Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  Pastangos teoretizuoti religiją šiuolaikinėse visuomenėse
  Moksliniai religijos tyrimai? Gal juokaujate!
  religijos sociologija: tolesnės įžvalgos
  Bažnyčia lauke, o Dievas viduje: Religingumas ir (arba) dvasingumas?,
  Religija, pilietinė visuomenė ir sekuliarioji religijotyra
  Religinio gyvenimo įvairovė Lietuvos ir kitose Europos visuomenėse
  Individualus religingumas ir sekuliarumas: Europos šalių palyginimas
  TEISINIAI SVARSTYMAI APIE NAUJUOSIUS RELIGINIUS JUDĖJIMUS „NAUJOJOJE EUROPOJE“
  Sekuliarizacija Lietuvoje: privataus ir viešo religingumo bruožai
  Kasdienybės religinės praktikos Lietuvoje
  Katalikiškas religingumas Lietuvoje: nuo ortodoksiškumo iki simboliškumo
  Ateizmo raiška Lietuvoje: ateistinių pažiūrų ypatumai ir ateistų santykis su visuomene
  Bažnyčia, kunigas, gyvieji ir mirusieji: mainų praktikos katalikiškose Pietų Lietuvos kaimų vietovėse
  Liaudies religingumas lietuvių šeimoje (XX a. – XXI a. pradžia)
  Apie autorius

  Religija ir visuomenė: teorinės įžvalgos ir kasdieninės praktikos