Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  JAUNUOLIŲ BALSO LAVINIMO PRAKTIKA
  EDUKACINIAI MUZIKOS IMPROVIZACIJOS TAIKYMO ASPEKTAI RENGIANT BŪSIMUS MUZIKOS MOKYTOJUS UNIVERSITETE: VEIKLOS TYRIMO REZULTATAI
  FILOSOFINĖS UGDYMO SISTEMOS – MUZIKINIO UGDYMO OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖ
  SOCIALINIŲ, FILOSOFINIŲ TEORIJŲ RAIŠKA ŠIANDIENIAME BEI PERSPEKTYVINIAME MUZIKINIAME UGDYME
  PAŽINTINĖS VEIKLOS SKATINIMAS PER INTEGRUOTAS PAMOKAS
  DAILĖS DALYKO INTEGRAVIMO MUZIKOS PAMOKOSE GALIMYBĖS
  MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMĄ SKATINANČIOS PROGRAMOS TAIKYMO PATIRTIS MUZIKOS INSTRUMENTO PAŽINIMO PAMOKOSE: ATVEJO ANALIZĖ
  ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO IŠTAKOS IR FORMOS: BUTOH ŠOKIO POETIKA
  CHILDREN’ MUSICALITY DEVELOPMENT DYNAMICS
  AN INVESTIGATION ON THE CONDITIONS FOR BIPROFESSIONAL(PERFORMER AND TEACHER) IDENTITY INTEGRATION IN LATVIA USING THE ANALYSIS OF IMPLICANTS
  MENINIO UGDYMO REIKŠMĖ SOCIALINIŲ SANTYKIŲ PLĖTOTEI
  MUZIKOS PAMOKA GIMNAZIJOJE: MOKYMO IR MOKYMOSI SĄVEIKOS ASPEKTAS
  DAILĖS MOKYTOJO MENINĖS KOMPETENCIJOS APIBRĖŽTIS
  THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF MUSICAL ACTIVITY
  LIPDYMO IŠ MOLIO VEIKSMINGUMAS VAIKŲ NEIŠSIVYSČIUSIAI KALBAI UGDYTI IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE
  DUOMENYS APIE AUTORIUS
  AUTHORS
  REIKALAVIMAI SPAUSDINAMIEMS STRAIPSNIAMS

  Meninio ugdymo realijos ir plėtros perspektyvos