Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  VARTOJAMŲ SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS
  1. TYRIMO „MUZIKINIO UGDYMO REALIJOS
  2. MUZIKINIO UGDYMO REALIJOS IR MUZIKOS UGDYTOJŲ RENGIMAS: DIMENSIJOS, TYRIMAI IR TOBULINIMO PERSPEKTYVA DAUGIALYPIŲ ŠIANDIENOS PASAULIO REIKALAVIMŲ KONTEKSTE
  2.1. Šiandienos pasaulis: tarp vizijos ir realijų
  2.2. Muzikos ugdytojų rengimas: tradicija ir šiandienos iššūkiai
  2.3. Mokymosi paradigmos charakteristikos ir poveikis mokytojų rengimo kaitos uždaviniams
  2.3.1. Mokymosi sampratos turinio įvairovė
  2.3.2. Muzikos ugdytojų veiklos paskirtis: tarp tęstinumo ir takumo
  2.4. Muzikos ugdytojo veiklos ir rengimo dimensijos bei iššūkiai
  2.5. Muzikinio ugdymo ir muzikos ugdytojų rengimo aktualijų tyrimai: apžvalga ir įžvalgos
  2.6. Muzikos ugdytojų veiklos ir jų rengimo modeliavimas
  3. TYRIMO „MUZIKINIO UGDYMO REALIJOS IR MUZIKOS UGDYTOJŲ RENGIMAS: DIMENSIJOS, TYRIMAI IR TOBULINIMO PERSPEKTYVA“ REZULTATAI
  3.1. Pirmasis etapas: mokinių ir pedagogų
  3.1.1. Respondentų charakteristikos
  3.1.2. Mokinių, studentų ir pedagogų (muzikos mokytojų ir ne muzikos mokytojų), muzikos ugdytojų rengėjų požiūris į muzikinį ugdymą, jo paskirtį, pasirengimą muzikiniam ugdymui
  3.2. Antrasis etapas: studentų (būsimų muzikos pedagogų) ir jų rengėjų požiūris į muzikinį ugdymą, jo paskirtį, pasirengimą muzikiniam ugdymui ir jo tobulinimo galimybes (pokyčių modeliavimas)
  3.2.1. Tyrimo dalyvių pristatymas
  3.2.2. Studentų interviu duomenų analizė
  3.2.3. Dėstytojų interviu duomenų analizė
  3.2.4. Tyrėjų refleksija
  IŠVADOS IR DISKUSIJA
  SUMMARY
  MUSIC EDUCATION AND EDUCATION OF THE TEACHERS OF MUSIC: DIMENSIONS, RESEARCH STUDIES, AND
  LITERATŪROS SĄRAŠAS
  PRIEDAI
  1 priedas
  2 priedas

  Muzikinio ugdymo realijos ir muzikos ugdytojų rengimas: dimensijos, tyrimai ir tobulinimo perspektyva