Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  I. STATINĖS REKLAMOS SANDARA
  1.1. Vaizdiniai elementai statinėje reklamoje
  1.1.1. Vaizdinių reklamos elementų klasifikacija
  1.1.2. Reklamos dizaino elementai ir principai
  1.1.3. Psichologinis asociatyvusis spalvų poveikis
  1.1.4. Vizualiniai statinės reklamos elementai
  1.1.5. Verbaliniai statinės reklamos elementai
  1.2. Reklamos maketo sudėtingumas
  1.2.1. Reklamos sudėtingumo teorija
  1.2.2. Vizualinis reklamos maketo sudėtingumas
  1.2.3. Verbalinis reklamos maketo sudėtingumas
  1.2.4. Informacinis reklamos maketo sudėtingumas
  1.2.5. Reklamos maketo sudėtingumo modelis
  1.3. Statinės reklamos maketo elementas – logotipas
  1.4. Statinės reklamos maketo kompozicija
  1.4.1. Reklamos maketo formatas
  1.4.2. Reklamos elementų išdėstymo makete principai
  1.4.3. Prekės ženklo pozicija reklamos makete
  I skyriaus literatūra
  II. REKLAMOS KŪRYBINĖ STRATEGIJA
  2.1. Reklamos kreipinio tipai
  2.1.1. Emociniai reklamos kreipiniai
  2.1.2. Racionalieji reklamos kreipiniai
  2.1.3. Reklamos kreipinio įtaka reklamos efektyvumui
  2.2. Reklaminės žinutės siužetas
  2.3. Reklaminės žinutės šaltinis
  2.3.1. Reklaminės žinutės šaltinio samprata ir klasifikacija
  2.3.2. Reklaminės žinutės šaltinio įtaka dėmesiui į reklamą
  2.3.3. Reklaminės žinutės šaltinio įtaka produkto ar prekės ženklo vertinimui
  II skyriaus literatūra
  III. STATINĖS REKLAMOS KONTEKSTAI
  3.1. Reklama spaudoje
  3.2. Statinė reklama pardavimo vietoje
  3.2.1. Vartotojų elgseną pardavimo vietoje lemiantys veiksniai
  3.2.2. Apsipirkinėjimo vertė ir vartotojų atsakas į stimulus parduotuvėje
  3.2.3. Statinės reklamos pardavimo vietoje įtaka vartotojų elgsenai
  3.3. Statinė lauko reklama
  3.3.1. Statinės lauko reklamos specifika
  3.3.2. Reklaminės žinutės tikslinės auditorijos veiksniai
  3.3.3. Reklaminės žinutės konteksto veiksniai
  3.3.4. Reklaminės žinutės aplinkos sąlygų veiksniai
  3.3.5. Statinės lauko reklamos įtaka vartotojų elgsenai
  III skyriaus literatūra
  IV. STATINĖS REKLAMOS EFEKTYVUMO VERTINIMO METODAI
  4.1. Neuromarketingo tyrimų metodai
  4.1.1. Elektroencefalografija
  4.1.2. Žvilgsnio sekimo sistema
  4.2. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai
  IV skyriaus literatūra
  V. STATINĖS REKLAMOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS
  5.1. Statinės reklamos žinutės kontekstas
  5.1.1. Reklaminės žinutės šaltinis
  5.1.2. Prekės ženklo pozicija reklamos makete
  5.1.3. Reklaminės žinutės kompleksiškumas
  5.1.4. Reklaminės žinutės kreipinys
  5.1.5. Logotipai reklamoje
  5.1.6. Spalvos reklamoje
  5.1.7. Vizualinė metafora reklamoje
  5.2. Spausdintos reklamos kontekstas
  5.3. Lauko reklamos kontekstas
  5.4. Reklamos pardavimo vietoje kontekstas
  5.5. Reklamos etika
  5.6. Statinės reklamos efektyvumo vertinimo modelis
  V skyriaus literatūra
  IŠVADOS
  Literatūra

  Statinė reklama: teorija ir praktika