  8.7. Baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atribojimas pasisavinimo ir iššvaistymo bylose
  8.8. Pasisavinimo ir iššvaistymo kvalifikavimas atsižvelgiant į turto ar turtinės teisės vertę
  9. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas
  9.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  9.2. Kaltės nustatymo specifika
  9.3. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo klasifikacija pagal turto vertę
  9.4. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo, naudojimosi arba realizavimo normos (BK 189 str.) santykis su nusikaltimo slėpimo (BK 237 str.) ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (BK 216 str.) normomis
  10. Neteisėtas praturtėjimas
  10.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  11. Nusikalstamas turto sunaikinimas ar sugadinimas
  11.1. Bendras turto sunaikinimo ar sugadinimo sudėčių apibūdinimas
  11.2. Turto sunaikinimas ir sugadinimas kaip kitų nusikalstamų veikų požymis
  11.3. Turto sunaikinimo ir sugadinimo kvalifikuotosios sudėtys
  Simona Žižienė
  XIII skyrius
  Nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei
  1. Autorystės pasisavinimas
  1.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  1.2. Autorystės pasisavinimo dalykas
  1.3. Autorystės pasisavinimas kaip veika
  1.4. Privertimas kaip veika
  2. Literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas
  2.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  2.2. Neteisėtas atgaminimas kaip veika
  2.3. Komercinių tikslų samprata
  2.4. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už neteisėtą atgaminimą atribojimas
  2.5. Neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas arba laikymas kaip veika
  3. Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas
  3.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  4. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas
  4.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas
  5.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5.2. Išimtinių patento savininko teisių pažeidimas
  5.2.1. Nusikaltimo dalykas
  5.2.2. Išimtinės patento savininko teisės
  5.3. Išimtinių dizaino savininko teisių pažeidimas
  5.3.1. Nusikaltimo dalykas
  5.3.2. Išimtinės dizaino savininko teisės
  5.4. Juridinio asmens teisės į juridinio asmens pavadinimą pažeidimas
  Edita Gruodytė, Marius Kuzminovas
  XIV skyrius
  Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui
  1. Virtualaus nusikaltimo padarymo vieta
  2. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims
  2.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  2.2. Dalykas – elektroniniai duomenys
  2.3. Poveikis elektroniniams duomenims: veikos ir būdai
  2.4. Žala, priežastinis ryšys
  2.5. Kvalifikuojantis požymis – specialusis dalykas (BK 196 str. 2 d.)
  3. Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas
  3.1. Bendras nusikalstamos veikos sudėties apibūdinimas
  3.2. Nevieši elektroniniai duomenys
  3.3. Elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas
  3.4. Kvalifikuojantis požymis
  4. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai
  5. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos
  5.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  5.2. BK 198¹ straipsnio santykis su kai kuriomis kitų BK skyrių normomis
  6. Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis
  6.1. Bendras nusikaltimo sudėties apibūdinimas
  6.2. Nusikaltimo dalykas
  6.3. BK 198² straipsnio veikos ir būdas

  Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Pirmoji knyga