Viso knygų: 711
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Sustainable Multilingualism 2021. Book of Abstracts. The 6th International Conference

  Edited by Aurelija Daukšaitė-Kolpakovienė & Žieda Tamašauskaitė

  This book of abstracts includes all the abstracts of the papers presented at the 6th international conference “Sustainable Multilingualism 2021”. This time its participants were not able to meet in person at the premises of Vytautas Magnus University, but the online environment turned out to be a very welcomed solution leading to a great success.
  /
  Šiame leidinyje pateikiamos 6-osios tarptautinės konferencijos „Darnioji daugiakalbystė 202“ pranešimų santraukos. Dėl pandemijos konferencijos dalyviai negalėjo susitikti Vytauto Didžiojo universitete, bet virtuali aplinka suteikė galimybę dalintis mintimis, tyrimų rezultatais ir diskutuoti.

  Lietuvos istorija dailėje

  Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė

  Gausiai iliustruotoje monografijoje analizuojamas Lietuvos istorijos įvykių, kaip valstybinės reikšmės permainų, politinių sprendimų, lemiančių šalies ir žmonių gyvenimo pokyčius, vaizdavimas dailės kūriniuose nuo XVIII a. pabaigos iki XXI a. pradžios. Pirmąsyk apibendrinamas didelis istorinės tematikos dailės kūrinių masyvas, atskleidžiamos kontekstinės kūrinių prasmės ir šio žanro raidos ypatybės. Paliečiami politinės galios ir dailininkų pasirinkimo aspektai, istorinių siužetų selektyvumo, susijusio su istorijos perrašinėjimo procesais, klausimai. Istorinė dailė atskleidžiama kaip atminimo kultūros dalis ir aktyvi konstruojamo nacionalinio naratyvo dalyvė.

  Šeimos ir nelygybių tyrimas. Skalių vadovas

  Aušra Maslauskaitė, Ernesta Platūkytė, Ieva Dryžaitė, Rasa Indriliūnaitė

  Leidinio anotacija: Leidinyje pristatoma sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ (toliau – ŠNT) klausimyno skalių bendroji ir techninė informacija. ŠNT yra sudėtinė projekto „Šeimos, nelygybės ir demografiniai procesai“ dalis. Projektas įgyvendintas laimėjus konkursinį Lietuvos mokslo tarybos finansavimą pagal 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0020).

  Šeimų ir nelygybių tyrimas. Pagrindiniai tyrimo duomenys

  Marė Baublytė, Aušra Maslauskaitė

  Leidinyje pristatomi sociologinės apklausos „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ empiriniai rezultatai: pateikiami bendrieji pagrindinių tyrimo indikatorių pasiskirstymai pagal demografines ir socio-ekonomines charakteristikas. Leidinio tikslas – tyrimo metu gautų duomenų sklaida, nes lentelėse pateikti rezultatai gali būti nesunkiai skaitomi ir neturint statistinės analizės įgūdžių ar negebant naudotis specialiomis duomenų analizės programomis.

  Statinė reklama: teorija ir praktika

  Lina Pilelienė, Viktorija Grigaliūnaitė, Arvydas Petras Bakanauskas

  Monografijoje apibendrintos trijų autorių mokslinės studijos, atliktos nagrinėjant statinės reklamos efektyvumą. Reklama nagrinėjama nuo sandaros iki poveikio vartotojui. Monografija skirta reklamos srities mokslininkams ir gali būti panaudota kaip mokslinių žinių šaltinis magistrantūros ir doktorantūros studijoms.

  Tamsiąja triada pasižymintys vadovai: ką apie juos mano pavaldiniai? (neįmanoma, pakenčiama, o gal efektyvu)

  Tadas Vadvilavičius, Aurelija Stelmokienė

  Smalsumas iš arčiau pažvelgti į „tamsiąją“ vadovavimo pusę atvedė mus prie beveik 5 metus trukusių mokslinių tyrinėjimų, kurių metu buvo formuluojami probleminiai klausimai, ieškoma atsakymų įgyvendinant tyrimus (daugiausia kvazieksperimentus), diskutuojama, dalinamasi atradimais su mokslininkų ir praktikų bendruomenėmis. Visas savo žinias ir patirtį apie pavaldinių suvokiamą „tamsiųjų“ vadovo asmenybės savybių reikšmę vadovavimui, jo vertinimui, sąsajoms su vadovavimo stiliais, vadovavimo pasekmėmis bei kilusius metodologinius iššūkius ir atrastus jų sprendinius mes sudėjome į šią monografiją. Tikimės, jog ši monografija taps skaitytojų kūrybiniu įkvėpimu tirti mažiau analizuotas vadovavimo psichologijos sritis.

  Foneminė lietuvių kalbos morfemų struktūra ir jų sandūra

  Asta Kazlauskienė

  Monografijoje pristatomo tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius lietuvių kalbos kaitomųjų kalbos dalių morfemų struktūrinius modelius ir priebalsių samplaikų dėsningumus. Rezultatai atskleidžia labai akivaizdų šaknies struktūros įtaką kitų morfemų struktūrai. Išryškėjo labai akivaizdi pagrindinės – šaknies – morfemos lemiama įtaka kitų morfemų struktūrai. Prie tipiškiausios CVC struktūros šaknies iš vienos pusės šliejasi CV struktūros priešdėlis, iš kitos pusės VC struktūros priesaga arba galūnė. Morfemų modeliai su priebalsių samplaikomis neproduktyvūs ir nedažni, jie būdingesnės šakniai. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad nėra akivaizdžių priebalsių derinimo pagal tarimo vietą dėsningumų ar apribojimų.