Viso knygų: 79
  el. paštaskodas
  2 skyrius. INTERVIU – PAGRINDINIS SOCIALINIO DADARBUOTOJO ĮRANKIS
  2.1. Interviu tikslai ir procesas
  2.2. Interviu etapai
  2.2.1. Pasirengimas interviu ir pirmasis susitikimas
  2.3. Interviu vedimo gebėjimai
  2.3.1. Stebėjimo ir kontakto palaikymo gebėjimai
  2.3.2. Pokalbio vedimo gebėjimai
  2.3.3. Klausinėjimo gebėjimai
  2.3.4. Klausymo gebėjimai
  2.4. Interviu su skirtingomis klientų grupėmis specifika
  2.4.1. Interviu su vaikais
  2.4.2. Interviu su vaikais metodai
  2.4.3. Interviu su pagyvenusiais ir senais žmonėmis
  2.4.4. Interviu su agresyviais klientais
  2.4.5. Bendravimas su negirdinčiais ar neprigirdinčiais žmonėmis
  2.4.6. Bendravimas su silpnaregiais ir aklais žmonėmis
  2.4.7. Daugiakultūris interviu
  3 skyrius. VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ LAVINIMAS
  3.1. Socialinių gebėjimų lavinimo teorinės perspektyvos
  3.2. Socialinių gebėjimų stokos problemos
  3.3. Socialinių gebėjimų lavinimo, kaip socialinės kompetencijos plėtotės, aptartis
  3.4. Socialinių gebėjimų lavinimo programos komponentai
  3.5. Socialinių gebėjimų lavinimo metodai
  3.5.1. Socialinių gebėjimų lavinimas kasdienėse situacijose
  3.5.2. Individualus socialinių gebėjimų lavinimas
  3.5.3. Socialinių gebėjimų lavinimas grupėse
  3.5.3.1. Socialinių gebėjimų lavinimo grupėje metodai
  3.6. Praktinės rekomendacijos
  3.6.1. Tinkamos aplinkos sukūrimas
  3.6.2. Socialinių gebėjimų lavinimo programos planavimas
  3.6.3. Socialinių gebėjimų lavinimo programų pavyzdžiai
  4 skyrius. TĖVYSTĖS GEBĖJIMŲ UGDYMAS
  4.1. Teoriniai tėvystės gebėjimų ugdymo pagrindai
  4.2. Tėvystės gebėjimų mokymas grupėse
  4.3. Pagrindiniai tėvystės gebėjimai
  4.3.1. Vaiko stebėsena ir poreikių patenkinimas
  4.3.2. Kūdikio saugaus prieraišumo formavimas
  4.3.3. Dėmesys vaikui ir teigiamas gero elgesio įvertinimas
  4.3.4. Ribų ir taisyklių nustatymas
  4.3.5. Prasmingos nuobaudos
  4.4. Tėvystės gebėjimai auginant paauglius
  4.5. Vaikų pykčio valdymas
  4.6. Individualus tėvystės gebėjimų ugdymas
  PRIEDAI
  Rekomenduojama literatūra
  Literatūra

  Gebėjimai socialinio darbo praktikoje