Number of Titles: 76
  e-mailpassword

  News

  Przewodnik. Droga Krzyżowa w Kalwarii Wileńskiej

  Alfonsas Motuzas

  Niniejszą edycję „Przewodnika“ autor oparł na poprzednich wydaniach i materiałach źródłowych, a także na rezultatach swoich letnich wypraw badawczych, na osobistym, jako śpiewaka i wykonawcy muzyki religijnej, doświadczeniu. Cały materiał modlitewny (teksty, pieśni, modlitwy Drogi Krzyżowej w Kalwarii Wileńskiej) w miarę możliwości został zredagowany według współczesnych zasad języka polskiego i po raz pierwszy w przewodniku umieszczono zapis nutowy śpiewanych przez pątników pieśni oraz przybliżono zwyczaje i tradycje obchodzenia ścieżek Kalwarii Wileńskiej.

  Pradedančiųjų vairuotojų psichologinės charakteristikos ir jų svarba kelių eismo taisyklių pažeidimams

  Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė, Auksė Endriulaitienė, Laura Šeibokaitė, Rasa Markšaitytė, Justina Slavinskienė

  Šioje studijoje pristatomi mokslinio tyrimo apie psichologinių charakteristikų svarbą, siekiant numatyti būsimųjų vairuotojų kelių eismo taisyklių pažeidimus bei eismo įvykius, rezultatai ir iš jų išplaukiančios rekomendacijos skirtingoms su eismo saugumu susijusioms institucijoms bei žmonių grupėms. Tyrimas vykdytas 2015–2017 m., įgyvendinant Lietuvos mokslo tarybos (toliau ir LMT) finansuotą projektą „Potencialių jaunų pažeidėjų keliuose atpažinimas prieš jiems pradedant vairuoti: psichologinis profilis“ (sutarties Nr. GER-005/2015), bendradarbiaujant su VĮ „Regitra“ ir Policijos departamentu prie VRM Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus. Tikime, kad tyrimo rezultatų viešinimas, eismo psichologijos problemų ir galimų sprendimų siūlymas atvers kelią glaudesniam už eismo saugumą atsakingų sektorių bendradarbiavimui, o svarbiausia – prisidės prie visų eismo dalyvių sveikatos ir gyvybės išsaugojimo.