Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  I SKYRIUS. TEORINIS SOVIETINĖS MODERNIOSIOS VISUOMENĖS TRANSFORMACIJOS KLAUSIMAS
  1. Kaip sovietinio ir posovietinio laikotarpio Lietuvos visuomenės tyrimas dera su modernizacijos teorijomis?
  1.1. Totalitarinis, revizionistinis ir postrevizionistinis istorikų požiūris į sovietinę sistemą
  1.2. Sovietinio laikotarpio visuomenės modernizacija
  1.3. Socialinių mokslų diskursų naratyvai
  2. Sovietinis kolonializmas
  3. Universali ar pliurali visuomenės modernizacija?
  3.1. Daugiariopos modernybės
  3.2. Daugiariopos modernybės ar modernybės įvairovė?
  3.3. Susipynusi modernybė
  3.4. Reaguojanti modernizacija
  3.5. Hibridinė modernybė
  3.5.1. Pirmasis hibridizacijos tipas: Lotynų Amerika ir N. G. Canclinis
  3.5.2. Antrasis hibridizacijos tipas: kolonijinė modernizacija ir H. K. Bhabha
  3.5.3. Trečiasis hibridizacijos tipas: kolonijinė sovietinė modernizacija
  3.5.4. Moderniosios Lietuvos visuomenės raidos socialiniai veikėjai ir hibridinės modernybės
  4. Pirmoji (ankstyvoji) modernybė ir sovietinė modernizacija
  5. Modernizacijos procesas struktūriniu požiūriu
  6. Socialinių agentų vaidmuo modernizacijos procese
  6.1. Sovietinės visuomenės „vidurinioji klasė“
  6.2. Kolonijinis sovietinės visuomenės susiskaidymas
  6.3. Sovietinė nomenklatūrinė biurokratija
  7. Modernizacijos proceso socialinių agentų ir socialinės struktūros aspektų sąveika: skirtingos visuomenių raidos trajektorijos
  8. Sovietinės hipokrizijos ypatumai ir prisitaikymo praktikos
  8.1. Hipokrizinės visuomenės kaita
  9. Sovietinė modernizacija ir sovietinio laikotarpio modernizacija. Apibendrinimas
  II SKYRIUS. SOVIETINIS ŽEMĖS ŪKIO HIBRIDAS IR JO TRANSFORMACIJA
  Įvadas
  1. Kapitalistinio ir socialistinio žemės ūkio modernizacijos bendrumai ir skirtumai
  2. Posovietinis laikotarpis
  3. Kolchozinės sistemos pertvarkymo struktūrinės sąlygos ir pagrindiniai socialiniai veikėjai
  4. Žemės nuosavybės klausimas
  5. Apibendrinimas
  III SKYRIUS. SOVIETINIO HIBRIDO PRITAIKYMAS LIETUVOS URBANIZACIJOJE IR JO POKYČIAI PIRMUOJU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEŠIMTMEČIU
  Įvadas
  1. Socialistinės (sovietinės) planinės urbanizacijos aidai posovietiniu laikotarpiu
  2. Sovietinė urbanizacija kaip būsto fondo plėtros ir teritorinio planavimo išraiška modernioje visuomenėje
  2.1. Vėlyvojo sovietmečio urbanizacijos modelio kaip hibrido požymiai Lietuvoje
  3. Rinkos ekonomika grįsta urbanizacija ir institucinis sovietinio hibrido dekonstravimas Lietuvoje
  4. Sovietinio hibridiškumo palikimas nepriklausomos Lietuvos urbanizacijoje. Apibendrinimas
  IV SKYRIUS. HIBRIDINĖS SOVIETINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TRANSFORMACIJA: VISUOMENĖS SVEIKATA IR DALYVAVIMAS
  Įvadas
  1. Hibridiškumo bruožai: sveikatos priežiūros sistema sovietmečio Lietuvoje
  2. Visuomenės dalyvavimo priimant sveikatai svarbius sprendimus samprata
  3. Visuomenės dalyvavimo apibrėžtis 1991–2002 m. nacionaliniuose sveikatos politikos dokumentuose
  4. Sovietinio hibridiškumo poveikis posovietinei SPS transformacijai. Apibendrinimas
  APIBENDRINIMAS Sovietinė modernizacija ir sovietinio laikotarpiomodernizacija: hibridinė modernybė
  SUMMARYSoviet modernity and modernizationduring soviet period: Hybrid modernity
  MOKSLINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS
  POLITINIŲ IR TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

  Hibridinė sovietinio laikotarpio visuomenės modernizacija