Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  Vaitiškiuose nesaugu
  Sudie, Vaitiškiai!
  Iki Pilkalnio
  Gumbinės kryptimi
  Kumečio pareigose
  Kaip ištrūkti?
  Kelionė į Tilžę
  Gerviškius apleidžiant
  Nuo Gumbinės iki Marienburgo
  Prie Marienburgo vartų
  Žvilgsnis atgal
  Nuo Marienburgo iki Riesos
  Pas Oswaldą Hegnerį
  Maisto klausimas
  Septyni Falkenbergai
  Kelionės į Berlyną
  Riesos plieno gamykloje
  Pabėgimas iš Riesos
  Saksų žemę apleidžiant
  Nuo Riesos iki Gunzenhauseno
  Dittenheime ir Ehlheime
  Bagažo medžioklė
  Talkoje pas Schübelį
  Lėktuvų išdaigos
  Frontai braška
  Amerikiečiai atėjo
  Komitetai ir demagogija
  Stopfenheimas
  Nusivylimas
  Į stovyklą (satyra)
  Kraustomės į Augsburgą
  Summary. Justinas Juozas Mašiotas From Vaitiškiai to Augsburg: Wartime Memories
  Apie autorių
  Asmenvardžių rodyklė
  Vietovardžių rodyklė

  Justinas Juozas Mašiotas. Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo metų atsiminimai