Viso knygų: 70
  el. paštaskodas

  Teologija

  Nuo apaštalų iki kankinių. Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo pat pradžių iki uždraudimo

  Guido Mongini, Claudio Ferlan, Michela Catto, Dainora Pociūtė, Vaida Kamuntavičienė, Gita Drungilienė, Gianvittorio Signorotto, Maria Di Salvo, Franco Motta, Moreno Bonda

  Kolektyvinėje monografijoje nagrinėjami Jėzaus draugijos reprezentavimo modeliai nuo draugijos įkūrimo iki uždraudimo, jėzuitų misionieriškasis pašaukimas Kinijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki ispaniškojo Milano ir jėzuitų požiūriai į mokslų filosofiją.

  Kryžių kalnas: katalikiška etninė kultūra

  Alfonsas Motuzas

  Mokslo monografijoje yra pristatoma kultūros istorijos, etnologijos ir etnomuzikologijos mokslų tyrimų kontekste surinkta medžiaga apie Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos Lietuvoje ypatumus, apeiginius papročius ir jų kilmę bei sąlyčius su Kryžių kalnu, esančiu Lenkijoje. Atlikto tyrimo išvados pagrindžia monograijos pradžioje išsikeltą hipotezę, kad Lietuvos Kryžių kalno aplankymo pamaldumo praktikos ištakos yra žuvusiųjų ir mirusiųjų atminimo (paminėjimo) ir pagerbimo vieta.

  1800–1882 metų katekizmų religijos terminai

  Aušra Rimkutė-Ganusauskienė

  Šioje monografijoje kalbiniu ir teologiniu požiūriu nagrinėjami 1800–1882 m. išleistų lietuviškų katekizmų religijos terminai. Jie aprašomi skirstant į reikšmines grupes, aptariami pagal kilmę ir vartoseną, atspindinčią to meto bažnyčios kalbos padėtį. Monografijos pabaigoje pridedamas Aiškinamasis 1800–1882 metų katekizmų religijos terminų žodynėlis. Knyga skiriama terminologams, terminografams, leksikografams, kalbos istorikams, teologams, įvairių dalykų dėstytojams, studentams, mokytojams, taip pat visiems, besidomintiems religijos kalbos istorija.