Viso knygų: 550
  el. paštaskodas

  Naujienos

  Lankstumo lavinimas

  Vladas Juknevičius

  Metodinėje priemonėje pateikiami teoriniai lankstumo sampratos ir lavinimo klausimai, supažindinama su lankstumo nustatymo ir vertinimo kriterijais, pateikiami pagrindiniai šios fizinės ypatybės lavinimo pratimai ir jų aprašymai, šių pratimų kompleksų pavyzdžiai. Leidinys skirtas universiteto studentams, pasirenkantiems praktines fizinio rengimo ar kitų sporto šakų pratybas. Taip pat juo galės pasinaudoti ir šiuos praktinius dalykus dėstantys kolegos.

  Огнем по небесам / Ugnimi tarp debesų. Cтихотворения и материалы к биографии. Генрикас Радаускас / Eilėraščiai ir kita. Henrikas Radauskas

  Sudarytoja ir vertėja Ana Gerasimova

  Несмотря на негромкость прижизненной славы, Генрикас Радаускас – один из главных литовских поэтов 20 века, оставшись убежденным сторонником и непревзойденным практиком «чистой поэзии». Критика не раз журила его за «безыдейность», называя при этом «самым европейским» из литовских поэтов. Книга впервые представляет Радаускаса русскоязычному читателю отдельным изданием. В основном тексте – двуязычное собрание стихотворений, включившее в себя большую часть его поэтического наследия. Приложение составлено с целью вписать биографию поэта в исторический контекст довоенной Литвы и послевоенной эмиграции. В него вошли интервью, заметки, избранное из писем автора, а также воспоминания и дневники его друзей и близких, небольшой биографический справочник и необходимые комментарии. / Nepaisant savo kuklios šlovės dar gyvam esant, Henrikas Radauskas yra vienas svarbiausių XX a. Lietuvos poetų, ištikimas „švarios“ poezijos šalininkas ir praktikas. Kritikai ne kartą peikė jį už „neidėjiškumą“, vis dėlto vadindami jį pačiu „europietiškiausiu“ Lietuvos poetu. Čia pirmą kartą atskiru leidiniu Radauskas pristatomas rusakalbiam skaitytojui. Daugiausia tai – dvikalbis, pagrindinės kūrybos – eilių rinkinys. Prieduose pateikti interviu, užrašai, laiškų ištraukos, artimųjų atsiminimai ir dienoraščiai, trumpas biografinis sąrašas ir komentarai.

  Genantys genai. Humoras be ironijos arba atvirkščiai

  Rimantas Klusas

  Naujame satyros (ironijos) ir humoro rinkinyje R. Klusas ne tik pasitelkia, bet ir meistriškai panaudoja paveikiausias komizmo atsargas – elegantišką parodiją (skirtą konkretiems adresatams ir universalią), išradingai supintas parafrazes, karikatūros šerpetom įrėmintus portretus (Tūlas klausia: kur galva? / Togoje ji slypi. / Ten teisybė gatava / ir tiesa dvilypė). Dažnai sarkazmu žybteli aforizmas (Laimės pilnos saujos / dviejų metrų gyly), kasdieninio žodžio aštrumas. Skaitytoją nelauktai sustabdanti lyrinė susimąstymo potekstė – pabudinti sąžinę ir savigarbą – suteikia naujam R. Kluso kūrybos rinkiniui skaudaus rimtumo.

  PRESENT or TO PRESENT: Workbook for Lexical Competence Development

  Virginija Bartusevičienė, Violeta Ivanauskienė

  PRESENT or TO PRESENT: Workbook for Lexical Competence Development“ is designed to meet the wide-ranging needs of today’s students and it will help to choose the right word from among words that sound alike that the ear can not distinguish. Students must know how to spell a word correctly in order to find it in an ordinary dictionary and use it in the right situation. Drawing on reliable information, we have identified a central core of 76 confused words that are most likely to be needed by students of our university. The list of commonly confused words has been specifically chosen and developed for Vytautas Magnus University students of intermediate-advanced levels and contains the most commonly confused words. / Mokomoji knyga yra skirta patenkinti šiandienos studentų poreikius ir padėti pasirinkti tinkamą žodį iš žodžių, kurie skamba taip panašiai, kad negalima atskirti iš klausos. Studentai turi žinoti, kaip teisingai rašyti žodį, kaip rasti jį įprastame žodyne ir taisyklingai pavartoti.

  Kauno miestiečių elito kaita 1764–1831 metais

  Remigijus Civinskas, Liudas Glemža

  Knygoje analizuojamas Kauno miesto miestiečių elitas. Autoriai siekia atskleisti elito vaidmenis, veiklų tęstinumą ir permainas peržengiant XVIII-XIX a. sandūros ribą. Istorinis pasakojimas konstruojamas politinės sociologijos tyrimų prieigoje, kartu didelį dėmesį skiriant istoriniams faktams.

  National Movements in Central East Europe

  Rytis Bulota

  The main aim of this lecture is introducing students to the mass movements in the former Communist Bloc and demonstrating that these movements were mainly based on the national issues. From this the main perspectives of the analysis are presented – the theories of nationalism and the theoretical field of Social Movements. This course is aimed at presenting and analyzing the phenomenon of mass mobilization in the Communist Bloc and Lithuania in particular, at the end of the Soviet period, and LPS as the main social movement that achieved this mobilization for the implementation of national interests whilst placing Sąjūdis in the broader international socio-political perspective of the late 1980s.

  Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos

  Autorių kolektyvas

  Leidinyje pristatomi XII tarpuniversitetinės doktorantų ir magistrantų konferencijos IVUS pranešimų medžiaga. Konferencijos organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas.