Кількість назв: 794
  e-mail пароль

  Informaciniai leidiniai

  Jungtys. VDU Pasaulio lietuvių universiteto žurnalas, 2024 / Jungtys. VMU World Lithuanian University Jaurnal, 2024

  Redaktorės Ingrida Dačiolienė, Gerda Pilipaitytė

  Vytauto Didžiojo universiteto Pasaulio lietuvių universiteto veiklų ir misijos pristatymas

  BROADER PERSPECTIVES: 35 Years of Liberal Arts in Lithuania, Issue #2

  ISSUE EDITOR Agne Smoliene. EDITORIAL TEAM: Assoc. Prof. Vilma Bijeikiene, Rimgaile Dikšaite, Agne Smoliene, Martynas Gedvila, Dominyka Lapelyte

  “Broader Perspectives” is an English-language informational publication of VMU aimed at the University’s international partners. The publication features interviews with VMU scholars and other specialists, as well as discussions on scientific projects being implemented at the University, innovations, the Artes Liberales study model, and the University’s values. This is the second issue of “Broader Perspectives”, dedicated to the 35th anniversary of VMU’s re-establishment and to the concept of Artes Liberales. The first issue, published in 2022, was dedicated to commemorating the centennial of the University of Lithuania.
  /
  „Broader Perspectives“ yra VDU informacinis / reklaminis leidinys anglų kalba, skirtas universiteto užsienio partneriams. Leidinyje publikuojami interviu su VDU mokslininkais ir kitais specialistais, aptariami universitete įgyvendinami moksliniai projektai, inovacijos, „artes liberales“ studijų modelis ir universiteto vertybės. Tai antrasis „Broader Perspectives“ numeris, skirtas VDU Atkūrimo 35-mečiui ir „artes liberales“ koncepcijai. Pirmasis numeris, išleistas 2022 m., buvo skirtas Lietuvos universiteto šimtmečiui paminėti.

  Ekonomikos ir vadybos fakultetas 1989–2010

  Autorių kolektyvas

  Ekonomikos ir vadybos fakulteto įsteigimas 1989 m. balandžio mėn. atkurtame Vytauto Didžiojo universitete buvo etapinis žingsnis pradedant rinkos ekonomikos, verslo administravimo ir vadybos studijas bei mokslinius tyrimus nepriklausomybę atstačiusioje Lietuvoje. 1992–1995 metais fakultete kvalifkacinius bakalauro ir magistro laipsnius įgiję pirmieji absolventai, kurių studijos buvo analogiškos Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos universitetų studijoms, svariai prisidėjo stiprinant rinkos ekonomikos pagrindus, organizuojant verslininkystę šalyje. /
  Povilas Zakarevičius

  Česlovas Milošas. 100-osioms gimimo metinėms paminėti / Ku czci CZESŁAWA MIŁOSZA w setną rocznicę urodzin / CZESŁAW MIŁOSZ. A Commemoration of His Centennial

  Sudarytoja Janina Masalskienė

  Česlovo Milošo šimtmečiui skirtą leidinį sudaro Egidijaus Aleksandravičiaus tekstas apie Č. Milošo ieškojimus ir atradimus poeto gyvenimo kelionėje, Č. Milošo kalba, pasakyta priimant Vytauto Didžiojo universiteto Garbės daktaro regalijas, ir 1988–2010 m. bibliografija. Chronologiniu principu sudarytoje bibliografijoje pateikiami Č. Milošo tekstų įrašai ir darbų apie Č. Milošo asmenį, jo kūrybą, gimtinę ir poeto istorinę atmintį aprašai.

  Idėjos

  Sudarytoja Agnė Taurinskaitė

  Albume „Idėjos“ atskleidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto charakteris, jo vertybės, svarbiausios idėjos, kurios gyvos kiekvieno čia esančio darbuose ir mintyse. Miniatiūros, nuotraukos ir studentų mintys įprasmina nesumeluotą laisvės polėkį ir padeda pažinti liberaliausią universitetą Lietuvoje. Universitetą, kuriame taip lengva praaugti save.

  Vytauto Didžiojo universitetas / Universitas Vytauti Magni

  Parengė Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos tarnyba

  Knygose „Vytauto Didžiojo universitetas“ / „Universitas Vytauti Magni“, parengtose lietuvių ir anglų kalbomis, apžvelgiamas Universiteto kelias nuo 1922 m. – Aukštųjų kursų raida, Universiteto įkūrimas, uždarymo aplinkybės, idėjų tąsa išeivijoje, pasibaigusi atkūrimu 1989 m. Kaune, dabarties Universiteto realijos. Tai – iliustratyvus pasakojimas apie laisvą universitetą, kuriame auga laisvas žmogus.

  Profesorius Vytautas Kaminskas

  Sudarytoja Irena Juodienė

  Irenos Juodienės parengtas leidinys apie Vytauto Didžiojo universiteto rektorių, profesorių Vytautą Kaminską.
  „Gyvenimas suteikia kontūrus mūsų svajonėms ir viltims.
  Ilgametė profesoriaus Vytauto Kaminsko veikla Vytauto Didžiojo universitete – nepaprastai reikšminga. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad nuo pat Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo profesorius savo išmintimi, žiniomis, dvasios stiprybe bei profesine patirtimi yra su mumis, skatina eiti pirmyn, tobulėti ir augti mintimis bei darbais.
  Nuoširdžiai dėkojame už profesoriaus reikšmingus darbus Lietuvos mokslui ir universiteto gerovei.“

  Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai

  Sudarytoja Gintarė Žukaitė

  2008 m. Vytauto Didžiojo universitete pradėti kurti mokslo klasteriai, t. y. pradėtos formuoti įvairių sričių mokslininkų grupės, kurios atlieka bendrus tyrimus. Šiuo metu universitete veikia 36 klasteriai socialinių, humanitarinių, fizinių ir biomedicinos mokslų bei menų srityse. Leidinyje pristatoma jų veikla, atliekami tyrimai bei gauti rezultatai.

  Vytauto Didžiojo universitetas

  Redakcinės kolegijos pirmininkas E. Aleksandravičius

  Ši monografija sumanyta kultūros ir mokslo istorikų prieš dešimtmetį, skatinant JAV lietuvilų Akademinio skautų sąjūdžio veikėjams, ypač Edmundui Kulikauskui ir Algirdui Avižieniui. Pagrindinis monografijos turinys yra išdėstytas problemine chronologine tvarka, pradedant pirmaisiais sumanymais turėti Kaune aukštąją mokyklą ir baigiant VDU atkūrimo peripetijomis. Monografijai nestinga probleminio pobudžio pastebejimų, teiginių ir hipotezių. Naujausiai universiteto istorijai kryptis nubrėžia įvadinis VDU rektoriaus Vytauto Kaminsko straipsnis, padedantis suvokti senosios tradicijos tęstinumą, šiuolaikinio universiteto tapatumo klausimus.

  Informatikos fakultetas 1989–2009

  Sudarytojai Vytautas Kaminskas, Kęstutis Šidlauskas, Kazimieras Padvelskis, Irena Juodienė, Egidijus Vaškevičius

  Knygoje trumpai apžvelgiama Informatikos fakulteto raida nuo Informatikos ir matematikos studijų pradžios 1989 m. Tiksliųjų mokslų fakultete iki 2009 metų.