Viso knygų: 794
  el. paštaskodas
  1. PARAPIJOS ERDVĖ
  APYTALAUKIO DVARŲ SAVININKAI
  PIRMOJI APYTALAUKIO BAŽNYČIA
  2. PETRO ŠIUKŠTOS TESTAMENTAS
  JĖZUITŲ IDĖJŲ ĮTAKA
  APYTALAUKIO BAŽNYČIOS FUNDACIJA
  RŪPESTIS SIELOS IŠGANYMU
  3. APYTALAUKIO PARAPIJOS PADĖTIS 1642 1750 M.
  APYTALAUKIO BAŽNYČIOS FUNDACIJOS ĮGYVENDINIMAS
  PARAPIJA XVII A. VIDURYJE: KLEBONŲ VEIKLA
  APYTALAUKIO BAŽNYČIA IR JOS VIDAUS ĮRANGA 16741677 M.
  XVII A. PASKUTINIOJO KETVIRČIO PRESBITERIJOS SIENŲ TAPYBA
  BAŽNYČIOS PADĖTIS 1716 M.
  PARAPIJOS ŪKIS
  J. K. BROLINSKIO IR L. STREBEIKOS KONFLIKTAS DĖL APYTALAUKIOPARAPIJOS ADMINISTRAVIMO
  L. STREBEIKOS KONFLIKTAS SU APYTALAUKIO DVARO SAVININKAISŠIUKŠTOMIS
  PARAPIJA XVIII A. PIRMOJOJE PUSĖJE: K. SIURBLEVIČIAUS PASTANGOS
  4. PARAPIJOS KLESTĖJIMAS PRANCIŠKAUS MYKOLO PRANCKEVIČIAUS LAIKAIS 1750-1763
  KLEBONO BIOGRAMA
  APYTALAUKIO BAŽNYČIOS PADĖTIS 1755 M. VIZITACIJOS DUOMENIMIS
  BAŽNYČIOS ALTORIAI IR IKONOGRAFINĖ PROGRAMA 1755 M.
  SIELOVADA, KARITATYVINĖ IR ŠVIEČIAMOJI VEIKLA
  SIELOVADOS KALBOS KLAUSIMAS APYTALAUKIO PARAPIJOJE
  APYTALAUKIO KLEBONIJOS ŪKIS
  KONFLIKTAS SU APYTALAUKIO DVARU
  5. APYTALAUKIS XVIII XIX A. SANDŪROJE: PIRMIEJI PRARADIMAI
  JURGIO MINGAILOS KLEBONAVIMAS
  JĖZUITŲ ORDINO PANAIKINIMO POVEIKIS APYTALAUKIOPATRONATO TEISEI
  BAŽNYČIOS INTERJERAS 1784 M. IR 1796 M. INVENTORIŲ DUOMENIMIS
  BAŽNYČIOS SIELOVADA IR ŪKIS
  UŽVALKIŲ FILIJOS LIKIMAS
  6. BE VALSTYBĖS
  KOPLYČIŲ KŪRIMAS APYTALAUKIO PARAPIJOJE XVIII A. PABAIGOJE
  ŠVENTYBRASČIO KOPLYČIA
  LANČIŪNAVOS KOPLYČIA
  APYTALAUKIO KLEBONAI IR KITI BAŽNYČIOS TARNAI XIX A.
  KOPLYČIŲ ADMINISTRAVIMAS
  APYTALAUKIO BAŽNYČIOS BŪKLĖ XIX A.
  ALTORIAI IR IKONOGRAFINĖ PROGRAMA
  SIELOVADA
  PARAPINĖ MOKYKLA IR PRIEGLAUDA
  APYTALAUKIO PARAPIJOS ŽEMĖVALDA IR TURTINĖ PADĖTIS
  TAUTINIAI SANTYKIAI IR KOVA SU CARO ADMINISTRACIJA
  7. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS IDĖJOS ĮGYVENDINIMAS APYTALAUKIO PARAPIJOJE
  PARAPIJOS REAKCIJA Į 1905 M. ĮVYKIUS
  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMASIR APYTALAUKIO PARAPIJA
  APYTALAUKIO KLEBONAI IR JŲ PAGALBININKAI
  ŠVENTYBRASČIO DVASININKŲ VEIKLA
  APYTALAUKIO BAŽNYČIOS INTERJERAS 1930 M. INVENTORIAUSDUOMENIMIS
  ATLAIDAI
  MOKYKLŲ VEIKLA
  PARAPIJOS ŪKINĖ PADĖTIS
  MODERNIOSIOS TAUTOS KŪRIMOSI PROBLEMOSAPYTALAUKIO PARAPIJOJE
  8. SOVIETINĖS OKUPACIJOS PADARINIAI
  APYTALAUKIO BAŽNYČIA SOVIETMEČIU
  LANČIŪNAVOS BAŽNYČIOS PADĖTIS
  ŠVENTYBRASČIO BAŽNYČIOS LIKIMAS
  9. PARAPIJOS SAKRALINIO MENO PAVELDAS
  APYTALAUKIO BAŽNYČIOS ESATIS
  ŠVENTYBRASČIO KRISTAUS ATSIMAINYMO BAŽNYČIOS INTERJERO KAITA
  LANČIŪNAVOS ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS ARCHITEKTŪRA IR DAILĖISTORINIAME KONTEKSTE
  PABAIGA
  LITERATŪRA
  1 PRIEDAS. APYTALAUKIO BAŽNYČIOS FUNDATORIAUSPETRO ŠIUKŠTOS TESTAMENTAS
  2 PRIEDAS. APYTALAUKIO PARAPIJOS DVASININKAI
  3 PRIEDAS. APYTALAUKIO PARAPIJOS GYVENTOJAI 1806 M.
  4 PRIEDAS. APYTALAUKIO PARAPIJOS GYVENTOJAI 1850 M.
  5 PRIEDAS. APYTALAUKIO PARAPIJOS GYVENTOJAI 1930 M.
  APYTALAUKIS PARISH. HISTORY OF A MICRO²COMMUNITYSUMMARY
  ILIUSTRACIJŲ SĄRAŠAS
  ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ
  VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ

  Apytalaukio parapija. Mikrobendruomenės istorija