Viso knygų: 791
  el. paštaskodas
  1. BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNŲ MENO SPECIFIKA EUROPOJE IR LIETUVOJE
  2. KAUNO BENEDIKTINIŲ VIENUOLYNO ANSAMBLIO ARCHITEKTŪRA IR DAILĖ: GROŽIS, DVASINGUMAS, KASDIENYBĖ
  Šv. Mikalojaus bažnyčios architektūros savitumas
  Bažnyčios interjero dailė XVII-XVIII amžiuje
  Vienuolyno ansamblio pertvarkos XIX amžiuje
  Modernėjimo link: XX a. pirmoji pusė
  Atgimimo šviesoje: XX a. antroji pusė
  APIBENDRINIMAS
  SUMMARY
  SANTRUMPOS
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS
  PRIEDAI
  ASMENVARDŽIŲ RORYKLĖ
  VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

  Kauno benediktinių vienuolyno tyrimai, 2 T. Kauno benediktinių vienuolyno ansamblio meninė savastis