Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  1.2. Mirtingumo nuo lėtinių ligų problema pasaulyje ir Lietuvoje
  1.3. Kodėl tyrime nagrinėjamos širdies ir kraujagyslių bei lėtinės sąnarių ligos?
  1.4. Sergančiųjų lėtinėmis ligomis reabilitacijos aspektai
  2 skyrius. Lėtinių ligų išsivystymo elgesio rizikos veiksniai
  2.1. Antsvorio ir nutukimo problema pasaulyje ir Lietuvoje
  2.1.1. Sveikos mitybos įpročių ugdymo priemonės
  2.1.2. Mitybos įpročiai ir lėtinės ligos
  2.2. Fizinio pasyvumo problema pasaulyje ir Lietuvoje
  2.2.1. Fizinio aktyvumo didinimo priemonės
  2.2.2. Fizinis aktyvumas ir lėtinės ligos
  2.3. Alkoholio vartojimo problema pasaulyje ir Lietuvoje
  2.3.1. Alkoholio vartojimo mažinimo priemonės
  2.3.2. Alkoholio vartojimas ir lėtinės ligos
  2.4. Rūkymo problema pasaulyje ir Lietuvoje
  2.4.1. Rūkymo mažinimo priemonės
  2.4.2. Rūkymas ir lėtinės ligos
  3 skyrius. Su sveikata susijusios teorinės prielaidos
  3.1. Asmens sveikatą palaikančios psichologinės teorinės prielaidos. Sveikatos psichologijos teorinių modelių apžvalga
  3.2. Motyvuojantis pokalbis: teorinis pagrindimas, principai ir praktinis taikymas
  3.2.1. Teorinis motyvuojančio pokalbio pagrindimas
  3.3.2. Motyvuojančio pokalbio principai ir praktinis taikymas
  4 skyrius. Motyvuojančio  pokalbio veiksmingumo tyrimo metodologija
  4.1. Tiriamieji
  4.2. Metodai
  4.3. Tyrimo procedūra
  5 skyrius. Motyvuojančio pokalbio taikymas keičiant sergančiųjų lėtinėmis ligomis sveikatai nepalankaus elgesio įpročius
  5.1. Tyrimo kintamųjų palyginimas poveikio ir lyginamojoje grupėse reabilitacijos pradžioje
  5.2. Motyvuojančio pokalbio veiksmingumo analizė
  5.2.1. Motyvuojančio pokalbio veiksmingumas stiprinant sergančiųjų lėtinėmis ligomis motyvaciją keisti sveikatai nepalankų elgesį
  5.2.2. Motyvuojančio pokalbio veiksmingumas keičiant sergančiųjų lėtinėmis ligomis sveikatai nepalankų subjektyviai vertinamą elgesį
  5.3. Sociodemografinių rodiklių ryšys su psichologinio poveikio efektyvumu
  5.4. Fizinės sveikatos rodiklių ryšys su psichologinio poveikio efektyvumu
  6 skyrius. Emocijos ir sveikata
  6.1. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų emocinės būklės ypatumai
  6.1.1. Depresiškumas
  6.1.2. Nerimastingumas
  6.2. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų emocinės būsenos poveikis intervencijų veiksmingumui
  6.2.1. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų depresiškumo reikšmė motyvuojančio pokalbio veiksmingumui
  6.2.2. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų nerimastingumo reikšmė motyvuojančio pokalbio veiksmingumui
  7 skyrius. Asmenybė ir sveikata
  7.1. Sergančiųjų lėtinėmis ligomis asmenybės bruožų ypatumai
  7.2. Sergančiųjų lėtinėmis ligomis asmenybės bruožų reikšmė intervencijų veiksmingumui
  7.2.1. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų ekstraversijos reikšmė motyvuojančio pokalbio veiksmingumui
  7.2.2. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų neurotiškumo reikšmė motyvuojančio pokalbio veiksmingumui
  7.2.3. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų atvirumo patirčiai reikšmė motyvuojančio pokalbio veiksmingumui
  7.2.4. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų sutariamumo reikšmė motyvuojančio pokalbio veiksmingumui
  7.2.5. Lėtinėmis ligomis sergančių asmenų sąmoningumo reikšmė motyvuojančio pokalbio veiksmingumui
  Išvados ir apibendrinimas
  Rekomendacijos
  Summary
  Literatūra

  Motyvuojančio pokalbio veiksmingumas lėtinėmis ligomis sergančiųjų grupėje