Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  1.1. Etikos apibrėžimas
  1.2. Etikos teorijos
  1.2.1. Deontologinė etika (veiksmo prigimtis)
  1.2.2. Teleologinė etika: utilitarizmas (veiksmų pasekmės)
  1.2.3. Dorybių etika (asmens savybės)
  1.2.4. Principais grįsta (prima facie) etika (veiksmų motyvai)
  1.3. Etikos principų kriterijai
  1.4. Etikos ryšys su kitomis normatyvinėmis sistemomis
  2. Etinių sprendimų priėmimas
  2.1. Etinių problemų apibrėžimas
  2.2. Etinių dilemų apibrėžimas
  2.3. Etinių sprendimų priėmimo modeliai
  2.3.1. Kitchener etinių sprendimų priėmimo modelis
  2.3.2. Kritinio vertinimo modelis
  2.3.3. Dorovės–etikos modelis
  2.3.4. Dalyvavimo etika
  2.3.5. Penkių žingsnių modelis
  2.4. Sprendimų priėmimas kritiniu ar kriziniu atveju
  3. Psichologo profesinės etikos kodeksai: raida, tikslai, baziniai etikos principai
  3.1. Asmeninės ir profesinės etikos integravimas
  3.2. Etikos kodeksai
  3.2.1. Psichologo profesinės etikos kodeksų istorinė raida
  3.2.2. Etikos kodeksų tikslai ir funkcijos
  3.2.3. Etikos kodeksų trūkumai
  3.2.4. Etikos kodeksai ir teisė
  3.2.5. Psichologo profesinius etikos kodeksus grindžiantys etikos principai ir „kliento“ apibrėžimas
  3.2.5.1. Kanados psichologų asociacijos Etikos kodeksas
  3.2.5.2. Amerikos psichologų asociacijos Etikos kodeksas
  3.2.5.3. Britų psichologų sąjungos Etikos kodeksas
  3.2.5.4. Australijos psichologų sąjungos Etikos kodeksas
  3.2.5.5. Europos psichologų asociacijų federacijos Etikos metakodeksas
  4. Psichologo profesinė kompetencija
  4.1. Psichologo profesinės kompetencijos sritys
  4.2. Kultūrinė kompetencija dirbant su etninėmis, religinėmis ir seksualinėmis mažumomis
  4.3. Emocinė kompetencija
  4.4. Profesinės kompetencijos vystymas
  5. Informuotas sutikimas
  5.1. Teisiniai informuoto sutikimo aspektai
  5.2. Informuoto sutikimo istorinės prielaidos
  5.3. Sprendimų priėmimo dalyviai ir informuoto sutikimo forma
  5.4. Informacija, kuri turėtų būti pateikiama klientams
  6. Psichologo profesinių santykių ribos
  6.1. Dvigubi santykiai, sutampantys laike
  6.2. Dvigubi santykiai, nesutampantys laike
  6.3. Neišvengiami kontaktai
  6.4. Subtilūs ribų peržengimai
  6.5. Kiti galimi ribų peržengimai
  6.6. Seksualiniai santykiai su klientais
  6.7. Profesinių ribų peržengimo požymiai, rizikos veiksniai ir psichologo veiksmai peržengus ribas
  7. Privatumas, konfidencialumas ir teisinė privilegija
  7.1. Privatumas
  7.2. Konfidencialumas
  7.2.1. Konfidencialumo išimtys
  7.2.2. Konfidencialumas dirbant su šeimomis ir grupėmis
  7.2.3. Konfidencialumas dirbant su paaugliais
  7.2.4. Konfidencialumas dirbant specialistų komandoje
  7.3. Teisinė privilegija
  7.4. Dokumentų (įrašų) laikymas / saugojimas
  8. Profesinė etika atliekant psichologinį vertinimą
  8.1. Kompetencija
  8.2. Informuotas sutikimas atlikti psichologinį vertinimą
  8.3. Vertinimo instrumentų apsauga
  9. Profesinė etika teikiant psichologinę pagalbą
  9.1. Profesinės klaidos
  9.2. Terapijos užbaigimas
  9.3. Pareiga nukreipti ar konsultuotis
  9.4. Darbas institucijoje: psichologinės pagalbos teikimas, bendradarbiaujant su kitais specialistais
  9.5. Kolegų neetiško elgesio identifikavimas
  9.6. Psichologinė pagalba pasitelkus nuotolines priemones
  9.7. Klientų progreso stebėsena
  10. Darbo su rizikos grupės klientais etiniai aspektai
  10.1. Grėsmę trečiosioms pusėms keliantys klientai
  10.2. Psichologui grėsmę keliantys klientai
  10.3. Į savižudybę linkę klientai
  10.4. Klientai, sergantys AIDS ar kitomis infekcinėmis ligomis
  10.5. Įstatymais įpareigoti pranešimai
  11. Etika psichologijos moksliniuose tyrimuose
  11.1. Pagarba tyrimo dalyvių autonomijai ir informuotas sutikimas
  11.2. Pažeidžiamų asmenų ir grupių apsauga
  11.3. Apgaulės moksliniame tyrime naudojimas
  11.4. Tyrėjo kompetencija, dalyvių atranka ir tyrimai su gyvūnais
  11.5. Etika mokslinius tyrimus atliekant internetu
  11.6. Mokslinio tyrimo rezultatų publikavimas
  Literatūra

  Psichologo profesinė etika