Кількість назв: 794
  e-mail пароль

  Informatika

  Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos

  Autorių kolektyvas

  Leidinyje pristatomi XII tarpuniversitetinės doktorantų ir magistrantų konferencijos IVUS pranešimų medžiaga. Konferencijos organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas.

  Žaidimų programavimas

  Antanas Vidžiūnas, Jonas Blonskis

  Knygelėje, mokantieji rašyti Paskalio kalba nesudėtingas programas, ras rekomendacijas, kaip planuoti, rašyti ir derinti didesnės apimties tikslines programas. Ši mokymo priemonė skirta studentams studijuojantiems informatiką aukštosiose mokyklose.

  Turbo Paskalis 7.0. Vartotojo vadovas

  Antanas Vidžiūnas, Jonas Blonskis

  Knyga - programavimo kalbos Turbo paskalis 7.0 vartotojo pradžiamokslis. Joje pateikta išsami integruotos programavimo aplinkos savybių analizė. Mokymo priemonė skirta studentams studijuojantiems informatiką aukštosiose mokyklose.

  Dinaminės duomenų struktūros

  Antanas Vidžiūnas, Jonas Blonskis

  Knygelėje pristatomos klasikinės dinaminės struktūros: tiesiniai vienakrypčiai sąrašai ir jų modifikacijos, dvikrypčiai tiesinia sąrašai, tiesinių sąrašų rinkiniai, medžio tipo sąrašas. Išsamiai aprašomos pagrindinės sąrašų tvarkymo operacijos. Mokymo priemonė skirta studentams studijuojantiems informatiką aukštosiose mokyklose.

  Informatikos įvadas. Laboratoriniai darbai humanitarinių ir socialinių mokslų studentams

  Danguolė Janickienė, Vida Statkevičienė, Rita Valterytė, Darius Žižys

  Ši mokymo priemonė skirta 45 akademinių valandų paskaitų kurso "Informatikos įvadas" VDU Humanitarinių, Socialinių, Menų, Katalikų teologijos ir Aplinkotyros fakultetų studentams, praktiniam žinių įsisavinimui.

  Informatika. Microsoft Windows 95, Microsoft Office 97, Multimedia, Internet

  Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, Darius Žižys

  Mokomoji knyga skirta 45 akademinių valandų paskaitų kurso "Informatikos įvadas" studentams, praktiniam žinių įsisavinimui. Užduotys atliekamos operacinėje sistemoje Microsoft Windows 95.

  Informatika. MS Windows NT 4.0, MS Office 97, Multimedia, Internet

  Danguolė Janickienė, Rita Valterytė, Darius Žižys

  Mokomoji knyga padeda įsisavinti įvadines informatikos mokslo žinias ir leidžia detaliau jas pagilinti nuosekliai atliekant pateiktas praktines užduotis, skirtas pradedantiesiems. Knygoje pateikiamas operacinės sistemos Microsoft Windows XP Professional aprašas ir praktinės užduotys šiai sistemai valdyti.

  Informatika

  Danguolė Janickienė

  (2-iasis patais. ir papild. leidimas).
  Vadovėlyje išsamiai aptariamos kompiuterinės sistemos, jų techninė bei programinė įranga, pateikiama kompiuterių raidos istorija, aiškiai ir išsamiai aptariami duomenų perdavimo tinklai [ryšių linijos, duomenų perdavimo įrenginiai, tinklų tipai ir konfigūracijos], taip pat išsamiai pristatomas internetas – jo raida, programinė įranga, elektroninis paštas.

  Informatika

  Danguolė Janickienė

  (3-iasis patais. ir papild. leidimas).
  Vadovėlyje išsamiai aptariamos kompiuterinės sistemos, jų techninė bei programinė įranga, pateikiama kompiuterių raidos istorija, aiškiai ir išsamiai aptariami duomenų perdavimo tinklai [ryšių linijos, duomenų perdavimo įrenginiai, tinklų tipai ir konfigūracijos], taip pat išsamiai pristatomas internetas – jo raida, programinė įranga, elektroninis paštas.

  Informatika

  Danguolė Janickienė

  (4-iasis patais. ir papild. leidimas).
  Vadovėlyje išsamiai aptariamos kompiuterinės sistemos, jų techninė bei programinė įranga, pateikiama kompiuterių raidos istorija, aiškiai ir išsamiai aptariami duomenų perdavimo tinklai [ryšių linijos, duomenų perdavimo įrenginiai, tinklų tipai ir konfigūracijos], taip pat išsamiai pristatomas internetas – jo raida, programinė įranga, elektroninis paštas.

