Viso knygų: 790
  el. paštaskodas
  1. Moksliniai debatai dėl Europos vaidmens tarptautinėje politikoje
  1.1. Europos Sąjunga kaip tarptautinis veikėjas: ES užsienio politikos mokslinė analizė ir galios paieškos teoriniame kontekste
  1.2. Europos normatyvinė galia ir jos kritika
  1.3. Socialinė vaidmens teorija tarptautinėje politikoje
  2. Projektuojant galią ir koherentiškumą Europos užsienio politikoje: institucinė perspektyva
  2.1. Besidalijant kompetencijomis ES išorės politikose: institucinis trikampis ir valstybių narių interesai
  2.2. Lyderystė ir ES diplomatinis korpusas: kaip ir kas europiečiams atstovauja tarptautinėje erdvėje?
  2.3. Kylanti Europos Parlamento galia: ieškant vaidmens ES išorės politikoje
  3. Europos Sąjungos vaidmuo ir užsienio politikos įgyvendinimas kaimynystės erdvėje: EKP studija
  3.1. Intencinė perspektyva: Europos Sąjungos vaidmens kaimynystėje koncepcijos formavimas
  3.2. Vaidmens kaimynystėje įgyvendinimas: interakcinis, arba sąveikų, aspektas
  3.3. Ieškant politinio poveikio: institucinė perspektyva ir normatyviniai pokyčiai
  3.4. Politinis ir normatyvinis poveikis partnerinių šalių sociopolitinėms sistemoms
  Išvados
  Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas
  Summary
  Apie autorę

  Kur slypi Europos galia? Normatyviniai, instituciniai ir ekonominiai šaltiniai ES užsienio politikoje