Number of Titles: 790
  e-mailpassword

  Viešoji komunikacija

  Savivaldybių bendradarbiavimas Lietuvoje: formos, galimybės, vizijos

  Jurga Bučaitė-Vilkė, Remigijus Civinskas, Aistė Lazauskienė, Vaida Leščauskaitė, Marta Lackowska, Adam Gendźwiłł, Joanna Krukowska, Arvydas Mikalauskas

  Knyga skirta Lietuvos savivaldos problematikai. Autorių kolektyvas diskutuoja apie Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimo situaciją, akcentuojant viešųjų paslaugų teikimą ir viešojo intereso bei gyventojų dalyvavimo savivaldoje klausimą. Lietuvoje savivaldybių bendradarbiavimui ilgą laiką buvo skiriama itin mažai dėmesio, paliekant šį klausimą mokslinių tyrimų ir savivaldos praktikos nuošalėje. Viena iš knygos aktualumo prielaidų yra nuolat mažėjantis gyventojų skaičius savivaldybėse, skatinantis platesnę diskusiją apie savivaldybių išteklių perskirstymą ir kokybiškesnį viešųjų paslaugų teikimą vietos gyventojams. Studijoje remiamasi Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimo situacijos apklausa, kurioje buvo vertinama, kaip savivaldybių, verslo ir bendruomenių atstovai vertina viešųjų paslaugų teikimo galimybes ir aktyvesnį gyventojų įsitraukimą. Tikimės, kad knyga bus naudinga ne tik akademikams, bet ir visuomenininkams, politikams ir specialistams, dirbantiems savivaldybėse, asociacijose, įstaigose ar vietos bendruomenėse ir prisidedantiems prie savivaldos vizijos plėtojimo.

  Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos išplėstos Europos kontekste

  Sudarė Nijolė Petkevičiūtė

  Mokomoji knyga visų pirma skirta VDU besimokantiems studentams, siekiantiems pagilinti žinias dėstomo dalyko „Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos išplėstos Europos kontekste“ tema. Šios knygos paskirtis – padėti studentams geriau įsisavinti dalyko turinį ir ugdyti gebėjimus asmeninei tarpkultūrinei kompetencijai vystyti. Knygoje pristatomi šiandien aktualūs tarpkultūrinės įvairovės valdymo, komunikavimo ir tarpkultūrinės kompetencijos plėtros klausimai globalioje aplinkoje.

  Marketingo komunikacija

  Arvydas Bakanauskas

  Ši mokomoji knyga skirta visų pirma bakalauro studijų studentams, studijuojantiems dalyką „Rinkodaros komunikacijos“, joje pristatomi paskaitų metu nagrinėjami klausimai. Mokomosios knygos paskirtis – padėti studentams pasiekti dalyko aprašyme nurodytą tikslą – studijuoti integruotosios rinkodaros komunikacijos procesus, integruotosios rinkodaros komunikacijos strategijos sudarymo principus, reklamos kampanijos planavimą, asmeninio pardavimo, pardavimo skatinimo ir populiarinimo bei ryšių su visuomene veiklos taktikas.

  Integruotosios marketingo komunikacijos

  Arvydas Bakanauskas

  Mokomosios knygos paskirtis – padėti studentams studijuoti integruotųjų marketingo komunikacijų procesus, integruotųjų marketingo komunikacijų strategijos sudarymo principus, reklamos kampanijos planavimą, asmeninio pardavimo, pardavimo skatinimo ir populiarinimo, ryšių su visuomene, tiesioginio marketingo ir interaktyviojo / interneto marketingo veiklos taktikas.

  Interpersonal and Cross-Cultural Communication

  Nijolė Petkevičiūtė

  Intercultural communication is of importance to international businesses as it examines how people from different cultures, beliefs and religions come together to work and communicate with each other. The purpose of this text is to introduce the communication process and basic communication skills in global context.