Viso knygų: 79
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Vadovavimas ir auklėjimas: kartu ar atskirai?

  Aurelija Stelmokienė, Auksė Endriulaitienė

  Gretinamoji lietuvių ir prancūzų kalbų fonetika

  Asta Kazlauskienė, Loïc Boizou

  Vadovėlis skirtas prancūzų kalbos besimokantiems filologijos programų studentams. Leidinyje glaustai pateikiami svarbiausi fonetikos terminai, apžvelgiama lietuvių ir prancūzų kalbų balsių ir priebalsių klasifikacija, aiškinami svarbiausi šių kalbų panašumai ir skirtumai, išsamiau aptariamas prancūzų kalbos rašybos ir tarimo santykis. Studentai ras įvairaus pobūdžio praktinių užduočių.

  Jaunimas ir būstas Lietuvoje: skirtingos galimybės, trajektorijos ir iššūkiai

  Rūta Brazienė, Apolonijus Žilys, Rasa Indriliūnaitė, Inga Mikutavičienė

  Mokslo monografijoje „Jaunimas ir būstas Lietuvoje: skirtingos galimybės, trajektorijos ir iššūkiai“ atskleidžiamos jaunimo būstu apsirūpinimo galimybės ir jaunimo situacija Lietuvos liberalios būsto politikos kontekste, bei identifikuojami būsto deprivacijos ir būsto politikos struktūriniai trukdžiai jaunimo grupės atžvilgiu būti mobiliais būsto sektoriaus hierarchijoje. Tokios problemos kaip ribotas būsto prieinamumas, adekvataus nuomojamo būsto ir savarankiško gyvenimo starto, išsikraustant iš tėvų būsto, galimybių trūkumas, augančios būsto kainos dinamiškoje būsto rinkoje, ribotas finansinis adekvataus būsto pasiekiamumas – reikšmingai sąlygoja jaunimo apsirūpinimu būstu situaciją Lietuvoje. Autoriai pristato kaip Lietuvoje gerovės valstybės santykis su būsto sektoriumi bei būsto sektoriaus liberalėjimo procesais kelia neapibrėžtumus ir rizikas jaunimo grupei, bei dabartinė būsto politikos ir jaunimo situacija būsto sektoriuje nagrinėjama posocialistinių Rytų ir Vidurio Europos šalių kontekste. Lietuvoje egzistuojantis būsto politikos modelis sudaro nevienodas galimybes Lietuvos jaunimui apsirūpinti būstu, valstybė menkai reguliuoja būsto sektorių, o parama įsigyjant / nuomojant būstą skiriama tik pažeidžiamiausioms socialinėms grupėms. Būsto politikos kontekste jaunimas nėra pakankamai prioretizuojama grupė, vykdoma būsto politika jaunimo grupės atžvilgiu yra neefektyvi ir nesudaro palankių prielaidų jaunimui įsigyti būstą. Šioje mokslo monografijoje būsto politikos analizė diferencijuojama pagal būsto valdos statusą: jaunimas, gyvenantis privačiame būste, nuomojame ir socialiniame būste. Monografijos dauguma skyrių yra grįsti empirinių tyrimų metodologija ir duomenų analize, integruojant tiek kiekybinę, tiek kokybinę metodologijas. Anketinės apklausos (kaip kiekybinės metodologijos dalis) ir giluminiai interviu (kaip kokybinės metodologijos) su 18-35 metų Lietuvos jaunais ir jaunais suaugusiais asmenimis analizė parodė Lietuvos jaunimo situacijos neapibrėžtumus būsto sektoriuje ir kaip pats jaunimas vertina dabartinę Lietuvos būsto politiką, būsto rinką ir savo būsto apsirūpinimo situaciją ir galimybes.

  Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

  Alfonsas Motuzas

  Niniejszą edycję „Przewodnika“ autor oparł na poprzednich wydaniach i materiałach źródłowych, a także na rezultatach swoich letnich wypraw badawczych, na osobistym, jako śpiewaka i wykonawcy muzyki religijnej, doświadczeniu. Cały materiał modlitewny (teksty, pieśni, modlitwy Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej) w miarę możliwości został zredagowany według współczesnych zasad języka polskiego i po raz pierwszy w przewodniku umieszczono zapis nutowy śpiewanych przez pątników pieśni oraz przybliżono zwyczaje i tradycje obchodzenia ścieżek Kalwarii Wileńskiej.