Number of Titles: 756
  e-mailpassword

  News

  Vėl karas Europoje

  Liudas Mažylis

  Laisvė, demokratija, nepriklausomybė, pagarbūs santykiai tarp valstybių yra tos vertybės, kurias privalu nuolat ginti, tuo grindžiama ir šiandieninė Europos vienybė. Europos Parlamento nario 2022 m. dienoraščio centrinė tema – europinių ir bendražmogiškųjų vertybių gynimas, Europos Parlamento veiksmai remiant Ukrainą.
  Šis leidinys apie rusiškąjį „bespredielą“ taikioje Europos valstybėje Ukrainoje. Karas. Viskas apibūdinama vienu žodžiu. Žinojom, kad TAIP BŪNA, tik iš knygų, filmų, pasakojimų, bet kad teks TAI patirti mūsų kartai? Tokią mintį 2022-ųjų pradžioje stūmėm nuo savęs kuo tolyn. Tai žmogiška. Nors dabar jau aišku, kad TAI buvo užkoduota, suplanuota ir, jei kas buvo neaišku, tai tik konkreti karo pradžios diena.

  Universiteto darbuotojų psichologinė gerovė

  Aurelija Stelmokienė, Giedrė Genevičiūtė-Janonė, Kristina Kovalčikienė, Loreta Gustainienė

  Monografijoje siekiama platesnio ir gilesnio supratimo apie universiteto darbuotojų psichologinę gerovę. Remiantis moksline literatūra ir empirinio tyrimo duomenimis, siekiama identifikuoti su darbu susijusius rizikos ir saugos veiksnius bei asmeninius išteklius, turinčius didžiausią reikšmę universiteto darbuotojų psichologinei gerovei. Taigi, pagrindinis monografijos tikslas – sukonstruoti universiteto darbuotojų psichologinės gerovės integruotą modelį, pasitelkiant esamas psichologinės gerovės teorines perspektyvas (eudemoninę ir hedoninę) bei Darbo reikalavimų – išteklių modelį papildant naujais asmeniniais ištekliais (trimis pagrindiniais psichologiniais poreikiais pagal Pagrindinių psichologinių poreikių teoriją) bei empiriškai patikrinti modelyje aprašomus ryšius, remiantis tiek į kintamąjį, tiek į asmenį orientuotu požiūriu.

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės architektūra: stilių raida

  Vytautas Levandauskas

  Monografija – sintetinamojo pobūdžio mokslo darbas, atskleidžiantis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės architektūros istoriją nuo valstybės susikūrimo XIII a. viduryje iki trečiojo ATR padalijimo 1795 m. Architektūros stilių raida aprėpia ne tik dabartinės Lietuvos, bet ir Gudijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos žemes, priklaususias LDK kiekvienu stilistiniu laikotarpiu. Monografija paremta įvairių šalių mokslininkų ir paties autoriaus atliktais architektūrologiniais, istoriniais, ikonografiniais ir natūros tyrimais. Architektūros raidos savitumai, susieti su krašto politiniu, konfesiniu, kultūriniu gyvenimu, perteikti chronologiškai, pagal pastatų tipus. Atskleista romanikos, gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo architektūra. Knyga gausiai iliustruota architektūros paminklų planais, ikonografinių vaizdų reprodukcijomis, menininkų sukurtomis rekonstrukcijomis, iš natūros darytomis nuotraukomis. Leidinys skirtas architektams, istorikams ir visiems besidomintiems kultūros ir meno istorija.

  Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change. International Scientific Conference AgroEco2022 Programme and Abstracs

  Edited by: Rita Čepulienė, Aušra Rudinskienė, Zita Kriaučiūnienė

  4 th International Scientific Conference AgroEco2022 Agroecosystem Sustainability: Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change Programme and Abstracs.

  Gamtininko Tado Ivanausko palikimas

  Sudarytojas Mindaugas S. Venslauskas

  Publikaciją skiriama žymaus Lietuvos gamtininko, profesoriaus Tado Ivanausko profesinės, akademinės, mokslinės, gamtosauginės bei pilietinės-visuomeninės veiklos šviesiam palikimui atminti, ryšium su jo 140-ju gimtadieniu ir 100m.Lietuvos universitetinio mokslo jubiliejumi. Knygelės ypatumas – čia rašo autoriai, daugumoje dalyko žinovai, kurie tiesiogiai bendravo su Tadu Ivanausku, buvo jo bendradarbiai, studentai, doktorantai arba šiuo metu yra profesoriaus įsteigtų mokslinių, gamtos puoselėjimo, tyrimo bei gamtos apsaugos institucijų darbuotojai ar vadovai. Publikacijos yra originalios ir spalvingos, kadangi Tado Ivanausko asmenybę ir veiklą kiekvienas autorius stebėjo savo skirtingu pasaulio suvokimo kampu.
  Galiu teigti, kad šioje knygelėje yra žinių, kurios galėtų dominti Lietuvos gamtos mokslinės pakraipos tyrinėtojus, gamtamokslio mokytojus, kai kuriuos moksleivius ir žinoma, eilinis skaitytojas čia rastų peno tobulindamas savo gimtojo krašto gamtos suvokimą.