  Priklausomybės tyrimas

  Ričardas Krištolaitis

  Mokomoji knyga parengta vadovėlių bei Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto studentams skaitomų kursų „Priklausomybės tyrimas“ ir „Ekonometrika“ pagrindu.

  Informatikos fakultetas 1989–2009

  Sudarytojai Vytautas Kaminskas, Kęstutis Šidlauskas, Kazimieras Padvelskis, Irena Juodienė, Egidijus Vaškevičius

  Knygoje trumpai apžvelgiama Informatikos fakulteto raida nuo Informatikos ir matematikos studijų pradžios 1989 m. Tiksliųjų mokslų fakultete iki 2009 metų.

  Intelektika, uždaviniai ir jų sprendimas

  Gailius Raškinis

  Knygoje nagrinėjamos temos apima paieškos algoritmus, loginį ir tikimybinį žinių užrašymo būdus, planavimo algoritmus, mašininio mokymo metodus, genetinius algoritmus, dinaminio programavimo metodiką ir kt. Knygos tikslas - uždavinio forma iliustruoti intelektikos srities algoritmus, imituojant jų veikimą.

  Pateikiami uždaviniai sugrupuoti pagal temas. Kiekvienai temai stengiamasi pateikti bent po keletą tipinių uždavinių sprendimo pavyzdžių.

  Delphi: programavimo pagrindai

  Vytautas Barzdaitis

  Mokomoji knyga parengta remiantis programavimo pagrindų mokymo Vytauto Didžiojo universitete patirtimi. Knyga visiškai atitinka šiame universitete dėstomo „Programavimo pagrindai“ kurso programą. Ji skirta ne tik pirmojo kurso dieninių ir neakivaizdinių studijų studentams, bet ir visiems, kas nori savarankiškai išmokti programuoti.

  Kompiuterinės grafikos pagrindai

  Raimundas Liutkevičius

  Grafinė programinė įranga yra priemonė, leidžianti panaudoti grafinių sistemų techninės įrangos teikiamas galimybes statiniams bei dinaminiams vaizdams kurti dvimatėje ir trimatėje erdvėje. Grafiniams vaizdams apdoroti programinė įranga turi įvairiausių priemonių, todėl norint efektyviai pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis, pirmiausiai reikia susipažinti su kompiuterinės grafikos pagrindais. Mokomojoje knygoje šie pagrindai yra išdėstomi nepriklausomai nuo programinės įrangos. Įgytos žinios gali būti panaudotos naujoms grafinėms sistemoms perprasti ir darbo įgūdžiams tobulinti.

  Kompiuterių tinklai

  Rita Valterytė

  Mokomojoje knygoje pateikiama išsami informacija apie kompiuterių tinklų klasifikavimą, taikymo sritis, veikimo ir projektavimo principus, architektūros modelius, technologijas, duomenų perdavimo protokolus bei algoritmus. Taip pat plačiai apžvelgiami interneto taikomojo lygio protokolai ir paslaugos.

  Formaliųjų kalbų praktikumas

  Algirdas Deveikis

  Mokymo metodinė priemonė „Formaliųjų kalbų praktikumas“ skirta informatikos specialistams, kurie nori susipažinti su pagrindinėmis formaliųjų kalbų sąvokomis, baigtinių automatų bei automatų su dėklu savybėmis ir programavimo kalbų transliavimo metodais. Leidinyje pateikti išsamūs nagrinėjamų temų praktinių užduočių sprendimai.

  Objektinis programavimas Java kalba

  Algirdas Deveikis

  Metodinė priemonė „Objektinis programavimas Java kalba“ yra skirta informatikos specialistams, kurie nori susipažinti su pagrindiniais objektinių programų kūrimo principais ir įgyti praktinių Java programavimo technologijų taikymo įgūdžių.

  Statistiniai metodai medicinoje

  Jonė Venclovienė

  Vadovėlyje pateikti ir pavyzdžiais iliustruoti statistikos metodai, skirti medicinos duomenų analizei. Be standartinių statistikos metodų, vadovėlyje pateikti medikams aktualūs metodai – išgyvenamumo analizė, duomenų kokybės, rizikos vertinimas. Pateikti statistikos metodai gali būti taikomi ir kitų biomedicinos sričių duomenims apdoroti. Vadovėlyje paliesti ir kai kurie paskutiniais dešimtmečiais populiarėjantys apibendrinti tiesiniai modeliai, daugiapakopiai modeliai, Puasono regresija, atitikimų analizė, kanoninė koreliacija, todėl jis gali būti naudingas ir taikomosios matematikos specialybių studentams.